Sluiten

BÈTAVERSIE VAN HET PORTAAL NU BESCHIKBAAR!

Bezoek de bètaversie van het Europees e-justitieportaal en vertel ons wat u ervan vindt!

 
 

Kruimelpad

  • Home
  • ...
  • Europees bevel tot conservatoir beslag op bankrekeningen

menu starting dummy link

Page navigation

menu ending dummy link

Europees bevel tot conservatoir beslag op bankrekeningen

Landspecifieke informatie en onlineformulieren betreffende Verordening (EU) nr. 655/2014


Wat is het?

In het kader van het Europees bevel tot conservatoir beslag op bankrekeningen (EAPO) kan een gerecht in een EU-land de tegoeden die op een bankrekening van een schuldenaar in een ander EU-land staan, bevriezen. De procedure kan alleen worden toegepast in grensoverschrijdende zaken waarbij de bankrekening van de schuldenaar wordt aangehouden in een ander land dan het land van het gerecht waarbij de procedure loopt of het land waar de schuldeiser zijn woonplaats heeft.

Aldus wordt het gemakkelijker om in de EU schuldvorderingen te innen.

De procedure voor het verkrijgen van een EAPO is opgenomen in De link wordt in een nieuw venster geopend.Verordening (EU) nr. 655/2014.

Het is een alternatief voor bestaande procedures in de EU-landen.

De verordening is van toepassing met ingang van 18 januari 2017.

Voordelen

Het EAPO is een snelle procedure, zonder kennisgeving aan de schuldenaar (ex parte).

Het ‘verrassingseffect’ verhindert dat schuldenaren hun geld verplaatsen, verbergen of uitgeven.

Is de verordening van toepassing in alle EU-landen?

Nee. De verordening is niet van toepassing in Denemarken. Dit betekent:

  • dat schuldeisers die in Denemarken hun woonplaats hebben, niet kunnen verzoeken om een EAPO,
  • en dat u niet kunt verzoeken om een Europees bevel tot conservatoir beslag op een Deense bankrekening.

Hoe kan ik een verzoek indienen?

Alle verzoekformulieren en extra informatie vindt u hier.

U kunt alle formulieren online invullen.

Opgelet: U hoeft geen nauwkeurige informatie te verstrekken over de te bevriezen rekening (bv. rekeningnummer) indien u daarover niet beschikt - de naam van de bank waar de rekening wordt aangehouden, volstaat. Indien u de naam niet kent van de bank waar de schuldenaar zijn rekening aanhoudt, kunt u krachtens de verordening het gerecht vragen om dat uit te zoeken.

De inhoud van alle EAPO-formulieren is vastgesteld in De link wordt in een nieuw venster geopend.Uitvoeringsverordening (EU) 2016/1823 van de Commissie.


Deze pagina wordt beheerd door de Europese Commissie. De informatie op deze pagina geeft niet noodzakelijk het officiële standpunt van de Europese Commissie weer. De Commissie aanvaardt geen enkele verantwoordelijkheid of aansprakelijkheid voor informatie of gegevens waarnaar in dit document wordt verwezen. Gelieve de juridische mededeling te raadplegen voor de auteursrechtelijke regeling voor Europese pagina's.
Deze website wordt aangepast in verband met de brexit. Mocht bepaalde informatie nog niet het vertrek van het Verenigd Koninkrijk uit de Europese Unie weerspiegelen, dan is dit onbedoeld en zal dit worden gecorrigeerd.

Laatste update: 01/02/2020