Europees bevel tot conservatoir beslag op bankrekeningen

Landspecifieke informatie en onlineformulieren betreffende Verordening (EU) nr. 655/2014

Wat is het?

In het kader van het Europees bevel tot conservatoir beslag op bankrekeningen (EAPO) kan een gerecht in een EU-land de tegoeden die op een bankrekening van een schuldenaar in een ander EU-land staan, bevriezen. De procedure kan alleen worden toegepast in grensoverschrijdende zaken waarbij de bankrekening van de schuldenaar wordt aangehouden in een ander land dan het land van het gerecht waarbij de procedure loopt of het land waar de schuldeiser zijn woonplaats heeft.

Aldus wordt het gemakkelijker om in de EU schuldvorderingen te innen.

De procedure voor het verkrijgen van een EAPO is opgenomen in Verordening (EU) nr. 655/2014.

Het is een alternatief voor bestaande procedures in de EU-landen.

De verordening is van toepassing met ingang van 18 januari 2017.

Voordelen

Het EAPO is een snelle procedure, zonder kennisgeving aan de schuldenaar (ex parte).

Het ‘verrassingseffect’ verhindert dat schuldenaren hun geld verplaatsen, verbergen of uitgeven.

Is de verordening van toepassing in alle EU-landen?

Nee. De verordening is niet van toepassing in Denemarken. Dit betekent:

  • dat schuldeisers die in Denemarken hun woonplaats hebben, niet kunnen verzoeken om een EAPO,
  • en dat u niet kunt verzoeken om een Europees bevel tot conservatoir beslag op een Deense bankrekening.

Hoe kan ik een verzoek indienen?

Alle verzoekformulieren en extra informatie vindt u hier.

U kunt alle formulieren online invullen.

Opgelet: U hoeft geen nauwkeurige informatie te verstrekken over de te bevriezen rekening (bv. rekeningnummer) indien u daarover niet beschikt - de naam van de bank waar de rekening wordt aangehouden, volstaat. Indien u de naam niet kent van de bank waar de schuldenaar zijn rekening aanhoudt, kunt u krachtens de verordening het gerecht vragen om dat uit te zoeken.

De inhoud van alle EAPO-formulieren is vastgesteld in Uitvoeringsverordening (EU) 2016/1823 van de Commissie.

Link

Grensoverschrij-dende burgerlijke geschillen in de Europese Unie – Leidraad voor de burger  PDF (719 Kb) nl

Laatste update: 21/03/2022

Deze pagina wordt beheerd door de Europese Commissie. De informatie op deze pagina geeft niet noodzakelijk het officiële standpunt van de Europese Commissie weer. De Commissie aanvaardt geen enkele verantwoordelijkheid of aansprakelijkheid voor informatie of gegevens waarnaar in dit document wordt verwezen. Gelieve de juridische mededeling te raadplegen voor de auteursrechtelijke regeling voor Europese pagina's.