Sluiten

BÈTAVERSIE VAN HET PORTAAL NU BESCHIKBAAR!

Bezoek de bètaversie van het Europees e-justitieportaal en vertel ons wat u ervan vindt!

 
 

Kruimelpad

  • Home
  • ...
  • ...
  • Wanneer mijn verzoek (uit een ander EU-land) in dit land moet worden behandeld

menu starting dummy link

Page navigation

menu ending dummy link

Wanneer mijn verzoek (uit een ander EU-land) in dit land moet worden behandeld - Duitsland

De tekst op deze pagina is een automatische vertaling. De kwaliteit wordt niet gegarandeerd.

De kwaliteit van deze vertaling werd beoordeeld als: onbetrouwbaar

Vindt u deze vertaling nuttig?


Welke instantie beslist over een verzoek om schadeloosstelling in grensoverschrijdende zaken?

De bevoegde autoriteiten zijn de autoriteiten van de deelstaten. De bevoegdheid wordt bepaald aan de hand van welk Land de handeling daadwerkelijk is genomen. Om te voorkomen dat aanvragers van de bevoegde autoriteit contact opnemen met de bevoegde autoriteit, kunnen zij contact opnemen met het centrale contactpunt (het ministerie van Arbeid en Sociale Zaken). Zij zendt het verzoek om schadevergoeding naar de bevoegde autoriteit.

Kan ik mijn aanvraag rechtstreeks naar de autoriteit in dit land sturen, die over mijn aanvraag beslist, ook als het een grensoverschrijdende zaak betreft (zonder dat ik contact moet opnemen met het contactpunt van mijn land van herkomst)?

Dit is mogelijk. de betrokken ondersteunende autoriteiten moeten echter ook worden geïnformeerd.

In welke ta (a) l (en) ontvangen de instanties voor schadeloosstelling:

— de aanvraag?

In elke Europese taal

De bewijsstukken

In elke Europese taal

Indien de instantie voor schadeloosstelling het verzoek/de bijgevoegde bewijsstukken uit een ander EU-land vertaalt, wie betaalt dat dan?

Het staat de aanvragers vrij om gratis vertalingen te verstrekken. De kosten worden gewoonlijk gedragen door de beslissingsautoriteiten.

Moeten er voor de verwerking van mijn (uit een ander EU-land ontvangen) verzoek administratieve of andere heffingen worden betaald? Zo ja, hoe kan ik die betalen?

In Duitsland worden geen administratiekosten of vergoedingen in rekening gebracht.

Indien ik aanwezig moet zijn tijdens de procedure en/of wanneer over mijn verzoek een beslissing wordt gegeven, kunnen mijn reiskosten dan worden terugbetaald? Hoe kan ik om die terugbetaling verzoeken? Met wie moet ik contact opnemen?

De reiskosten worden zo nodig gedragen door de bevoegde uitvaardigende autoriteit.

Is er een tolk beschikbaar ingeval ik persoonlijk aanwezig moet zijn?

Er is geen wettelijk recht op een tolk. In de praktijk worden de tolken echter meestal gebruikt wanneer dat nodig is.

Zullen door artsen in het land van mijn woonplaats afgegeven medische attesten worden aanvaard of erkend, of zal mijn gezondheidstoestand/letsel door uw eigen medische deskundigen moeten worden onderzocht?

Dergelijke certificaten worden doorgaans aanvaard.

Zullen mijn reiskosten worden vergoed, ingeval ik in dit land een medisch onderzoek moet ondergaan?

De reiskosten worden zo nodig gedragen door de bevoegde uitvaardigende autoriteit.

Hoe lang duurt het (ongeveer) om van de instantie/het orgaan een beslissing over de schadeloosstelling te krijgen?

De duur van de vergoedingsprocedure kan niet in algemene termen worden beschreven, aangezien zij in hoge mate afhankelijk is van de omstandigheden van het individuele geval.

In welke taal zal ik de beslissing over mijn verzoek ontvangen?

Het besluit wordt in de regel vertaald in de nationale taal.

Als ik niet tevreden ben met de beslissing, hoe kan ik die dan aanvechten?

Het is mogelijk om tegen de beslissing in de vergoedingsprocedure bezwaar te maken. Indien dit niet het geval is, kan de zaak worden verwezen naar de verwijzende rechter.

Kan ik rechtsbijstand (bijstand van een advocaat) krijgen krachtens het recht van het andere land?

Elke aanvrager kan te allen tijde om juridische bijstand in de zaak verzoeken. Terugbetaling van kosten is echter niet mogelijk.

Zijn er in dit land organisaties voor slachtofferhulp die mij kunnen helpen bij mijn verzoek om schadeloosstelling in een grensoverschrijdende?

Er zijn een groot aantal lokale, regionale en nationale slachtofferhulporganisaties in Duitsland die bijstand kunnen verlenen aan de getroffenen. Een goed overzicht, ook in het Engels en het Spaans, is te vinden op de website De link wordt in een nieuw venster geopend.http://www.odabs.org


Deze tekst is automatisch vertaald. De beheerder van deze website kan niet instaan voor de kwaliteit van de vertaling.

Laatste update: 16/08/2019