Sluiten

BÈTAVERSIE VAN HET PORTAAL NU BESCHIKBAAR!

Bezoek de bètaversie van het Europees e-justitieportaal en vertel ons wat u ervan vindt!

 
 

Kruimelpad

 • Home
 • Mogelijkheden om naar de rechter te stappen ter bescherming van het milieu

menu starting dummy link

Page navigation

menu ending dummy link

Dostop do pravnega varstva v okoljskih zadevah - Združeno kraljestvo

Op civielrechtelijk vlak blijven lopende procedures en procedures die voor het eind van de overgangsperiode zijn ingeleid, onder het EU-recht vallen. Zoals overeengekomen met het VK, wordt alle informatie op dat gebied in verband met het Verenigd Koninkrijk tot eind 2022 op het e-justitieportaal bijgehouden.

De tekst op deze pagina is een automatische vertaling. De kwaliteit wordt niet gegarandeerd.

De kwaliteit van deze vertaling werd beoordeeld als: onbetrouwbaar

Vindt u deze vertaling nuttig? 1. Ustavni temelji
 2. Pravosodje
 3. Dostop do glavnih zadev
 4. Dostop do sodnega varstva ob sodelovanju javnosti
 5. Dostop do sodnega varstva zoper ravnanja ali opustitve
 6. Drugi načini dostopa do sodnega varstva
 7. Pravdna sposobnost
 8. Pravno zastopanje
 9. Dokazi
 10. Opustitvena tožba
 11. Stroški
 12. Mehanizmi finančne pomoči
 13. Pravočasnost
 14. Druga vprašanja
 15. Položaj tujca
 16. Čezmejni primeri

Uvod

Združeno kraljestvo sestavljajo Anglija, Škotska, Wales in Severna Irska. Prav tako je mednarodno odgovornost za Gibraltar, Guernsey, Jersey in otok Man. Ustrezna zakonodaja za Anglijo in Wales, Severno Irsko in Škotsko pristojna je naveden v glavnem besedilu. Glej ločeni prilogi za informacije o Gibraltarju, Guernsey, Jersey in otok Man.Povezava se odpre v novem oknucontentMaximisation.do?clang=en&idTaxonomy=300&idCountry=UK&idSubpage=1&member=1&action=maximizeMSPovezava se odpre v novem oknucontentMaximisation.do?clang=en&idTaxonomy=300&idCountry=UK&idSubpage=3&member=1&action=maximizeMSPovezava se odpre v novem oknucontentMaximisation.do?clang=en&idTaxonomy=300&idCountry=UK&idSubpage=4&member=1&action=maximizeMSPovezava se odpre v novem oknucontentMaximisation.do?clang=en&idTaxonomy=300&idCountry=UK&idSubpage=2&member=1&action=maximizeMS

I. Ustavni temelji

Združeno kraljestvo nima enotnega kodificirana pisane ustave. Okoljski ukrepi v zvezi s sklepi organa oblasti se lahko vloži na podlagi člena 8 ali člena 1 Protokola št. 1 k Evropski konvenciji o človekovih pravicah, če je poseg v nemoteno uživanje na voljo. Konvencija se izvaja v Združenem kraljestvu z Human Rights Act 1998. Medtem ko osebe se ne morejo sklicevati neposredno na določbe mednarodnega sporazuma, ki ni bila prenesena v pravo Združenega kraljestva s parlamentarnim aktom ali sekundarno zakonodajo, si bo prizadevala, da bi Sodišče razlaga zakonodajo na način, ki je skladen z mednarodnimi obveznostmi Združenega kraljestva.

Sodišča in upravni organi Aarhuške konvencije ne uporablja neposredno, razen za tiste določbe, ki jih ta akt ali sklep, ali na podlagi prava EU, ki se neposredno uporablja v nacionalnem pravu – Morgan v Hinton Organics (Wessex) Ltd [2009] EWCA 107 Civil. Vendar, Walton/Scottish Ministers [2012] UKSC 44 je dejal, da odločitve odbora za skladnost z Aarhuško je treba obravnavati spoštljivo.

Opozoriti je treba, da ob podpisu (potrjeno po ratifikaciji) Združenega kraljestva podale naslednjo izjavo o Aarhuški konvenciji:

„Združeno kraljestvo se zaveda sklicevanja v členu 1 in sedmi odstavek preambule te konvencije, pravico vsake osebe, „živeti v okolju, primernem za njeno zdravje in blaginjo“, da izrazijo željo, ki so vodili v pogajanjih o tej konvenciji in ki v celoti Združenega kraljestva. Zakonske pravice, ki jih vsaka pogodbenica se zavezuje, da bo zagotovila v členu 1, omejene le na pravico do dostopa do informacij, do udeležbe javnosti pri odločanju in do dostopa do pravnega varstva v okoljskih zadevah v skladu z določbami te konvencije.“

II sodstva

Sodišča

Okolje ni specializiranih sodišč v Združenem kraljestvu. V Angliji in Walesu (e&w) in Severna Irska (samostojni poslanec) okoljskih kaznivih dejanj začeti na magistratnih sodiščih, ki mu predseduje Lay Magistrates – sodniki porotniki ali mirovni sodnik. Hudi primeri sodijo na kronskem sodišču sodnika in porote. Na Škotskem manjše kazenskih zadev obravnavajo (Justice of the Peace Courts), medtem ko so poskušali v hujših primerih grofijsko sodišče (Sheriff Court), sama ali jih grofijski sodnik (sheriff) s poroto. V najresnejših primerih obravnavajo magistratna sodišča (High Court of Justiciary sodnika in porote.

Lahko obravnavajo grofijski sodniki (sodniki) obvezne motečih zadev – nevšečnosti, ki so določene z zakonom, katerih cilj je zmanjšanje motenj, namesto povračila škode. V civilnih zadevah in samostojni poslanec e&w moteči ukrepi, kot je običajno v okrožju sodišča iz e&w in sodnika okrožnega sodišča na Severnem Irskem. Primeri so bolj zapletene ali visoke vrednosti, višjega sodišča sodi v delokrog sodnika na višjem sodišču. Sodišče je na področju tehnologije in gradbeništva je High Court v zadevi e&w, specializiran za tehnično zapletena vprašanja. Manjše terjatve na Škotskem, je grofijsko sodišče (Sheriff Court) in v višjo vrednost v Outer House of the Court of Session.

Če je zoper sodno presojo odločitve vlade ali lokalnih vlad in samostojni poslanec e&w sodelujeta v upravni oddelek vrhovnega sodišča, ki ga je sodnik High Court. Na Škotskem na zaslišanju pred sodiščem zasedanj.

Sodniki, odvetništva in so v praksi že nekaj let, preden lahko zaprosijo za članstvo sodnik. Začeti veliko v e&w aparati – s krajšim delovnim časom – sodnikov, preden postanejo vezje ali High Court Judges – sodniki. Na Škotskem grofijski sodniki s krajšim delovnim časom pogosto začeli izvajati ali so bili izkušeni odvetniki in na Severnem Irskem začnejo kot namestniki seje s polovičnim delovnim časom. Sodniki so neodvisni od države. Okolje ni specializirani sodniki, sodniki, ki obravnavajo okoljske zadeve seveda pridobila strokovno znanje na tem področju.

Sodišča

V e&w za prostorsko načrtovanje – kadar odločba izpodbija tožeča stranka, ni pa nobenih ugovorov, se lahko pritožijo zoper odločitev. Pritožba se vloži inšpektor inšpektorat. Te inšpekcijske preglede bo prisluhnil prosilca ali imetnika dovoljenja pritožbah v zvezi z odločitvami glede okoljskih dovoljenj, licenc in drugih vodnih zajetij okoljske zakonodaje. Na Škotskem take pritožbe obravnavajo poročevalca imenoval Direktorat za načrtovanje in okoljskih pritožb, ali za nekatere aplikacije za načrtovanje potovanj, lokalni organ, pristojen za prostorsko načrtovanje, ki jih je revizijski organ – odvisno od obsega razvoja in organi za načrtovanje lastne postopke. Na Severnem Irskem pritožbah se odloča s komisarji od pritožbe Komisiji.

Ko nekdo krši nekatere okoljske zakonodaje e&w zadevne agencije lahko uvedejo civilnopravne sankcije, namesto da bi se kazenski postopek – okoljsko civilne sankcije (Anglija) Order 2010 (SI 2010/1157 (W. dok. 2010/1821). Pritožbe v zvezi s temi sankcijami, obravnavajo pred First-tier Tribunal (okolje). Zakonodajalce Severne Irske in Škotske preučujejo podobne določbe.

„forum shopping“

Ni „forum shopping“ za različne vrste sodišč v civilnih tožbah v Združenem kraljestvu. Vendar lahko tožeča stranka lahko vloži tožbo v različnih lokalnih sodišč, če živi na nekem območju, vendar je škoda nastala na drugem področju. Na Škotskem lahko vlagatelji v nekaterih primerih lahko izbira med vložitvijo tožbe na sodišče (Sheriff Court) ali mirovno sodišče (Court of Session). V kazenskih zadevah (e&w) tožena stranka lahko sodili na magistratnih sodiščih (Crown Court) ali če je kaznivo dejanje, ki je lahko pred tem sodiščem.

Pritožbah in izrednih pravnih sredstev

V pritožbah in samostojni poslanec e&w sodnikov odloča sodnik na sodišču okrožja (samostojni poslanec). Če pritožba ni prava tožena stranka lahko zahteva, naj bodo sodniki na vrhovnem sodišču. Pritožbe zoper odločbe kronskega ali okrožno sodišče, pritožbeno sodišče (kazenski oddelek). Pritožbe zoper odločitve Sodišča pritožba na vrhovno sodišče.

Pritožbah zoper odločbo okrajnega sodišča v civilni zadevi, razporejenega za sodnika višjega sodišča prve stopnje ali pritožbeno sodišče, odvisno od narave zadeve. Kdor želi vložiti pritožbo, morajo dobiti dovoljenje sodišča. Pritožbe zoper odločbe višjega sodišča v civilni ali upravni zadevi, obrnejo na sodišče pritožbo in ponovno se zahteva dovoljenje.

Na Škotskem v civilnih zadevah odloča grofijski sodnik (Sheriff Court of Session, Inner House). Pritožbah na vrhovnem sodišču Združenega kraljestva. Pri kazenskih zadevah odloča okrožno sodišče (High Court of Justiciary). Obstaja ločen Avenue na Škotskem za človekove pravice pritožbe pred Supreme Court.

Izrednih pravnih sredstev, ki obstajajo v zakonodaji Združenega kraljestva, kot so sodne odredbe/interdicts prepoveduje obvezno naročil in naročil. Ta so obravnavana v nadaljnjem besedilu.

Izredna pravna sredstva

V Združenem kraljestvu, kjer je sodni preizkus upravne odločbe, je Sodišče pristojno zgolj za to odločbo potrdi ali razveljavi, potrebna pooblastila za odpravo nedelovanja. Sodišče ne more postaviti v vlogo upravnega organa in za sprejetje odločbe. Sodišča v kazenskih zadevah in pritožbe izreče kazenska sankcija, ki se jim zdi primeren, ne oddajajo v razsojanje Sodišču prve stopnje (e&w). Pri načrtovanju/okoljevarstvenega dovoljenja je vložil pritožbo na upravne odločbe lahko vzdrževalec spremenilo vsebino prvotne odločbe.

Sodni postopki

V Združenem kraljestvu, kazenski pregon, javni tožilci in e&w javni organi ali posamezniki). So začele s pridobitvijo informacij na magistratnih sodiščih (e&w), pozivov v Magistrates’Court (ni) ali pritožbo na sodišče (Sheriff Court) ali mirovno sodišče (Justice of the Peace Court ali obtožnico v (Sheriff Court) ali mirovno sodišče (High Court) (Škotska). Okoljske zadeve (e&w) običajno, ki jo Evropska agencija za okolje, naravne vire, organ za Wales ali lokalni organi.

V civilnih tožbah za povrnitev škode in samostojni poslanec e&w obravnavajo grofijska sodišča (County Courts), višje sodišče v civilnem postopku, pravilo 1988, ki določa način, na katerega je treba primere in določiti. Na Severnem Irskem: pravila okrožnega sodišča (Severna Irska) iz leta 1981 in poslovnik vrhovnega sodišča (Severna Irska) iz leta 1980. Na Škotskem je Postopek na grofijskem sodišču običajno povzročajo predpisi oz. predpisi iz glavnega civilnega sodišča. Ponavadi so ukrepi za okolje škodljivih vplivov ali domnevne malomarnosti.

Ukrepi za sodno presojo odločitve javnih organov začelo pri vrhovnem sodišèu v skladu s èlenom 54 Civil Procedure Rules 53, v e&w poslovnik vrhovnega sodišča (Severna Irska) iz leta 1980 ali členoma 58 (Court of Session). Z vidika okoljske primere obravnavajo na enak način kot druge sodno presojo.

Pravosodno ukrepanje po uradni dolžnosti

Pristop Sodišča Združenega kraljestva, kontradiktorni ali inkvizitorni enega, kar odraža dediščino države običajnega prava. Če bi torej strankami in sodišči vložile odškodninske tožbe ni mogoče sprožiti po uradni dolžnosti. Če je zadeva pred Sodiščem, lahko sprožajo vprašanja po uradni dolžnosti, ampak morajo stranke imeti možnost obravnavati sodnik na njih.

III Dostop do informacij

Z Aarhuško konvencijo in Direktivo 2003/4/ES o dostopu javnosti do informacij o okolju se izvaja v e&w in samostojni poslanec v Environmental Information Regulations 2004 (SI 2004/3391), na Škotskem pa Environmental Information (Scotland) Regulations 2004 (SSI 2004/52). Ta dopolnitev (Freedom of Information Act 2000 (e&w in samostojni poslanec) in Freedom of Information (Scotland) Act) iz leta 2002.

Pravna sredstva

Če vlagatelj v vednost meni, da pristojni organ ni izpolnil zahteve v prvem koraku se vrne organu v skladu z uredbo 11 (e&w in samostojni poslanec) ali 16 (SCoT) in jo prosi, naj ponovno preuči svojo odločitev. Če je prosilec še vedno nezadovoljni po končanem postopku je mogoče očitati v e&w in n.i.to urad informacijskega pooblaščenca v skladu z oddelkom 50 zakona iz leta 2000 ali na Škotski informacijski pooblaščenec v skladu z oddelkom 47 zakona iz leta 2002. Pritožbah zoper odločbo Commissioner običajno opravi v e&w in samostojni poslanec pred First-tier Tribunal ali na Škotskem na „Court of Session.

Če organ zavrne zahtevo mora pisati vlagatelju in pojasniti, zakaj je bila zahteva zavrnjena. Povejte, kaj mora 14(3)&(4) veljajo izjeme (uredba E&w in n.i (13 (b) & (C) SCoT) in kaj lahko naredim, če tožeča stranka želi izpodbijati odločbo – Pravilo 14(5) ali 13 (e)

POSTOPEK

Predpisi nalagajo dolžnost javni organ, ki ima informacije o okolju na zahtevo da na voljo. Ta dajatev je povezana z nekaterimi izjemami v pravilih 12 in 13 e&w in samostojni poslanec (10 & 11 SCoT). Zavrnitev zahteve za informacije o okolju, morajo biti predloženi v pisni obliki čim prej in ne kasneje kot 20 dni (ali 40 dni v zapleteni zadevi, pravilo 7 (v)) od datuma prejema zahtevka, reg. 14 (13 SCoT). Oseba, čigar vloga je bila zavrnjena, lahko od Agencije zahteva, naj ponovno preuči svojo odločitev. Odločbe o pregledu obvesti takoj, ko je mogoče, in najpozneje v 40 dneh po prejemu zahtevka za revizijo, Prav. 11 (16 SCoT). Če je zavrnitev razkritja osebe, čigar vloga je bila zavrnjena („pritožnik“) lahko zahteva od komisarja, oddelek 50 zakona iz leta 2000, kot jih uporabljajo e&w reg. 18 (samostojni poslanec) in oddelka 47 (SCoT). Komisarka bo izdati formalno odločbo razglas iz oddelka 50(3) (49(5), SCoT) o uporabi. Pritožnik, ali javni organ, se lahko pritožijo na Sodišče zoper odločbo Commissioner oddelek 54 obvestila, prav tam, na „Court of Session“ (točka 56, SCoT). V e&w in n. p. Pritožba pred Sodiščem za uslužbence ureja postopek (First-tier Tribunal (General Regulatory Chamber) iz leta 2009. Pritožbo mora prejeti v 28 dneh odločbo Commissioner obvestila, pravilo 28(1). Obstaja pravno sredstvo appeal on a point of law pri Sodišču za uslužbence, naj Upper Tribunal.

Komisarji bodo sporne informacije in imeti pooblastila za vstop in pregled e&w (oddelek 55 in oddelek 54 (samostojni poslanec) SCoT) pridobiti dodatne informacije, če menijo, da so določbe zakonodaje niso izpolnjene. Kadar bi razkritje informacij se izpodbija pred Sodiščem, Sodiščem informacije in da bo presodilo, ali je treba sproščena, ob upoštevanju njene vsebine.

Sodišča lahko ukažejo informacij, ki se razkrijejo v civilnih in kazenskih postopkih. To bo po pravilu 31 Pravil o civilnem postopku (e&w) (èlen 9a, Grofijsko sodišče običajno povzročijo pravila (SCoT) ali deli 21–26 zakona o kazenskem postopku) Poglavje 7a e&w pravila (pravila o kazenskem postopku (SCoT).

IV dostop do sodnega varstva ob sodelovanju javnosti

Upravni postopki

Okoljskih dovoljenj, kot so dovoljenja za črpanje vode, ravnanje z odpadki ali dovoljenj, ki jih izda Evropska agencija za okolje (e), je Department of the Environment for Northern Ireland v Severni Irski Environment Agency for England and Wales, Škotska agencija za varstvo okolja, naravnih virov ali organ v Walesu („Agencije“). Agencije tudi uveljavljanje okoljevarstvene zakonodaje, kot so čezmejne pošiljke odpadkov Regulations 2007 in obveznosti za odgovornost proizvajalcev (odpadna embalaža) Regulations 2007. Uredba morskega okolja je predvsem v rokah e&w Marine Management Organisation (samostojni poslanec) in izdajo dovoljenj v skladu z delom 4 morskega in obalnega Access Act 2009. Za prenos soglasja, Marine Scotland, ima podobno vlogo v vodah, ki mejijo na Škotskem. Ohranjanje narave zadeve, kot je vzpostavitev in nadzor Sites of Special Scientific Interest (na Severnem Irskem znani kot območja posebnega znanstvenega pomena) upravljajo Natural England in Environment Agency na Severnem Irskem, Škotskem in v Walesu naravne dediščine z naravnimi viri organa.

Ti organi so v zvezi z glavnimi okoljskimi vprašanji. Lokalne in regionalne oblasti bodo imele pomembno vlogo. Dovoljenja bodo nekatere naprave, ki lahko povzročijo onesnaževanje zraka, spremljanju kakovosti pitne vode in so vključeni v vprašanja ohranjanja narave. Imajo pomembno vlogo pri sanaciji onesnaženih zemljišč v skladu z delom IIa Environmental Protection Act 1990. Environmental Protection Act 1990 ne nanaša na Severnem Irskem. Onesnažena zemljišča ni zajeta v delu III odpadkov in kontaminiranih zemljišč (NI) Order 1996, ki še ni izkoristil.

Odločitve teh organov, ne glede na to, ali nacionalne agencije, kot so na splošno predmet pritožbe pri vladi (Secretary of State, na Škotskem ali v Walesu ministri). Tako na primer odločitve Agencije o zavrnitvi dovoljenja za odvzem vode/CAR dovoljenja (licence) nadzorujejo dejavnosti predpisi se lahko vloži pritožba pri Secretary of State ali je ministre neuspela stranka. Na Severnem Irskem so takšne pritožbe Komisije za pritožbe s področja prostorskega načrtovanja.

Poziva, naj Secretary of State, ministri ali pritožbe Komisije so na voljo le za prosilce za dovoljenje itd. ali osebe, za katero je izdan sklep o izvršbi. So le redko možnost, da neposredno na sodišče. Katere koli druge osebe, ki ima interes v zadevi in ki želi zaslišati odločitev na prvi stopnji, lahko vloži tožbo za sodni nadzor v zvezi z njim.

Sodni nadzor upravnih postopkov

Na splošno morajo biti izčrpana vsa druga pravna sredstva, preden je vložila tožbo za „judicial review“. To ni odločilno pravilo, ampak je morala tožeča stranka Splošno sodišče za dovoljenje, da vloži tožbo, in dovoljenje se lahko zavrne, če alternativna pravna sredstva niso bila izčrpana – npr. R (Davies & izkaže v Financial Services Authority [2003] EWCA Civ 1128. Na Škotskem: glavno civilno sodišče (Court of Session), poglavje 58.3, določajo, da pregledi ne morejo začeti, če lahko vprašanje obravnava pritožbe ali pregleda na podlagi ali na podlagi zakona.

Sodni nadzor v e&w, Škotske in Severne Irske bo preučila postopkovne nepravilnosti. To lahko vključuje vprašanja, kot so pomanjkljiva posvetuje s tistimi, na katere morda vpliva sheme – R (Greenpeace Ltd) proti Secretary of State [2007] EWHC 311 (Admin) – nespoštovanje postopkovnih korakov, ki jo zahteva zadevna zakonodaja ali pravila – R (KERR) proti Cambridge City Council [2011] EWHC 1623 (Admin), in neobstoj obrazložitve odločbe – R (londonskega okrožja Hillingdon) proti Secretary of State for Transport, [2010] EWHC 626 (Admin).

Sodišče bo obravnavalo zakonitost meritorno odločbo. Javni organ mora delovati znotraj pristojnosti, ki so ji dodeljene po Parlamentu – Stewart v Perthu in kinross nadzornega sveta [2004] (hl) 71. V nasprotnem primeru naj bi pooblastilo za opravljanje ultra vires – zunaj pristojnosti organa, ki ga bo razveljavilo. Vendar sodišča ne bo poskušal predvideti demokratično izvoljena oblast ali organ kot je Environment Agency, ki ga imenuje Parlament lahko uveljavljal pristojnosti; kot organ, ki je bil dodeljen agenciji, in ne Sodišča. Vendar če vsebinska odločba je tako neutemeljeni, da noben razumen, ustrezno obvestila Organ, ki bi ga nato lahko Sodišče razveljavi – R (technoprint Ltd) v Leedsu City Council [2010] EWHC 581 (Admin).

Splošno sodišče ne bo preverjala, tehnične in materialne ugotovitve in izračuni iz sodnega nadzora. Če pogodbenica odpira vprašanje te zadeve, se šteje, da je bilo upravičeno, ki jo določi javni organ. Če pride do spora, se lahko obravnavajo v zvezi z dokumenti ali, v redkih primerih pa navzkrižno zaslišanje prič – R (McVEY) proti Secretary of State for Health, [2010] EWHC 437 (Admin).

Pregled odločitve v zvezi s prostorskim načrtovanjem

Načrtovanje rabe zemljišč je v e&w Town and Country Planning Act 1990 (Načrtovanje (samostojni poslanec) Order 1991. Škotska (Town and Country Planning (Scotland) Act 1997). V e&w regionalnih strategij, ki so zahtevane v delu 5 lokalno demokracijo, gospodarski razvoj in izgradnja Act 2009, medtem ko bodo na lokalni razvoj v okviru dela 3 (6. del (M) načrtovanje in obvezni odkup Act) iz leta 2004. Načrtovanje Act 2008 določa poseben režim za velike projekte, kot so letališča ali velikimi rezervoarji. Na Severnem Irskem takih projektov se lahko obravnava v skladu s členom 31 zakona o prostorskem načrtovanju (Northern Ireland) Order 1991. Na Škotskem zakon iz leta 1997 določa, da se nacionalni okvir načrtovanja (del 1a) in za strateške in lokalne razvojne načrte (del II).

V Angliji, Walesu in na Severnem Irskem, vse te strategije ali načrti običajno opravi v javno obravnavo. Inšpektor (komisar samostojni poslanec poročevalec (-e)) se bodo poročila o preiskavi in Secretary of State (E) ali s&w ministri (samostojni poslanec). Secretary of State ali ministri lahko zahteva organ, da ponovno preuči dele načrta.

Na Škotskem: „nacionalni okvir načrtovanja, ki bo objavljen na podlagi javnega posvetovanja in parlamentarno obravnavo; in strateških in lokalnih razvojnih načrtov, ki bodo predmet pregledov, ki jih izvajajo poročevalci, na nerešena vprašanja, ki izhajajo iz javnega posvetovanja.

Ko gre za strategijo ali načrt so uradno odobril nadzorni organ o vseh morebitnih ugovorih mora biti vložen v šestih tednih po takšni odobritvi. Izziv je možno samo s „oseba, ki je oškodovana“ v ustrezni dokument z utemeljitvijo, da ni v okviru ustreznih pristojnosti ali postopkovna zahteva ni bila izpolnjena. Zadeve, ki jih obravnava Glavno civilno sodišče (High Court) (samostojni poslanec) ali e&w in Court of Session (-e) – načrtovanje akt 2004, oddelek 113, t&cp (-e) 1997, s. 238. Vrhovno sodišče lahko razveljavi zadevnega dokumenta v celoti ali delno pristojnost za sprejetje organu zagotoviti ustrezne smeri – OP 2008, S.113 (7) – (7c), medtem ko je Court of Session razveljavi v celoti ali delno s. 238(2) (b). Tožbe vložijo v skladu z delom 54 Pravil o civilnem postopku (e&w) (sklep 53 poslovnik vrhovnega sodišča (Severna Irska), 1980, poglavje 58 (Court of Session) in ustreznih dokumentov in dokazov s pisnimi izjavami broadland – glej npr. zaslišane v okrožnem svetu & oddaljene regije [2012] EWHC 344 (Admin).

Presoja vplivov na okolje (PVO)

PVO je predpisana za vloge za izdajo gradbenega dovoljenja za določene dogodke v Angliji s Town and Country Planning (Environmental Impact Assessment) Regulations 2011 – SI/2011/1824 in na Severnem Irskem s Planning (Environmental Impact Assessment) Regulations (Northern Ireland) 2012 (2012/59, 2011/139 W. n.i SI 1999/293). Ta razvoj predpisi dopolnjujejo drugi obravnavi posebnih režimov, kot so vodni viri (Environmental Impact Assessment) (e&w) Regulations 2003, SI 2003/164.

Pregled odločitev, ki jih je pregledalo Sodišče za zahtevke za sodno presojo. Vloga (e&w) mora biti vložena v treh mesecih od zadevnega sklepa – R U & ptnrs (East Anglia) Ltd) v nižinah organ [2011] EWHC 1824 (Admin). Pregled je vložila v skladu z delom 54 Pravil o civilnem postopku (e&w (poglavje 58), je Court of Session (-e) Naloga 53 poslovnik vrhovnega sodišča (Severna Irska) iz leta 1980). Pregled se lahko zaradi upoštevate – Postopek R (Birch) v Barnsley MBC [2010] EWCA Civ 1180 – nezadostne obrazložitve o tem, zakaj ni treba opraviti presojo vplivov na okolje – R (Bateman) proti jugu Cambridge DC [2011] EWCA Civ 157 – ali ker ni bilo dovolj informacij, na podlagi katerih bi lahko organ, pristojen za prostorsko načrtovanje, preveriti, ali je bila PVO potrebna ali ne – R (Cooperative Group Ltd) grofijskega sveta v Northumberlandu [2010] EWHC 373 (Admin).

Odločitev se lahko pregleda tudi pristojnega sodišča. Pravila so enaka kot pri kateri koli drugi sodni preizkus presoje vplivov na okolje. Vendar uredbe določajo za načrtovanje za predhodna mnenja na zahtevo nosilca projekta. Če tega ne zagotovi, da je sredstvo zahtevati Secretary of State (državni sekretar), da dobimo ustrezno smer. Postopki preverjanja torej verjetno redki, če se je zahtevalo mnenje; Čeprav je vložnik zahtevka lahko ugovarjalo mnenju ali navodilom.

Pravnomočne odločbe je mogoče spodbijati v postopkih sodnega nadzora na enak način kot pri drugih sodnih presoj vplivov na okolje. Pregled se lahko v končni odločitvi preučiti ustreznost presoje vplivov na okolje, ampak na sodiščih ne želijo poiskati dokument, ki je bil prek PVO neprimerna – R (Edwards & Pallikaropoulos) v agencijo za okolje [2008] UKHL 22. Sodišči menijo, da naj bi bila ureditev priznavata, da je okoljski izjavi morda pomanjkljivo, ter določajo prek obveščanja in posvetovanja za vse pomanjkljivosti, ki jih je treba opredeliti, da „informacije o okolju“ določa lokalni organ, pristojen za prostorsko načrtovanje, s čim širšo sliko. V nekaterih primerih je lahko dokument, ki se okoljska izjava ne more razumno mogoče opisati kot okoljsko izjavo, kakor je opredeljeno z uredbami, vendar se bodo verjetno redki – R (blewett) proti grofijskega sveta Derbyshire, [2003] EWHC 2775 (Admin).

Sodišče bo obravnavalo postopkovne zakonitosti odločb PVO. To ne bo obravnaval utemeljenosti zadeve, če se lahko prikaže, da nastale odločbe nelogična R (Bowen zahod) proti SOS za skupnosti in lokalno samoupravo [2012] EWCA Civ 321 Sodišče bo preučil dodatne dokaze v zvezi s pomembnimi in tehnične ugotovitve itd. Zmote, resnična dejstva, zaradi katerih se nepoštenost tehten razlog za pregled, vendar so takšne napake so bistvena razlika na zadevno odločbo – eley proti SOS za skupnosti in lokalno samoupravo, [2009] EWHC 660 (Admin).

Zahtevek za pregled se lahko opravi kdorkoli „prizadeta“ z odločbo t&cpa 1990 s. 288(1) (t&cp (-a) 1997, s. 239 – v skladu z uredbo 42 (The Town and Country Planning (Environmental Impact Assessment) (Scotland) Regulations 2011). Običajno udeležbo v odločbi, je poskušal izpodbijati, ne more biti odločilen dejavnik, če ima tožeča stranka interes, da se oškodovani z odločbo – Ashton proti SOS za skupnosti in lokalno samoupravo & oddaljene regije [2010] EWCA Civ 600. Nevladne organizacije lahko imajo zadosten interes, vendar imajo lahko sodelovalo v postopku za njihovo uporabo za sodni nadzor dovoljeno.

Sodišče izda začasno odredbo za zaustavitev projekta, kadar se domneva, da je bila PVO neprimerna med čakanjem na rešitev tega vprašanja – Belize zavezništva ohranjanja nevladnih organizacij proti Department of the Environment ukpc 63 [2003]. Zahtevku za opustitveno tožbo se bodo v sodnem postopku. Običajno bo prosilec ima Sodišče podjetje, da bo izpolnjevala vse izgube, povzročene nosilca projekta, če je opustitvena tožba zavrnjena. V e& m in ni, če v zadevi, za katero se Aarhuške konvencije se je sodišče prepričano, da je odredba potrebna, da se prepreči znatna škoda za okolje in za ohranitev dejanske podlage postopka, mora pri odločanju, ali naj podjetjem in njegovimi pogoji, zlasti glede na potrebo po vrstnem redu na splošno, kot bi bilo nadaljevanje postopka nedopustno drag za vložnika in izvesti vse potrebne smereh za zagotovitev, da zadevo obravnava čim prej. [Praktična navodila 25 (Civil Procedure Rules (e&w)] in stroške zaščite (Aarhuška konvencija) Regulations (Northern Ireland) 2013 (ni)) bo treba obravnavati ravnotežje ugodnosti med pogodbenicama pri odločanju o uporabi – R (razen v Veliki Britaniji, dediščina) proti SOS za skupnosti in lokalno samoupravo & ali [2010] EWCA Civ 1500. Ni posebnih pravil glede sodne odredbe v primerih PVO.

Sklepi IPPC

V e&w IPPC se sprejemajo odločitve na podlagi okoljskih dovoljenj (Anglija in Wales) Regulations 2010–2010/675. Na Severnem Irskem so v okviru preprečevanja in nadzorovanja onesnaževanja (ni) Regulations 2013 – posebno poročilo št. 2013/160. Na Škotskem, da se izvedejo pri preprečevanju in nadzorovanju onesnaževanja (Scotland) Regulations 2000 (SSI 2000/323) in o celovitem preprečevanju in nadzorovanju onesnaževanja (Scotland) Regulations 2012 (SSI 2012/360).

Odločitev se lahko pregleda CPNO na sodiščih na enak način kot pri drugih upravnih odločbah. Oseba, ki želi izpodbijati odločitev, mora imeti zadostno sposobnost. Izziv je še v skladu z delom 54 Pravil o civilnem postopku (e&w (53) in poslovnik vrhovnega sodišča (Severna Irska), 1980, poglavje 58 (Court of Session). Predloženi so dokazi v skladu z ustreznimi pravili in se običajno s pisno izjavo pod prisego in dokumentov.

Sodišče preuči, ali so bili uporabljeni pravilni postopki – R (Rockware stekla) v Chestru City Council [2006] EWCA Civ 992. Preučile bodo, ali je zadevni obrat spada v področje uporabe Uredbe – Scottish Power Generation (št. 2) proti škotske agencije za varstvo okolja 2005 SLT 641. Se ne bo upošteval vsebinske utemeljenosti odločbe na podlagi dejstva, da bi bilo to, da nadomešča naloge organa, ki jih Parlament pri tej odločitvi. Preučili bodo tehnični podatki in če je bila odločitev sprejeta na podlagi vsebinske napake, ki so vplivale na odločitev lahko razveljavi to odločitev.

V raziskave (Edwards) proti Evropski agenciji za okolje [2004] EWHC 736 D. Edwards je bil rezident v mestu, v katerem je bilo cementarni IPPC za dovoljenje v skladu s predpisi. Ni nikakršne pripombe Agenciji med posvetovanjem. Začel postopek za sodni preizkus odločbe. Čeprav je bil začasno brezdomcev v času, ki je kot rezident zadosten interes za vložitev tožbe.

Opustitvena tožba v sodnem postopku na enak način kot za presojo vplivov na okolje; Ni posebnih pravil, ki se uporabljajo za postopke IPPC poleg tiste, ki se običajno uporablja na nacionalni ravni.

V. Dostop do sodnega varstva zoper ravnanja ali opustitve

Odškodninski zahtevki

Civilno – v nasprotju s kazenskimi, mogoče tožbo vložiti zoper osebe, čigar dejavnosti negativno vpliva na zasebno lastnino. Praviloma je to tožbo vložila v nevšečnosti, ki jih mora oseba, ki uživa izključno koriščenje nepremičnine. Načela pri določanju, ali je bila motnjo, ki jo je utrpela tožeča stranka, so bile določene v Barr proti Biffa [2012] EWCA Civ 312. Angleški (W) in ni pravo škodljive vplive iz učbenikov, kot so tajnik & lindsell o odškodninskem pravu, 20. izdaja. Poglavje 20. V teh jurisdikcijah se ne zahteva, naj ugotovi napako na strani tožene stranke. Na Škotskem po preskusu emisije se nekoliko razlikuje – vse, kar je razumno mogoče opisati kot nedopustno ravnanje ali kot nekaj, kar ne bi bilo dopustno za razumno osebo – Robb v Dundeeju mestnega sveta 2002 SC 301. Poleg tega mora biti resna – rhm averment pekarn (-e)Povezava se odpre v novem oknu Ltd proti Strathclydu RC 1985 SC 17 (hl)

Kadar onesnaževala izhajati iz ene osebe v tla na drugo osebo, ki je onesnažena zemljišča lahko ukrepa v nepooblaščen vstop. Lahko je tudi malomarno povzročitve okoljske škode, tako da če je bila škoda povzročena, in oseba, ki povzroča škodo, je dolžan paziti, da je osebo, ki je odgovorna. V vseh primerih se sodišča lahko priznajo denarne odškodnine lahko tudi izda odredbo o prenehanju kršitve in da ne bi nikoli več ponovile.

Nepooblaščen vstop v neprijetnosti, terjatev ali malomarnosti, ki je neposredno zoper državne organe, če so njihove dejavnosti povzročile škodo – Dennis proti Ministrstvu za obrambo [2003] EWHC 793 (qb). Če pa vzrok škode, ki je posledica organ, ki izvaja dejavnosti določeno z zakonom ne bo treba dokazati, da je ravnal malomarno – Allen v zalivu naftnim Ltd [1981] AC 1001. Če je trditev o malomarnosti naj bi pomenilo, da zadevni organ naj bi javna sredstva za preprečevanje škode, ki jo lahko sodišče presodilo, da ne gre za vprašanje iztožljivih kot odločitve glede porabe sredstev za ta organ – Dobson/Thames Water Utilities Ltd [2011] EWHC 3253 (TCC). Če je izdaja okoljevarstvenega dovoljenja ali dovoljenja za osebo, organ, ki je izdal dovoljenje ali dovoljenja se redko odgovoren za malomarno kot organ ponavadi ne dolguje dajatve zdravstvenega varstva za prizadete osebe.

Organi ponavadi niso zgolj plačati odškodnino posamezniku zaradi kršitve dolžnosti – bourgoin SA proti Ministrstvu za kmetijstvo, ribištvo in prehrano [1986] QB 716. Vendar če v sodni nadzor, je treba ugotoviti kršitev obveznosti prisodi odškodnino, če škode niso edini ugodnost. Poleg tega se lahko odškodnina dodeli, če je kršitev tožeče stranke na področju človekovih pravic; Zahtevek zoper državni organ lahko vključuje opustitveni zahtevek.

Okoljska odgovornost

Direktiva EU o okoljski odgovornosti (2004/35/ES) v Angliji z okoljsko škodo (preprečevanje in sanacija) Regulations 2009, SI 2009/153 (W. 2009/995) na Severnem Irskem jih izvajajo SR 2009/252 in na Škotskem v ureditev okoljske odgovornosti (Scotland) Regulations (SSI 2209/266). Pristojni organi za namene te direktive so v e&w običajno agencije za okolje in naravne vire organa za Wales, vendar se lahko Natural England za habitate ali vrste na kopnem in državni sekretar za morje. V samostojni poslanec je Department of the Environment organ, medtem ko na Škotskem ponavadi bo SEPA, vendar škotski naravne dediščine za škodo, povzročeno zavarovanim vrstam in naravnim habitatom na kopnem ali celinskih vodah in Scottish Ministers za škodo v priobalnih vodah ali teritorialnem morju.

Predpisi določajo „zainteresirana oseba“, kar vključuje nevladna organizacija, ki spodbuja varstvo okolja, imeti možnost, da od pristojnega organa zahtevajo ukrepanje na podlagi te določbe. Zahtevek mora biti vložen pisno in določena oseba interes (e&w in n.i) in vsebuje dovolj informacij, da bi Nadzorni organ ugotoviti vrsto in kraj nesreče.

Sodišče pregleda odločitve pristojnih organov na zahteve za ukrepanje na podlagi uredb enaki kot za vsako drugo sodno presojo. Sodišče bo zagotovila, da so pravilni postopki. Bo nadzor nad zakonitostjo odločbe. Se lahko posredujejo na tehničnih ali drugih napak, če te napake so bile pomembne in da lahko vplivala na odločbo razveljavi to odločitev.

Tožbo za uveljavitev odgovornosti bo v skladu z delom 54 Pravil o civilnem postopku (e&w (53) in poslovnik vrhovnega sodišča (Severna Irska), 1980, poglavje 58 (Court of Session). Tožeča stranka za sodno presojo izda obrazec zahtevka pri High Court (e&w) v skladu z delom 54 ali 53 (samostojni poslanec) ali na Škotskem peticijo v skladu s poglavjem 58. Predloženi so dokazi v skladu z ustreznimi pravili in se običajno s pisno izjavo pod prisego in dokumentov.

VI Drugi načini dostopa do sodnega varstva

V e&w in s tožbo za obvezne emisije – emisije, kot je opredeljeno v ustrezni zakon – se lahko vložijo na sodišču (Sheriff Court) ali mirovno“ v skladu z delom III Environmental Protection Act 1990. Oddelek 79(1) Zakona določa, kaj pomeni predpisane obremenitve. V skladu z oddelkom 82, lahko posameznik vloži tožbo na Sodišče, če je oškodovana“ nadomesti z „vplivom. Sodišče lahko izreče odredbo za zmanjšanje motenj in globe na podlagi oddelka 82, tožena stranka. Ta postopek je na voljo v samostojni poslanec v skladu z delom 7 čistih soseskah in Environment Act (Northern Ireland) 2011.

E&w parlamentarni varuh človekovih pravic (Varuh človekovih pravic), Škotska (samostojni poslanec) ali javnih služb preučevati vprašanja nepravilnosti s strani vladnih organov. V e&w varuhi človekovih pravic, so lokalne oblasti bodo storili enako za lokalne oblasti, hkrati pa bo to storila na Severnem Irskem pa Severnoirski varuh človekovih pravic – spso preiskuje lokalnim organom na Škotskem. Je e&w varuhi človekovih pravic lahko delujejo skupaj, kar je storila v primeru nepravilnosti, ki vključujejo Evropski agenciji za okolje in dvema lokalnima oblastema, ki jim je bilo naloženo plačilo pritožniki skupaj 95,000 GBP, ker je ni mogoče ustrezno obravnavati nezakonito odpadkov na kraju samem. Pritožbe, naslovljene na e&w parlamentarnega varuha človekovih pravic, mora biti omenjena poslanca Parlamenta – skupščina varuh človekovih pravic s sestavom držav.. Pritožbe, naslovljene na varuha človekovih pravic, ni lokalna vlada bi morala varuhu človekovih pravic ali spso izvedejo šele, ko zadevni organ nima možnosti za obravnavo tega vprašanja. Varuha človekovih pravic lahko zahteva od organa za izostanek, povračilo denarja zaradi, na primer, davek ali dajatev, na primer v primeru zamud, izboljšanih postopkov ali izboljšanjem upravnih postopkov na ustrezni organ.

Državnih tožilstev za okoljska kazniva dejanja (običajno e&w) je pristojni organ v zvezi s tem dejanjem, na primer Evropska agencija za okolje. Ti organi imajo pooblastila za preiskovanje kaznivih dejanj in začne zemljišča ali zgradbe za jemanje vzorcev in razgovor ljudi v zvezi z domnevno kaznivo dejanje.

Zasebni pregon lahko v e&w glede številnih kaznivih dejanj zoper okolje – pregon kaznivih dejanj, akt 1985, oddelek 6 – toda nekateri lahko vložijo samo ali s soglasjem direktorja državnega tožilstva. Na Škotskem zasebnega pregona zelo redki in potrebno soglasje Lord Advocate. Na Severnem Irskem so zasebne odškodninske tožbe lahko potrebno soglasje direktorja državnega tožilstva.

Večina nacionalnih ali lokalni organi bodo imeli tudi notranje pritožbene mehanizme. Če rezultat ni zadovoljiv, tožnik lahko začne postopek na ustrezni urad varuha človekovih pravic ali zahteva sodno presojo. Obstajajo posebne pritožbe organizacij za storitve, kot je oskrba z vodo – potrošniki e&w sveta za vode (Water Industry) ali Komisije za Škotsko, Consumer Council (samostojni poslanec)

VII procesno upravičenje

Nevladne organizacije lahko imajo zadosten interes, vendar verjetno – sodna praksa ne zagotavlja varnosti – sodelovale v procesu za njihovo uporabo za sodni nadzor dovoljeno. V praksi je malo primerov zavrnitve stalnega posameznikov in nevladnih organizacij. Nekorporativno zbornica, kot člana kluba, ni pravna oseba in zato ne more biti stranka. Ukrepi zoper taka združenja ali sprožijo ali proti predsednik ali drug član. Vendar te organizacije lahko predmet sodnega nadzora – R/forum o prevzemih in združitvah ex P. datafin [1987] QB 815.

Pravdna sposobnost

Upravni postopek

(načrtovanje ali IPPC anketo)

Sodni postopek

(upravni spor)

Razvijalec/samo imetnik dovoljenja lahko vloži pritožbe

Sodelovati v pritožbenem postopku

Vsako osebo, ki ima „zadosten interes“ – glej AXA General Insurance Ltd proti The Lord Advocate [2011] UKSC 46.

Posamezniki

Da

Da

NVO

Da

Da

Drugi pravni subjekti

Da

Da

Ad hoc skupine

Da

Da

Tuje nevladne organizacije

Da

Da

Drugo

Da

Da

Za vložitev zasebne odškodninske tožbe v motenj, kot sta hrup ali vonjave – Tožeča stranka mora imeti izključno koriščenje nepremičnine vpliva na emisije. Vendar „zakoniti neprijetnosti“ v oddelku 82 Environmental Protection Act 1990 se lahko oseba, „prizadeta“ z nadlegovanjem.

Vsakdo ima procesno upravičenje za vložitev zasebne kazenski pregon, če je na voljo.

Ne obstajajo različna pravila za sektorsko zakonodajo. V Združenem kraljestvu sodnih revizijskih postopkov veljajo za vse sodno presojo. Kot so okoljska zakonodaja sicer dovoljuje (Anglija in Wales) Regulations 2010 (SI 2010/675, Priloga 5, del 1), posebne določbe za e&w javnega posvetovanja, opredelitev „javnih consultee“ je „oseba, ki je regulatorni organ meni, da je verjetno, da jo bo zadeval, ali pa ima interes za zahtevek.“ tu ni razlike med rednim sodnim nadzorom standard „zadostnega interesa“. Ta izraz „zadosten interes“ za primere sodne presoje v AXA General Insurance Ltd proti The Lord Advocate [2011] UKSC 46.

Zaenkrat ni formalnega actio popularis v pravo Združenega kraljestva. Vendar pravice nevladnih organizacij ali posameznikov, ki posredujejo pri upravnih odločitvah, pomeni, da dejansko ni tak ukrep.

Državni organ pravni subjekt kot zasebno podjetje. Evropska agencija za okolje, na primer je pravna oseba. Ali se lahko sproži sodni postopek. Agencija zato teoretično lahko vloži tožbo za sodni preizkus odločbe drugega državnega organa. Enako velja za varuhe človekovih pravic ali javnih tožilcev kot generalno tožilstvo. Vendar je to malo verjetno, da doslej v praksi in sodišča ne dajejo prednosti tovrstnega ravnanja in pričakujejo, da svoja nasprotja rešijo vladnih organov, brez uporabe sodnih postopkov.

VIII pravno zastopanje

Združeno kraljestvo je kontradiktornega sistema, ki odražajo skupno prakso dediščine. V okoljskih postopkih sodnega nadzora (e&w odvetnik tožeče stranke) je opredeliti postopek za pridobitev dovoljenja za vložitev tožbe, v katerem je navedla razloge, na katerih temelji. Ponavadi se vloga obravnava dokazov brez zaslišanja tožeče stranke. Vendar če se organizira ustno zaslišanje, odvetnik tožene stranke lahko udeležijo in pojasniti Sodišču, zakaj je menila, da dovoljenja ne bi smela biti odobrena. Dovoljenje se izda, če toženec vloži svoj dokazov. Tako bo ogrodje odvetnikov s Sodiščem, predstavile svoja stališča. Na obravnavi vsak odvetnik stalno dopolnjuje s podajanjem navedb.

Ni obvezno, da odvetnik v katerem koli okoljskem načrtovanju, na zaslišanje ali druge preiskovalne ukrepe ali sodne presoje.

Odvetniki, ki so specializirani na področju okoljske zakonodaje so na voljo imenike, kot so gospodarske ali pravne 500 & partnerji. Ti imeniki so se objavijo vsako leto. Okoljsko pravo fundacije) je specializirana za okoljske zakonodaje in okoljske zakonodaje (Združeno kraljestvo) je organ ukela okolja odvetnikov. Načrtovanje in okolje odvetniške zbornice (PEBA) je organ, ki odvetniki v e&w okoljskih in ozemeljskih zadev.

IX dokazov

V kazenskih zadevah je dokaze prič, ki pričajo ustno in predmet kontradiktornega postopka. V civilnih tožbah pisne izjave prič, ki so na voljo pričam e&w cross-examined pod prisego (so). Na Škotskem je ustno predstavil dokazov prič. Upravne obravnave, kot so načrtovanje preiskav priče izjave prič, ki so navzkrižno pregledana, vendar redko pod prisego. V postopku posvetovanja je dokaz vse pisne izjave prič ali dokumentov, ki niso navzkrižno zaslišanje (e&w). Na Škotskem najbolj sodno presojo odloča na prvi obravnavi na podlagi pravne argumentacije, vendar če je zaslišanje na dokazih, da bi ustno zaslišanje prič.

Dokaze prič pri pomembnih kazenskih zadev je ocenila žirija. Medtem ko sodnik lahko predstavila svoje stališče o dokazih, žirija je edini razsodnik dejstev v zadevi. V vseh drugih sojenjih, sodnik, sodnik ali inšpektor (poročevalec) ocenjuje pričanje. Oseba mora upoštevati vsa gradiva, na katero se sklicuje, in navesti razloge za izbiro ene strani na drugo.

Morajo stranke predložiti dokaze za Sodišče. Na sodnem nadzoru upravni organ, katerega odločba je predmet sodnega varstva, dolžnost, da razkrije vse zadevne dokumente – Dolžnost iskrena. Novi dokazi se lahko uvedejo, če so pomembne. Sodišče lahko zahteva, da se dokazi iz ene ali druge pogodbenice, vendar običajno ne.

Stranke lahko pooblasti strokovnjake, da podajo dokaze v zadevi. Na primer v civilni tožbi vsaka pogodbenica lahko da navodila strokovnjakov za upravljanje zadevnih skladov in od tega, kako se je mogoče izogniti škodi. Sodišče lahko odredi, da se takšna dokazila se navede v skupnem strokovnem (e&w).

Izvedensko mnenje ni zavezujoče za Sodišče. Sodnik se mora oceniti vse dokaze ter jo sprejme ali zavrne. V kazenskih postopkih je vloga strokovnjaka je, da sodnik ali porota s potrebnimi znanstvenimi merili za preskus točnosti svojih ugotovitev, da lahko sodnik ali porota, da izoblikujejo lastno neodvisno presoja z uporabo teh meril za dokazana dejstva, dokaze.

X sodno prepovedjo

V nekaterih zakonodajah je določeno, da vložitev pritožbe ne zadrži Odločbo ali obvestilo – npr. okoljska dovoljenja (Anglija in Wales) Regulations 2010, reg. 31. V drugi zakonodaji je navedeno, da zadevno obvestilo nima učinka, dokler pritožba ni dokončno določen ali umaknjen – Town and Country Planning Act 1990, s. 175(4) (na Škotskem, 1997 s. 131(3)). Tožeča stranka v sodnem postopku, lahko zahteva, da Sodišče z začasno odredbo, da prekine učinek zadevnega sklepa, dokler zadeva ni odločila.

Kadar zakonodaja določa, da vložitev pritožbe ne zadrži izvršitve sklepa ali obvestilo ali obvestila, ki bo imela takojšni učinek. V primerih, ko se običajno pravilo je, da se razpis ne začne učinkovati, dokler je agencija lahko določi, da se obvestilo takoj ustaviti dejavnosti – npr. zavorno obvestila v načrtovanje primerih – Town and Country Planning Act 1990, oddelek 183 (Scotland Act 1997, s 140). Vendar pa bo morda moral plačati nadomestilo nekoga, ki škodljivo vplivajo na ustavitev odpovednega roka, če o izvršbi razveljavi. Kadar zakonodaja daje organu diskrecijsko pravico pri odločanju o prekinitvi obvestila nerešene pritožbe – npr. predpisane obremenitve (pritožbe) Regulations 1995, reg. 3 – Nadzorni organ mora ustrezno upoštevati ravnovesje med interesom javnosti v obvestilu ob neposredni učinek in posledice tega, da oseba, ki je prejela obvestilo – Cromarty Firth pristaniški organ proti Ross in Cromarty okrajnega sveta 1997 s.l.t. 254.

Civilno – v nasprotju s kazenskim – Sodišče lahko izda začasno odredbo, ki prepoveduje na Škotskem – za zaustavitev projekta, kadar se domneva, da je bila upravna odločba nezadostno med čakanjem na rešitev tega vprašanja – Belize zavezništva ohranjanja nevladnih organizacij proti Department of the Environment ukpc 63 [2003]. Ni posebnih pravil v zvezi z opustitvenimi tožbami v okoljskih zadevah. Lokalni in drugi organi pregona ter izdajo in druga obvestila, lahko vloži opustitveno tožbo zoper osebo, ki je v nasprotju z zadevno zakonodajo, na primer Environmental Protection Act 1990, s. 81 (5).

Odredbe (interdicts) lahko sklenejo tudi v primerih med posamezniki ali drugi pravni subjekti. Odredbe se običajno dodelijo preneha dejavnost, temveč obvezna opustitvene tožbe včasih dodelijo od nekoga, da kaj počnejo. Kadar obstaja tveganje neizogibno škodo, je mogoče pridobiti sodno prepoved quia timet, odredbo, če je škodo povzročila, vendar ni eventuated – se lahko odobri, vendar so redke.

Zahtevek za sodno odredbo (prepoveduje) se bodo v sodnem postopku ali pri uveljavljanju zahtevkov med posamezniki itd. Roke za zahtevo za sodno odredbo za vložitev zahtevka. Vloge za začasno odredbo, nujno mogoče izvesti še pred vložitvijo tožbe. Začasne odredbe (če se zahteva), običajno prepovejo tožeča stranka ima sodišče bo moralo podjetje, da bo izpolnjevala vse izgube, ki nastane za toženca, če je opustitvena tožba zavrnjena. V e& m in ni, če v zadevi, za katero se Aarhuške konvencije se je sodišče prepričano, da je odredba potrebna, da se prepreči znatna škoda za okolje in za ohranitev dejanske podlage postopka, mora pri odločanju, ali naj podjetjem in njegovimi pogoji, zlasti glede na potrebo po vrstnem redu na splošno, kot bi bilo nadaljevanje postopka nedopustno drag za vložnika in izvesti vse potrebne smereh za zagotovitev, da zadevo obravnava čim prej. [Praktična navodila 25 (Civil Procedure Rules (e&w)] in stroške zaščite (Aarhuška konvencija) Regulations (Northern Ireland) 2013 (ni). Sodišče prve stopnje bo upoštevalo ravnovesje ugodnosti med pogodbenicama pri odločanju o uporabi – R (razen v Veliki Britaniji, dediščina) proti SOS za skupnosti in lokalno samoupravo & ali [2010] EWCA Civ 1500. Sodišča so pristojna za odložitev izvršitve odredbe. Zavezanec lahko predloži zahtevek za IO.

Odločitev sodišča o dodelitvi opustitev (prepoveduje) je mogoče vložiti pritožbo pri višjem sodišču. Običajno bo potrebovati dopust, bodisi pri sodišču, ki je izdalo sodno odredbo ali pritožbenega sodišča.

XI stroškov

Vlagatelj, ki želi pridobiti dostop do pravnega varstva v okoljskih zadevah morda morali plačati sodne takse, odvetniških honorarjev, stroškov prič, nagrad izvedencev za druge priče in morebitne stroške v zvezi s pripravo dokumentov, načrti, itd.

Sodne takse

Ni sodnih taks za kazenske zadeve na prvi stopnji, ampak tudi pritožbo pri višjem sodišču lahko vključujejo pristojbino.

Sodno takso za začetek sodnega revizijskega zahtevka e&w (60 GBP). Za zagon civilni zahtevek v e&w je provizija odvisna od zahtevanega zneska. Če je dolg v vrednosti od 1,000 GBP do 1,500 GBP, taksa je 70 GBP. Če je treba med 15,000 GBP in 50,000 GBP taksa je 340 GBP. Zahtevo za dovoljenje za pritožbo pri Court of Appeal znaša 235 dodatnih 465 GBP na poznejši stopnji. Tožniki so lahko upravičene do oprostitve glede na njihov položaj.

Vse peticije na notranji ali zunanji strani House of the Court of Session na Škotskem strošek 180 GBP, za vložitev pritožbe pri sodišču (High Court of Justiciary) znašajo 90 GBP.

Na Severnem Irskem vloži obvestilo o zahtevku za „judicial review“ (pravni stroški 200 GBP. Civilni zahtevek pri vrhovnem sodišèu stroškov pristojbino v višini 300 GBP. Vložitev pritožbe je 500 GBP.

Stroški

Stopnja stroškov se lahko zelo razlikujejo glede na vrsto in zapletenost zadeve, izkušnje odvetnika in število dokumentov. V e&w honorarji odvetnikov v zadevah, v katerih se izpodbija, znane kot „solicitor pravdnih stroškov.“ se običajno zaračuna urna postavka plačila glede na plačo. Zato para-legal zaračunavali 80 GBP na uro, medtem ko partner zaračunavali 200 GBP na uro. Odvetnik v primeru bo kratek in urne postavke za pripravo ali drugega dela. Na Škotskem „stroške“ kot „stroške.“, da bi ponazorila stroškov na primere sodne presoje v zadevi Allen proti Secretary of State for Communities and Local Government, [2012] EWHC 671 (Admin) izbrani prosilec prejel 9,456 milijonov GBP plus DDV za en dan primera. V smislu/Scottish Ministers [2011] csoh ena stran 10 stroški so bili ocenjeni na 82,000 GBP do 90,000 GBP za štiri dan obravnave. Vse te stroške je podoben v vseh jurisdikcijah.

Stroški v civilnih tožbah je lahko višja, kar kaže na skupnih pravnih sistemov v Združenem kraljestvu, ki temeljijo na sodni praksi namesto civilnega zakonika in ustreznimi ni preiskovalno vlogo sodnikov (kar pomeni, da je breme pade na osebam in njihovim pravnim zastopnikom, naj predstavi ustrezne sodne prakse pred sodišči). Če škodljivi vplivi – bontoft proti vzhodu Lindsey okrajnega sveta [2008] EWHC 2923 (qb) – eni strani stroške 195,000 GBP za šest dni preskušanja. Lahko se poveča v primerih stroški v okviru nagrada glede na izid spora, temveč, da je mogoče tovrstne sporazume je bila razveljavljena aprila 2013. Na Škotskem so to „špekulativne“, ki ga določa (Act of Sederunt) (honorarji odvetnikov na špekulacije) in 1992/1879 (Act of Sederunt) (honorarji odvetnikov oziroma advocates na špekulacije) 1992/1897.

Sodne odredbe

Ni različne stopnje takse v primerih opustitev (prepoveduje). Običajno se zahteva opustitev (prepoveduje) bo moralo podjetje odškodnine, čeprav Glej Civil Procedure Rules 25 (e&w, praktična navodila) in stroške zaščite (Aarhuška konvencija) Regulations (Northern Ireland) 2013 (ni). V okviru varstva v zvezi s stroški (Aarhuška konvencija) Regulations (Northern Ireland) 2013 (ni) in spremenjenih Practice Direction 25 Pravil o civilnem postopku (e&w) mora Sodišče v primerih Aarhuške konvencije, zlasti glede na potrebo po splošni pogoji iz naloga, ne da bi nadaljevanje postopka nedopustno drag za tožečo stranko pri odločanju, ali se zahteva tožeče stranke za plačilo odškodnine.

Dodeljevanje stroškov (stroški)

Splošno pravilo v Združenem kraljestvu jurisdikcij zahteva, da stroški (stroški SCoT) spremljali dogodek ali neuspešna stranka plača – npr. e&w Civil Procedure Rules (del 44.3). Vendar so sodišča široko diskrecijsko pravico pri nalaganju stroškov. Izhodiščna točka je, da „plača tisti, ki izgubi“, vendar je bila uspešna, bi bilo mogoče zmanjšati stroške, če ta ni v zvezi z nekaterimi vprašanji ali sprožila pomembna vprašanja. Poleg Sodišča bolj nagiba k uporabi ARS in pogodbenica, ki neupravičeno ni sodelovala v postopku ARS lahko trpi stroške posledic – Halseyu proti Milton Keynes General trust NZS [2004] EWCA Civ 576. Sodišče pri stroških bo preučila tudi ravnanje strank v času od začetka postopka in razmisliti, ali bi bilo treba morebitno znižanje stroškov zaradi neprimernega ravnanja.

V skladu z delom 36 Pravil o civilnem postopku (e&w) lahko ena pogodbenica drugo ponudbo za poravnavo terjatev, običajno z nudenjem denarnega zneska – minuto ponudbe (SCoT). Če je ponudba zavrnjena, medtem ko ima oseba zavrne ne pridobi ugodnejše sodbe lahko stroški kazni.

Posebni stroški pravila zdaj uporabljajo v Združenem kraljestvu za nekatere okoljske primere izpostavljenost izgube strank stroškov nasprotne stranke.

XII mehanizmi finančne pomoči

Ni posebnih oprostitev plačila sodnih taks ali stroškov v zvezi z okoljskimi zadevami v Združenem kraljestvu jurisdikcijah. Obstajajo take oprostitve taks za osebe z nizkimi dohodki.

Sodišča Združenega kraljestva uporablja člen 9.4 Aarhuške konvencije, ki vključuje zahtevo, da okoljskih zadevah ne smejo biti „pretirano dragi“ – sklep o omejitvi stroškov (e&w n.i) ali zavarovanja in stroški (SCoT) pravo na ta naročila je razmeroma novo in je še vedno v fazi razvoja. Aarhuška konvencija je zdaj uporabljajo izključno za stroške, ki v postopkih sodnega nadzora v e&w v civilnem postopku (sprememba) iz leta 2013, del 45; na Škotskem, podobna pravila za vse okoljske primere, izvedena marca 2013; in ni stroškov zaščite (Aarhuška konvencija) Regulations (Northern Ireland) 2013, ki določa posebna pravila za določene zaščitene stroškov za postopke, za katere se uporablja Konvencija.

V skladu s temi pravili:

(1) Na prvi stopnji, pravno sredstvo, ki je predmet Aarhuške konvencije ni mogoče naložiti stroške, ki presegajo 5,000 GBP, 10,000 GBP za posameznike in pravne osebe in predstavniki združenj. Stroški izterjave zoper poražene tožene stranke je omejena na 35,000 EUR.

(2) V pritožbenem postopku je pravila 52.9a Zakona o pravdnem postopku uporabljajo pravila, ki urejajo povračilo stroškov, pri čemer lahko sodišče izda sklep o omejitvi stroškov.

(3) Vrhovno sodišče lahko izreče odredbo, omejiti stroške izterjave v Aarhusu zadevo na podlagi stroškov (praksa na zadnjo spremembo novembra 2013).

Pred temi pravili je bilo na dodelitev zadev sodnega varstva urejala „vogal hiše, načela, ki so določena v R (Corner House Research) proti Secretary of State for Trade and Industry, [2005] EWCA Civ 192, odst. 74:

(1) Izdajo sklepa o omejitvi stroškov lahko sprejme v vsaki fazi postopka, pod pogoji, Sodišče meni, da je primeren, če je sodišče prepričano, da: (i) da so izpostavljeni problemi v splošnem javnem interesu, (ii) javni interes zahteva pravno rešitev teh problemov, (iii) da tožeča stranka nima zasebnega interesa glede izida postopka, (iv) ob upoštevanju finančnih sredstev tožeče stranke in nasprotne stranke in znesek stroškov, ki bodo verjetno vključene, pošteno in pravično, da naloga; in (v), če je tožeča stranka verjetno ne bo vztrajala pri postopku, in bo pri tem ravna razumno.

(2) Če vlagatelj tisti, ki to počnejo pro bono to bo verjetno povečalo utemeljenosti prošnje za ustavni red.

(3) Pri tem je Sodišče po prostem preudarku lahko odloči, ali je pošteno in pravično, da bi glede na zgoraj navedene ugotovitve.

Ta načela so spremenjene v okoljskih zadevah odpraviti razlog javnega interesa in poudarjanjem tožeče stranke pomeni – R (Garner) Elmbridge Borough Council [2010] EWCA Civ 1006. Se še naprej uporablja za izvensodnih pritožb v okviru Aarhuške konvencije.

Pravna pomoč

V e&w civilne pravne pomoči, ki jo Skupnost je pravna služba Sveta. Ni element financiranja okoljskih zadev. Vendar se lahko pridobijo financiranje prek „javnega interesa“. Zato PSS odobreno financiranje za sodni revizijski postopek v zvezi s potrebo po javni preiskavi razgradnje jedrskih podmornic, so imele velik javni interes. Vendar številni možni ukrepi ne bodo ta preskus kot brez širše javnosti ali ne načenja nova pravna vprašanja. Zato zahtevka za financiranje izpodbijal odločbo Environment Agency izdajo obratovalnega dovoljenja za sežigalnice v stanovanju prosilca, pa je bila zavrnjena. Škotski odbor za pravno pomoč je podobna merila „širšem javnem interesu.“

Služba za pravno pomoč v kazenskem postopku lahko na voljo za tožence, ne pa za tiste, ki želijo vložiti zasebne tožbe.

Odločitve o financiranju s strani pravne službe Sveta so določena v „Zakoniku.“ financiranja na oddelek 7 Zakonika obravnava sodni nadzor. Oddelek 7.5 navaja: „Če primer ne zdi veliko širši javni interes, ki je izjemnega pomena za stranko ali pomembnejša vprašanja v zvezi s človekovimi pravicami, pravno zastopanje bo treba zavrniti, če: (i) možnosti uspeha, če so mejne ali revnih; ali (ii) verjetni stroški niso sorazmerni z verjetno koristi postopka ob upoštevanju možnosti uspeha in vse okoliščine.“ To velja za vse posameznike. Nevladne organizacije, verjetno ni mogoče priti do pravne pomoči. Na Škotskem je odobrena pravna pomoč, ki jim jih je priznalo civilno pravno pomoč priročnik, del IV, poglavje 3, ki se nanaša na ocenjevanje verjeten vzrok in razumnosti.

Pro bono

Pro bono delal v Združenem kraljestvu je olajšati z probono uk.net spletni strani. To zagotavlja dostop do informacij o tem, kako priti do brezplačne pravne pomoči. V e&w odvetniki pro bono skupine – „lawworks“ ima tudi spletne strani o tem, kje lahko poiščejo pomoč. Za „barristers“ v e&w črtna pro bono enota deluje kot klirinška hiša, tako da ustrezajo barristers primerov. Enota sprejema vloge za pomoč s svetovanjem in odvetnikov. Enota naj bi v primerih, ko tožeča stranka ne more plačevati zaprošene pomoči ali pridobitev javnega financiranja, ima zasluge in potrebuje pomoč lahko odvetnik. Nobena od teh organizacij so specializirani na področju okolja, lahko pa posamično v stik s tistimi, ki ga uporabljajo.

Lawworks Škotske zagotavlja podobne storitve na Škotskem v lawworks v e&w; Čeprav ti organi ločeni subjekti. Odvetniški zbor (Faculty of Advocates) je brezplačna pravna enota služb, katerih delo vključuje načrtovanje in okoljskih zadev.

Skupina na Severnem Irskem zagotavlja brezplačno svetovanje in zastopanje (barristers in solicitors), ki so prostovoljno pridružila Odboru in ki zajemajo vso pravno stroko. Prostovoljci so ponudili brezplačno do 3 dni ali 20 ur na leto. Primeri najbolj verjetno, da izpolnjujejo merilo pro bono enota bo pritožbah, vlogah za vložitev pritožbe, sodni nadzor, posebne predstavitve, sodišča in posvetovalnega dela

„pravnih klinik“,

Ni pravne klinike, specializiranim za okoljske zadeve v e&w ali ni. Vendar centrov za svetovanje državljanom (Citizens Advice Bureaux) in bo pomagal pri okoljskih zadevah ali posredovati zadevo nekoga, ki lahko pomaga. Pravni center za okolje Škotske ponuja svetovanje javnosti o okoljskih vprašanjih.

Organizacij, ki delujejo v javnem interesu

Okoljsko pravo podlago je vodilna organizacija v Združenem kraljestvu zagotavlja brezplačno pravno svetovanje za lokalne skupnosti s skrbjo za okolje. Skoraj dve desetletji je orala ledino zagotavljanje brezplačne nasvete za ranljive skupnosti sooča s številnimi nevarnostmi, vključno z okolju škodljivimi vplivi onesnaževanja in izguba zelenih površin in biotske raznovrstnosti. Projekt javnega prava kot nacionalna pravna dobrodelna ustanova, ki je namenjen izboljšanju dostopa do javnega prava za tiste, kjer je dostop do sodnega varstva omejen zaradi revščine ali druge oblike prikrajšanosti. To bo storila nekatere okoljske zadeve.

Pravočasnost XIII

Vloge za izdajo gradbenih dovoljenj, je treba določiti v osmih tednih, čeprav je potrebna presoja vplivov na okolje, če se rok podaljša do šestnajstih tednov. Organe, ki odločajo o zahtevkih mora načeloma sprejeti odločitev v roku treh mesecev, čeprav obstajajo tudi druge roke v uredbah. Druge vloge za izdajo dovoljenj ne smejo imeti pravnih zahtev za določitev v določenem roku, vendar oblasti spodbuja, naj pove, koliko časa bo potrebnega za izdajo dovoljenja.

Če sklepa o odobritvi oz. okoljevarstvenega dovoljenja vlogi se ne odloča v predpisanem roku, se šteje, da je bila zavrnjena. Ki prosilcu omogoča, da vloži tožbo pri minister ali ministri ali, v določenih okoliščinah pa tudi lokalnega revizijskega organa na Škotskem.

Sodni postopki

Pred 1. julijem 2013, sodni nadzor zahtevkov za okoljske zadeve v e&w morajo biti vložene v treh mesecih od zadevnega sklepa. Pravila o civilnem postopku (54.5) mora biti vložena čim prej, v vsakem primeru pa najpozneje v roku treh mesecev od razlogov za trditev prvič začelo teči. Vendar „nemudoma“ se šteje, da niso dovolj natančne. Če se zakonodaja EU obravnava tožeča stranka ima tri mesece – R U & ptnrs (East Anglia) Ltd) v nižinah organ [2011] EWHC 1824 (Admin). Od 1. julija 2013 so roki za vložitev tožbe za sodni preizkus je bil spremenjen, da šest tednov v zvezi s sklepom v okviru „akte“ (The Town and Country Planning Act 1990 (stavbe pod spomeniškim varstvom, načrtovanje in varovana območja) Act 1990, načrtovanjem (nevarne snovi) iz leta 1990 in načrtovanje (posledične Provisions) Act 1990). (Zakon o pravdnem postopku (predlog spremembe št. 4) iz leta 2013).

Roki za vložitev civilnih tožb v nepooblaščene hoje po zemljišču ali malomarnosti, ki so navedeni v e&w (Limitation Act 1980). V skladu z oddelkom 2 Limitation Act 1980 tožbe, ki temelji na odškodninski odgovornosti, kot so škodljivi vplivi – morajo biti vložena v šestih letih od dneva dogodka, ki je bil povod zanje. V oddelku 6 se za prekluzijo in zastaranje (Scotland) Act 1973 vsak zahtevek je treba vložiti v petih letih. V skladu s členom 6 zastaralni (Northern Ireland) Order 1989 je šest let. Čas začne teči od datuma povzročitve škode ali pozneje – datum, če je tožeča stranka izvedela za škodo mogoče pripisati, v celoti ali delno, za dejanje ali opustitev, ki domnevno pomeni malomarnost, moteča ali kršitev obveznosti. „znanje“ pomeni utemeljenodomnevo o dejstvih, ki vodi do dodelitve – Ministrstvo za obrambo proti AB & oddaljene regije [2012] UKSC 9.

Če posameznik namerava vložiti tožbo v skladu z oddelkom 82 Environmental Protection Act 1990 (Sheriff Court) ali mirovno“, ki je na razpolago 21 dni, preden se postopek začne. (S. 82 (6)). Glede na naravo stvari še vedno obstoječih motenj v tem času.

Trajanje primerov

Trajanje postopka je odvisen od kompleksnosti dejanskih in pravnih vprašanj. Zadev sodnega varstva – če ni zaslišana – lahko ustne dokaze od pol dneva na štiri ali pet dni. Okolje civilne postopke, v katerih obe strani vabi priče in izvedenci lahko trajalo veliko dlje. Razmeroma preprosto primera lahko hrup traja dva ali tri dni. Dobson/Thames Water Utilities Ltd [2011] EWHC 3253 (TCC) je bilo vključenih več kot deset prič o dejstvih na obeh straneh in na vsaki strani štiri strokovnjake, ki se ukvarjajo z različnih področij. Primeru trajale šest tednov.

V kazenskih zadevah ter agencije preiskave lahko trajajo mesece ali celo leta po datumu kaznivega dejanja za odprtje postopka. Običajno se prvo zaslišanje v Magistrates’ali grofijsko sodišče v treh tednih od dneva, ko je bila izdana. Če podlagi izvede sodišče običajno obravnava v roku enega meseca; Čeprav na Severnem Irskem, v Angliji & Wales sodniki lahko zadevo na kronskem sodišču, če menijo, da se njihove obsodbe ne zadostujejo za obravnavo kaznivega dejanja. V skrajšanem postopku grofijski sodniki ali sodišča lahko traja od enega do treh dni; Čeprav več primerov mogoče.

Primer hude kršitve bodo sodniki na Crown Court. Na kronskem sodišču s poroto primerih v predkazenskem postopku pregleda, ki bo lahko več kot eno zaslišanje, razširitev zadeve za več mesecev. Med samim sojenjem lahko čez en mesec ali več – nov pregon za kazniva dejanja je šest teden preskušanja.

Rok za sodne odločbe

Niso določeni nobeni roki za sodnike izrekati sodb. V enostavnih zadevah (e&w) sodnik maygive ustno sodbo takoj po zaslišanju. V zapletenejših primerih lahko omejena in običajno sledi v pisni obliki v dveh na šest mesecev. Več kot šest mesecev je možna, vendar ni pogosta.

Ker ni določenih rokov ni sankcij zoper sodišča, ki sprejema odločbe, za zamudo. Vendar v primerih, ki vključujejo vprašanja človekovih pravic se pričakuje, da bodo sklepi izdajo takoj.

XIV druga vprašanja

Okoljske odločitve so bile izpodbijane v postopku presoje vplivov na okolje ali če je odločba izdana. Če javnega mnenja je pred izdajo se sklepi bodo lahko državljani za obravnavanje preiskave.

Trenutno ne obstaja enotna spletna stran vlade Združenega kraljestva v zvezi z dostopom do pravnega varstva v okoljskih zadevah, informacije o različnih vidikih je na voljo prek osrednje vlade (http://www.gov.uk/) in spletne strani škotske vlade in severnoirska izvršna oblast.Povezava se odpre v novem oknuhttp://www.gov.uk/ Informacije in mnenja so na voljo tudi nevladnih organizacij, kot sta ukela ali Friends of the Earth in skupin, kot so okoljska zakonodaja Združenega kraljestva (ukela).

Alternativno reševanje sporov v Združenem kraljestvu. Močno se spodbuja civilna sodišča. Je protokol za pravno sredstvo (Pre-Action e&w) navaja, da „tožeča in tožena stranka, od katere je Sodišče zahtevalo, naj predloži dokaze, da alternativne načine za reševanje njihovega spora, so bile obravnavane. Sodišči menita, da sodni postopki naj bi se uporabljali kot zadnje sredstvo, in da trditev ne bi smela biti izdana prezgodaj, če poravnava še vedno dejavno preučuje.“ je na voljo javnosti prek letakov, kot so komisija za pravne storitve „alternative“ PSS neposredno informativni list 23.

Mediacija je pogosto uporabljajo v civilnih tožbah med posameznikov ali pravnih oseb. Mediacija je na voljo v zadev sodnega varstva, vendar se ne uporablja veliko – Public Law Project: 2009 Posredovanje in sodni nadzor.

XV položaj tujca

Boj proti diskriminaciji ne obstajajo posebne določbe v zvezi z jezikom ali države izvora v procesno pravo Združenega kraljestva. Vendar sodišč so javne organizacije in jo zato zavezuje Equality Act iz leta 2010, ki prepoveduje diskriminacijo na podlagi rase ali narodnosti. O rasni enakosti zakon nalaga dajatev, ki jih morajo izpolnjevati. Sodišča so smernice o enakem obravnavanju vseh tistih, ki so jim predloženi v „napravi knjige“, ki so bili izdani do sodnikov – npr. enako obravnavanje napravi knjige za Anglijo in Wales.

Uporaba različnih jezikov je pospešiti sodne postopke. Notranje jezike kot valižanščina so iz predstavitve. V drugih jezikih se lahko uporabijo tolmača. Sodišča bodo imela svetovalno letakov, ki so na voljo v številnih jezikih.

V kazenskih primerih in nekaterih storitev, Sodišče za uslužbence poskrbi za tolmača, in bo naloži plačilo pristojbine; Čeprav v kazenskih zadevah, če je obdolženec obsojen zaradi pristojbine so lahko del stroškov, se ji naloži. V civilnih zadevah mora strankam, da podajo taki dogovori in plačilo pristojbin.

XVI čezmejni primeri

Ker Združeno kraljestvo sestavljajo samo otoki z Irske in Severne Irske kopenske meje, čezmejnih primerih so zelo redke. V skladu z uredbo 24 načrtovanje infrastrukture (EIA) Regulations 2009 razvoj, ki bodo verjetno imeli pomembne čezmejne vplive na okolje v drugi državi EGP, je treba priglasiti zadevno državo. Država lahko sodeluje v postopku v skladu z uredbama. Ni nobenih postopkovnih pravil za udeležbo, čeprav zakonodaja EU, kot so direktive o mediaciji je bila izvedena na sodišče v Združenem kraljestvu. Civilnopravna odgovornost je določen v konvencijah, kot so Mednarodna konvencija o civilni odgovornosti za škodo, povzročeno z onesnaženjem z nafto, 1969, kjer je to ustrezno. V delu III Private International Law (Miscellaneous Provisions) Act 1995 obravnava pravo, ki se uporablja. Oddelek 11(2) (a) določa, da se pravo države, v kateri je škoda nastala, je pravo, ki se uporablja.

Odločitev ne obstaja v zakonodaji Združenega kraljestva o tem, kaj pomeni „javnost“ čezmejnih sporov.

Odločitev ne obstaja v zakonodaji Združenega kraljestva o tem, ali ima tujec, ki je prizadel projekt v Združenem kraljestvu bi zadosten interes za sodelovanje v javno mnenje ali sodni nadzor v zvezi s tem projektom. Vendar, če se oseba ne bi imela zadostnega interesa morda ni v skladu z Equality Act iz leta 2010 je za zavrnitev sodelovanja. Če bi se sprejelo, da oseba imela zadosten interes bi bil enak postopek kot za vsakogar. Pravna pomoč ni na voljo veliko širša merila „javnega interesa“, obravnavan zgoraj.

Če oseba, ki ima „zadosten interes“ v postopku potem lahko sodelujejo v njih.

Čeprav ni odločitve sodišča Združenega kraljestva, če bi oseba v tuji državi, to lahko poseglo v predlogu ni nobenega razloga, zaradi katerega ta oseba ne bi mogla znatno zanimanje za namene sodnega nadzora.

Ustrezen forum je država, ki je ugodnejši za pritrditev koncev pravosodje – Spiliada Maritime Corporation proti Cansulex Ltd [1987] AC 460. To je lahko država, katere pravo se uporablja za spor. V Združenem kraljestvu v skladu z oddelkom 11 Private International Law (Miscellaneous Provisions) Act 1995, prava, ki se uporablja, običajno država, v kateri pride do poškodbe ali škodo, to pa lahko nastavijo v skladu z oddelkom 12. Če je britansko sodišče izreklo za pristojno v sporu se lahko izpodbijajo to odločbo, vendar bo za konkurenčne, da bi pokazala, da odločba napačna.

Saj Gibraltar ima kopensko mejo s Španijo, obstaja možnost, da se pojavijo pri čezmejnih primerih. Za podrobnosti glej Prilogo.

Sorodne povezave

Dostop do pravnega varstva

Uradi tožilstva in varuhom človekovih pravic

Okoljski strokovnjaki

Okolje, odvetniki,

Odvetniška združenja

Brezplačno okoljsko zakonodajo uradi

Nacionalne in mednarodne nevladne organizacije

Informacije o dostopu do pravnega varstva

Informacije o krono


To je strojno prevedena različica vsebine. Lastnik te strani ne prevzema nikakršne odgovornosti glede kakovosti tega strojno prevedenega besedila.

Zadnja posodobitev: 14/09/2016