Sluiten

BÈTAVERSIE VAN HET PORTAAL NU BESCHIKBAAR!

Bezoek de bètaversie van het Europees e-justitieportaal en vertel ons wat u ervan vindt!

 
 

menu starting dummy link

Page navigation

menu ending dummy link

Europees betalingsbevel - Letland


BEVOEGDE GERECHTEN/AUTORITEITEN ZOEKEN

Met onderstaande zoekfunctie kunt u rechtbanken/autoriteiten vinden die voor een bepaald Europees rechtsinstrument bevoegd zijn. Hoewel we er alles aan hebben gedaan om de resultaten betrouwbaar te maken, kunnen we onvolkomenheden niet uitsluiten.

Letland

Europese grensoverschrijdende procedures - Europees betalingsbevel


Artikel 29, lid 1, onder a) - Bevoegde gerechten

Artikel 29, lid 1, onder b) - Heroverwegingsprocedure

Artikel 29, lid 1, onder c) - Communicatiemiddelen

Artikel 29, lid 1, onder d) - Aanvaarde talen

Artikel 29, lid 1, onder a) - Bevoegde gerechten

Let op: de oorspronkelijke versie van deze pagina (Lets) is onlangs gewijzigd. Aan de vertaling in het Nederlands wordt momenteel gewerkt.
De volgende vertalingen zijn al beschikbaar: DuitsEngelsFransKroatisch

In Letland worden Europese betalingsbevelen uitgevaardigd door de gerechten met algemene bevoegdheid.

Artikel 29, lid 1, onder b) - Heroverwegingsprocedure

Let op: de oorspronkelijke versie van deze pagina (Lets) is onlangs gewijzigd. Aan de vertaling in het Nederlands wordt momenteel gewerkt.
De volgende vertalingen zijn al beschikbaar: DuitsEngelsFransKroatisch

Letland is nog bezig met het vaststellen van maatregelen ter uitvoering van artikel 20 van de verordening en zal bijgevolg zo snel als mogelijk nadere gegevens meedelen over de heroverwegingsprocedure en de bevoegde gerechten voor de toepassing van artikel 20.

Artikel 29, lid 1, onder c) - Communicatiemiddelen

Let op: de oorspronkelijke versie van deze pagina (Lets) is onlangs gewijzigd. Aan de vertaling in het Nederlands wordt momenteel gewerkt.
De volgende vertalingen zijn al beschikbaar: DuitsEngelsFransKroatisch

In Letland kan een eiser ‑ persoonlijk of via een gemachtigde vertegenwoordiger ‑ zijn verzoek (op papier) indienen bij het bevoegde gerecht of kan hij het per post toezenden.

Artikel 29, lid 1, onder d) - Aanvaarde talen

Let op: de oorspronkelijke versie van deze pagina (Lets) is onlangs gewijzigd. Aan de vertaling in het Nederlands wordt momenteel gewerkt.
De volgende vertalingen zijn al beschikbaar: DuitsEngelsFransKroatisch

In Letland wordt uit hoofde van artikel 21, lid 2, onder b), van de verordening alleen het Lets aanvaard voor het Europees betalingsbevel.


De verschillende taalversies van deze pagina worden bijgehouden door de betrokken lidstaten. De informatie wordt vertaald door de diensten van de Europese Commissie. Eventuele aanpassingen zijn daarom mogelijk nog niet verwerkt in de vertalingen. De Europese Commissie aanvaardt geen verantwoordelijkheid of aansprakelijkheid met betrekking tot informatie of gegevens in dit document. Zie de juridische mededeling voor auteursrechtelijke bepalingen van de lidstaat die verantwoordelijk is voor deze pagina.

Laatste update: 05/06/2019