Zapri

BETA RAZLIČICA PORTALA JE ZDAJ NA VOLJO!

Obiščite BETA različicoevropskega portala ePravosodje in opišite svojo izkušnjo!

 
 

menu starting dummy link

Page navigation

menu ending dummy link

Tvangsauktion - Italien

Stran je strojno prevedena in njena kakovost ni zajamčena.

Kakovost prevoda je: nezanesljiva

Ali menite, da je ta prevod koristen?


1 Oplysning og fastsættelse af den bundne vares salgspris

Auktionering annonceres gennem indsættelse af annoncen.

Disse formidlingskanaler er obligatoriske.

Dommeren kan også sørge for, at reklamer udføres i et eller flere aviser.

Prisen fastsættes af retten, men dette sker altid af en ekspert i ejendomssektoren.

2 Tredjemand, der er godkendt til salg

Retten delegerer normalt salgstransaktioner til erhvervsudøvere, nemlig: advokater, revisorer og notarer.

Der udarbejdes en liste over fagfolk ved hver domstol.

3 Typer af auktioner, som gennemførelsesbestemmelserne delvis finder anvendelse på

I tilfælde af salg under insolvensbehandling (konkurs og kreditorordninger) kan retten beslutte, om der skal foretages salg ved anvendelse af reglerne i den civile retsplejelov eller ej.

I det første tilfælde finder alle bestemmelserne i den civile retsplejelov anvendelse.

4 Oplysninger om de nationale registre over varer

Ejendommen: der findes ejendomsregistret, som indeholder alle oplysninger om ikke blot køb og salg, men også om stiftelse, ændring eller ophævelse af tingslige rettigheder (brugsret) eller tinglige rettigheder (realkredit).

Løsøre: der findes et offentligt køretøjsregister, som indeholder alle oplysninger om registrerede køretøjer og løsøre.

Varemærke- og patentregister: der er tale om immaterielle aktiver registret føres af Ufficio Italiano Badetti e Marchi (UIBM).

Fartøjsregister: kræves i henhold til søfartsloven.

Handelsregister: kapitalandele i aktieselskaber eller anpartsselskaber eller kommanditaktieselskaber.

5 Oplysninger om de databaser, der kan anvendes af kreditor til at identificere debitors aktiver eller fordringer

Følgende databaser, som en kreditor kan bruge til at indhente oplysninger om debitors aktiver og tilgodehavender, er følgende:

Et) arkiv over regnskaber, hvorfra der kan udledes oplysninger af:

 • løbende konto
 • konto for værdipapir- og/eller obligationsbesiddelse
 • depotkonto for frie/bundne indskud
 • forhold til trustselskaber
 • alle former for kollektiv forvaltning af besparelser: andele i investeringsfonde og SICAV (et investeringsselskab med variabel kapital, hvis formål er kollektiv investering af aktiver gennem et udbud til offentligheden af egne aktier), og som adskiller sig fra den fælles fond, fordi investoren bliver medlem af SICAV
 • individuel formueforvaltning til fordel for den enkelte opsparer
 • indskudsbeviser og ikke-rentebærende deponeringer
 • portefølje (dvs. rapporter med rabatter, undtagen i tilfælde af resultatopnåelse, konto modtaget)
 • bankbokse
 • deponeringsaftaler
 • derivatkontrakter (f.eks.: swap, option, futures, futures)
 • Kreditkort med angivelse af udgiftsloft
 • sikkerhedsstillelse og garantier, som er aktive og passive, dvs. stillet til rådighed af virksomheden til sine kunder, og garantier modtaget af kunder
 • kredit: enhver form for kredit, som virksomheden har indgået med banken eller formidleren: eksponeringer i hvid, eksponeringer med sikkerhed ved udløbet af kreditten, herunder de eksponeringer, der anfægtes af banken
 • finansiering: realkredit, usikrede lån, forbrugerkredit, personlige lån, obligationslån og egenkapitalfinansiering
 • pensionskasser
 • andele i selskaber

A) Skatteregister, hvorfra oplysninger kan udledes af:

 • liste over kunder og leverandører
 • kontraktlige forpligtelser omfattet af registreringsafgift

database kaldet NOIPA, hvorfra oplysninger kan udledes af:

 • lønkrav
 • frasalg af fem

Database over krigspensioner, hvorfra der kan hentes oplysninger om pensioner, som ikke kun modtages af personer, der har deltaget i anden verdenskrig, men også af dem, der deltager i internationale missioner.

Og) UNILAV-databasen, hvorfra der kan udledes oplysninger om lønninger, som arbejdsgiverne modtager.

6 Oplysninger om tvangsauktioner på internettet

Auktionen foregår online for både løsøre og fast ejendom.

Der findes ikke en fælles platform, men flere forskellige platforme, der er oprettet af flere nationale operatører


Dette er en maskinoversat udgave af indholdet. Indehaveren af siden påtager sig intet som helst ansvar for kvaliteten af den maskinoversatte tekst.

Sidste opdatering: 27/11/2019