Sluiten

BÈTAVERSIE VAN HET PORTAAL NU BESCHIKBAAR!

Bezoek de bètaversie van het Europees e-justitieportaal en vertel ons wat u ervan vindt!

 
 

Kruimelpad

menu starting dummy link

Page navigation

menu ending dummy link

Vzajemno priznavanje denarnih sankcij

De tekst op deze pagina is een automatische vertaling. De kwaliteit wordt niet gegarandeerd.

De kwaliteit van deze vertaling werd beoordeeld als: onbetrouwbaar

Vindt u deze vertaling nuttig?


Načelo vzajemnega priznavanja zajema tudi izvrševanje denarnih kazni v čezmejnih primerih, tako da bi olajšali izvrševanje takšnih kazni v državah članicah, razen v državi, kjer je bila kazen izrečena.


Zakonodaja EU, zlasti Okvirni sklep 2005/214/JHA uveljavlja načelo vzajemnega priznavanja za denarne kazni, ki omogoča sodnim ali upravnim organom posreduje neposredno organu denarne kazni v drugi državi članici EU in da se to prizna in izvrši kazen brez dodatnih formalnosti.Povezava se odpre v novem oknuhttp://eur-lex.europa.eu/legal-content/EN/TXT/?uri=CELEX%3A32005F0214

Načelo se uporablja za vse kršitve, za katere se lahko izrečejo denarne kazni in obstoj identitete norme ne preverja glede na 39 naštetih kaznivih dejanj (npr. sodelovanje v kriminalni združbi, terorizem, trgovino z ljudmi, posilstva, kraje, prekrški v cestnem prometu). Kazni morajo določiti sodni ali upravni organi držav članic in te odločbe je treba končne, tj, ni več možnost pritožbe na odločitev.

Odločbo skupaj s potrdilom (107 Kb), kakor je določeno v okvirnem sklepu, se lahko posredujejo pristojnim organom države članice, v kateri ima fizična ali pravna oseba, zoper katero je bila izdana odločba, premoženje ali dohodke, tam običajno prebiva ali ima registriran sedež.fileDownload.do?id=e5112756-5a12-407f-9a49-0003763183ce Vsaka država članica imenuje enega (ali več) organ, ki v skladu z nacionalno zakonodajo pristojni za posredovanje odločitev o izdaji finančnih kazni v čezmejnih primerih.

Država, ki je predložila samo zavrne izvršitev odločbe v omejenih primerih (npr. če potrdila ni predloženo, je nepopolno; denarna kazen znaša manj kot 70 EUR; bila zadevna oseba, z roki za vložitev pravnega sredstva itd.). Izvršitev odločbe ureja pravo države izvršiteljice. Lahko naložijo zaporne kazni ali druge sankcije, ki so določene z nacionalno zakonodajo, v primeru neizterjano denarno kazen. Prihodek od izvršbe odločb pripada državi izvršiteljici, razen če ni drugače dogovorjeno s strani zadevnih držav članic.

Za podrobnejše informacije o izvajanju v različnih državah članicah kliknite tukaj (preusmerjeni boste na spletno stran Evropske pravosodne mreže v kazenskih zadevah).Povezava se odpre v novem oknuhttp://www.ejn-crimjust.europa.eu/ejn/libcategories.aspx?Id=25


To je strojno prevedena različica vsebine. Lastnik te strani ne prevzema nikakršne odgovornosti glede kakovosti tega strojno prevedenega besedila.

Laatste update: 06/06/2017