Sluiten

BÈTAVERSIE VAN HET PORTAAL NU BESCHIKBAAR!

Bezoek de bètaversie van het Europees e-justitieportaal en vertel ons wat u ervan vindt!

 
 

Kruimelpad

menu starting dummy link

Page navigation

menu ending dummy link

Insolventieregisters - Noord-Ierland

Dit land zit in een overgangsproces om de EU te verlaten.

Let op: de oorspronkelijke versie van deze pagina (Engels) is onlangs gewijzigd. Aan de vertaling in het Nederlands wordt momenteel gewerkt.

 

Er bestaat geen officiële vertaling in de door u gewenste taal.
U kunt van deze tekst wel een automatische vertaling raadplegen. Let op: zo'n automatische vertaling dient alleen ter informatie. De beheerder van deze website kan niet instaan voor de kwaliteit van die vertaling.

Op deze pagina vindt u informatie over het insolventieregister van Noord-Ierland.


Insolventieregisters

Welke gegevens bevat het Noord-Ierse insolventieregister?

In Noord-Ierland is er geen echt insolventieregister als zodanig. De Northern Ireland Courts and Tribunals Service bewaart informatie over iedereen die de afgelopen tien jaar failliet is verklaard. Deze informatie is opgeslagen in een onlinedatabank, die door het publiek tegen betaling kan worden geraadpleegd. Meer informatie over deze onlinemogelijkheid om naar faillissementen te zoeken, is te vinden op de website van de De link wordt in een nieuw venster geopend.Northern Ireland Courts and Tribunals Service.

De dienst Insolventie van het De link wordt in een nieuw venster geopend.Department of Enterprise, Trade and Investment (Online DETI) houdt zich bezig met insolventiezaken.

Doel en taak van deze dienst zijn:

  • beheer en onderzoek van de activiteiten van failliete partijen en bedrijven in gedwongen liquidatie;
  • de oorzaken van de insolventie achterhalen;
  • het verbod op het uitoefenen van bestuursfuncties voor de bestuurders van bedrijfsinsolventies regelen;
  • actie ondernemen naar aanleiding van eventuele frauduleuze activiteiten in het beheer van insolvente bedrijven;
  • toezicht houden op insolventiegerelateerde beroepen en diensten;
  • de insolventierekening bijhouden;
  • specifiek voor Noord-Ierland wet- en regelgeving en beleid op het gebied van insolventies formuleren.

Online DETI valt onder het Department of Enterprise, Trade and Investment.

Is de toegang tot Online DETI van Noord-Ierland (Online DETI) kosteloos?

Ja, de toegang is kosteloos.

Hoe opzoekingen verrichten in Online DETI?

De dienst Insolventie houdt registers bij van vrijwillige betalingsregelingen (IVA’s) en Fast Track Voluntary Arrangements (FTVA’s) (overeenkomst waarin een failliet verklaarde schuldenaar zich jegens een schuldeiser verbindt tot betaling van het aan laatstgenoemde verschuldigde bedrag), van Bankruptcy Restriction Orders (BRO’s) en Bankruptcy Restriction Undertakings (BRU’s) (restricties die door de rechter aan een failliet verklaarde schuldenaar worden opgelegd c.q. waaraan de schuldenaar zich vrijwillig onderwerpt) en van surseances van betaling (Debt Relief Orders –DRO’s) en in verband hiermee opgelegde/aangegane restricties (respectievelijk Debt Relief Restriction Orders en Debt Relief Restriction Undertakings – DRRO’s/DRRU’s).

De De link wordt in een nieuw venster geopend.IVA-, DRO- en DRRO- en DRRU-registers kunnen worden geraadpleegd voor informatie over individuele personen.

Voor meer informatie over de insolventieregisters kunt u De link wordt in een nieuw venster geopend.hier terecht.

Links

De link wordt in een nieuw venster geopend.Online DETINI

De link wordt in een nieuw venster geopend.Northern Ireland Courts and Tribunals Service


De verschillende taalversies van deze pagina worden bijgehouden door de betrokken lidstaten. De informatie wordt vertaald door de diensten van de Europese Commissie. Eventuele aanpassingen zijn daarom mogelijk nog niet verwerkt in de vertalingen. De Europese Commissie aanvaardt geen verantwoordelijkheid of aansprakelijkheid met betrekking tot informatie of gegevens in dit document. Zie de juridische mededeling voor auteursrechtelijke bepalingen van de lidstaat die verantwoordelijk is voor deze pagina.
Sommige pagina's van deze website worden aangeleverd door de EU-landen. Momenteel doen zij het nodige om die pagina's aan te passen aan de terugtrekking van het Verenigd Koninkrijk uit de Europese Unie. Mocht bepaalde informatie nog niet het vertrek van het Verenigd Koninkrijk uit de Europese Unie weerspiegelen, dan is dit onbedoeld en zal dit worden gecorrigeerd.

Laatste update: 14/08/2017