Sulge

PORTAALI BEETAVERSIOON ON NÜÜD KÄTTESAADAV!

Külastage Euroopa e-õiguskeskkonna portaali beetaversiooni ja andke meile selle kohta tagasisidet!

 
 

Navigatsioonitee

menu starting dummy link

Page navigation

menu ending dummy link

Teave liikmesriigi võimaluste kohta - Eesti


Lisatud dokumendis on täpne teave selle kohta, millistel kohtutel on seadmed olemas ja millist liiki materjali kasutatakse.

Rahvusvahelise õigusalase koostöö korraldamine kuulub aga justiitsministeeriumi pädevusse. Nendes küsimustes ei või pöörduda otse kohtute poole. Õigusabitaotlused, mis on seotud isikute ärakuulamisega videokonverentsi teel, tuleb esitada järgmisel aadressil:

Justiitsministeerium
Rahvusvahelise justiitskoostöö talitus
Suur-Ameerika 1, 10122 Tallinn
e-post: Lingil klikates avaneb uus akencentral.authority@just.ee

VC equipmentPDF(39 Kb)en


Käesoleva veebilehe asjaomaseid keeleversioone haldavad asjaomased liikmesriigid. Tõlked on teostanud Euroopa Komisjoni teenistused. Originaali tehtavad võimalikud muudatused asjaomase riikliku ametiasutuse poolt ei pruugi kajastuda tõlkeversioonides. Euroopa Komisjon ei võta vastutust selles dokumendis sisalduva ega viidatud teabe ega andmete eest. Palun lugege õiguslikku teadaannet lehekülje eest vastutava liikmesriigi autoriõiguste kohta.

Viimati uuendatud: 02/10/2020