Äriregistrid – ettevõtja otsing ELis

Tänu ELi ühtsele turule on rida äriühinguid laienenud üle riigipiiride. Alates 2017. aasta juunist on kõigi ELi liikmesriikide äriregistrid omavahel ühendatud ja võimaldavad otsingut.