Sulge

PORTAALI BEETAVERSIOON ON NÜÜD KÄTTESAADAV!

Külastage Euroopa e-õiguskeskkonna portaali beetaversiooni ja andke meile selle kohta tagasisidet!

 
 

Navigatsioonitee

  • Avaleht
  • Euroopa õigusalase koostöö võrgustik tsiviil- ja kaubandusasjades

menu starting dummy link

Page navigation

menu ending dummy link

Euroopa õigusalase koostöö võrgustik tsiviil- ja kaubandusasjades


EJN (tsiviil- ja kaubandusasjades) lihtsustab õigusasutuste võrgustike loomist ELi liikmesriikides õigusalane koostöö parandamiseks.


Euroopa Justiitsvõrgustik tsiviil- ja kaubandusasjades

EJN (tsiviil- ja kaubandusasjades) võrgustik on paindlik ja bürokraatiavaba võrgustik, mis ühendab riiklikke õigusasutusi. Selle eesmärgiks on lihtsustada ja tõhustada liikmesriikidevahelist õigusalast koostööd. 2002. aastast tegutsev tsiviil- ja kaubandusasju käsitlev Euroopa õigusalase koostöö võrgustik parandab ELi tsiviilõiguslike aktide kohaldamist ja rakendamist praktikas. Sellega aitab võrgustik kaasa liikmesriikide erinevate õigussüsteemide ühendamisele ja seeläbi vastastikuse usalduse loomisele.

Võrgustiku peamiseks ülesandeks on otsekontaktid ja juhtumite lahendamine võrgustiku riiklike kontaktpunktide vahel, piiriülese õiguskaitse kättesaadavuse lihtsustamine teabe kaudu, mida antakse avalikkusele ja õiguspraktikutele Euroopa e-õiguskeskkonna portaalis kõigis liidu keeltes kättesaadavate teabelehtede ja muude väljaannete kaudu. Samuti tegeleb võrgustik konkreetsete tsiviil- ja kaubandusasju käsitlevate liidu õigusaktide toimimise hindamise ja sellekohaste kogemuste jagamisega

Palun külastage asjaomaseid veebilehti, et saada täpsemat teavet järgmiste teemade kohta:


Käesolevat lehekülge haldab Euroopa Komisjon. Sellel veebisaidil avaldatud teave ei kajasta tingimata Euroopa Komisjoni ametlikku seisukohta. Komisjon ei võta mingit vastutust ega kohustusi seoses käesolevas dokumendis esitatud või viidatud teabe ega andmetega. Palun lugege õigusteabe viida alt ELi veebilehtede autoriõiguste eeskirjade kohta.

Viimati uuendatud: 08/11/2019