Sluiten

BÈTAVERSIE VAN HET PORTAAL NU BESCHIKBAAR!

Bezoek de bètaversie van het Europees e-justitieportaal en vertel ons wat u ervan vindt!

 
 

Kruimelpad

 • Home
 • Rechtspraak
 • De europese identificatiecode voor jurisprudentie (ECLI)

menu starting dummy link

Page navigation

menu ending dummy link

De europese identificatiecode voor jurisprudentie (ECLI) - Nederland


Nationale ECLI-coördinator

De nationale ECLI-coördinator is de Raad voor de rechtspraak. U kunt de beheerder bereiken op: De link wordt in een nieuw venster geopend.kennissystemen@rechtspraak.nl

Landencode

De landencode van Nederland is: [NL]

Opbouw van de nationale ECLI

ECLI is in Nederland ingevoerd op 28 juni 2013. Een ECLI kan worden toegekend aan:

a)      alle rechterlijke uitspraken die worden gepubliceerd op de website van de rechtspraak: De link wordt in een nieuw venster geopend.http://www.rechtspraak.nl/;

b)      alle tuchtrechtelijke uitspraken die worden gepubliceerd op de website van de gezamenlijke tuchtrechtelijke instanties: De link wordt in een nieuw venster geopend.http://www.tuchtrecht.nl/

c)      alle rechterlijke uitspraken die niet worden gepubliceerd op de onder a) en b) genoemde websites, maar wel worden gepubliceerd in tijdschriften of databanken, zowel commercieel als 'open access'. Redacties van tijdschriften of beheerders van databanken die hun uitspraken willen registreren, kunnen zich aanmelden op bovenvermeld e-mailadres.

d)      alle rechterlijke uitspraken die zijn opgenomen in een interne databank van de rechtspraak.

Ongeacht of een uitspraak is gepubliceerd op de genoemde twee websites, zijn alle Nederlandse ECLI’s, tezamen met ten minste de naam van de uitsprekende instantie, de uitspraakdatum en het zaaknummer, te vinden op

Hoogste gerechten

HR

Hoge Raad

PHR

Parket bij de Hoge Raad (advocaat-generaal)

RVS

Raad van State

CRVB

Centrale Raad van Beroep

CBB

College van Beroep voor het bedrijfsleven

Appelgerechten

GHAMS

Gerechtshof Amsterdam

GHARL

Gerechtshof Arnhem-Leeuwarden

GHARN

Gerechtshof Arnhem (opgeheven)

GHDHA

Gerechtshof Den Haag

GHLEE

Gerechtshof Leeuwarden (opgeheven)

GHSGR

Gerechtshof 's-Gravenhage (opgeheven)

GHSHE

Gerechtshof 's-Hertogenbosch

Rechtbanken

RBALK

Rechtbank Alkmaar (opgeheven)

RBALM

Rechtbank Almelo (opgeheven)

RBAMS

Rechtbank Amsterdam

RBARN

Rechtbank Arnhem (opgeheven)

RBASS

Rechtbank Assen (opgeheven)

RBBRE

Rechtbank Breda (opgeheven)

RBDHA

Rechtbank Den Haag

RBDOR

Rechtbank Dordrecht (opgeheven)

RBGEL

Rechtbank Gelderland

RBGRO

Rechtbank Groningen (opgeheven)

RBHAA

Rechtbank Haarlem (opgeheven)

RBLEE

Rechtbank Leeuwarden (opgeheven)

RBLIM

Rechtbank Limburg

RBMAA

Rechtbank Maastricht (opgeheven)

RBMID

Rechtbank Middelburg (opgeheven)

RBMNE

Rechtbank Midden-Nederland

RBNHO

Rechtbank Noord-Holland

RBNNE

Rechtbank Noord-Nederland

RBOBR

Rechtbank Oost-Brabant

RBONE

Rechtbank Oost-Nederland (opgeheven)

RBOVE

Rechtbank Overijssel

RBROE

Rechtbank Roermond (opgeheven)

RBROT

Rechtbank Rotterdam

RBSGR

Rechtbank 's-Gravenhage (opgeheven)

RBSHE

Rechtbank 's-Hertogenbosch (opgeheven)

RBUTR

Rechtbank Utrecht (opgeheven)

RBZLY

Rechtbank Zwolle-Lelystad (opgeheven)

RBZUT

Rechtbank Zutphen (opgeheven)

RBZWB

Rechtbank Zeeland-West-Brabant

Indien bekend worden daarbij ook de publicatienummers van de uitspraak in tijdschriften of databanken getoond.

De link wordt in een nieuw venster geopend.Nederlandse ECLI’s zijn als volgt opgebouwd:

 • ‘ECLI’;
 • De landcode ‘NL’;
 • De gerechtscode, zie hiervoor de informatie onder het kopje ‘ECLI-gerechtscodes’;
 • Het jaar van uitspraak;
 • Een volgnummer. Hervoor bestaan twee mogelijkheden.
  • Voor 28 juni 2013 kregen vrijwel alle in Nederland gepubliceerde uitspraken een ‘LJN’ (‘Landelijk JurisprudentieNummer’). Dit LJN bestond altijd uit twee letters en vier cijfers, bijvoorbeeld: ‘AB1234’. Om redenen van persistentie is dit LJN overgenomen naar het vijfde deel van de ECLI-code.
  • Sinds 28 juni 2013 worden geen LJN’s meer toegekend. Alle uitspraken die na deze datum een ECLI krijgen, hebben een oplopend volgnummer, uitsluitend bestaande uit cijfers. Dit kan ook uitspraken betreffen die zijn gedaan vóór 28 juni 2013.

De belangrijkste gerechtscodes

Nederland kent een groot aantal gerechtscodes. De codes van de belangrijkste Nederlandse gerechten staan in onderstaande tabel.

Op 1 januari 2013 is de rechterlijke indeling in Nederland ingrijpend gewijzigd. Bij de gerechten die per 1 januari 2013 niet meer bestaan is vermeld ‘opgeheven’. Op 1 april 2013 heeft een aanvullende wijziging plaatsgevonden. Ook bij de gerechten welke per die datum niet meer bestaan, is vermeld 'opgeheven'.

Alle gerechtscodes

Een volledige lijst met alle Nederlandse gerechtscodes, op alfabetische volgorde, is opgenomen in de bijlagePDF(56 Kb)nl. Bij instanties die niet meer bestaan staat vermeld: ‘opgeheven’.


De verschillende taalversies van deze pagina worden bijgehouden door de betrokken lidstaten. De informatie wordt vertaald door de diensten van de Europese Commissie. Eventuele aanpassingen zijn daarom mogelijk nog niet verwerkt in de vertalingen. De Europese Commissie aanvaardt geen verantwoordelijkheid of aansprakelijkheid met betrekking tot informatie of gegevens in dit document. Zie de juridische mededeling voor auteursrechtelijke bepalingen van de lidstaat die verantwoordelijk is voor deze pagina.

Laatste update: 05/02/2019