Sluiten

BÈTAVERSIE VAN HET PORTAAL NU BESCHIKBAAR!

Bezoek de bètaversie van het Europees e-justitieportaal en vertel ons wat u ervan vindt!

 
 

Kruimelpad

menu starting dummy link

Page navigation

menu ending dummy link

Maksukyvyttömyysrekisterit - Romania

De tekst op deze pagina is een automatische vertaling. De kwaliteit wordt niet gegarandeerd.

De kwaliteit van deze vertaling werd beoordeeld als: onbetrouwbaar

Vindt u deze vertaling nuttig?

Tässä osiossa luodaan katsaus Romanian maksukyvyttömyysrekisteriin, jonka on perustanut oikeusministeriö – kansallinen kaupparekisterivirasto.


Maksukyvyttömyysrekisterit

Mitä tietoja Romanian maksukyvyttömyysrekisteristä on saatavissa?

Maksukyvyttömyysmenettelyt Romaniassa

Kansallisen kaupparekisteriviraston julkaisemalla maksukyvyttömyysmenettelyjä koskevalla tiedotteellaLinkki avautuu uuteen ikkunaan (Insolvency Proceedings BPI) varmistetaan osapuolten haastetiedoksianto, ilmoitus ja ilmoitus oikeudenkäyntiasiakirjoista, joita tuomioistuimet ja selvittäjät/selvittäjät antavat maksukyvyttömyysmenettelyn aikana maksukyvyttömyyden ehkäisemisestä ja maksukyvyttömyysmenettelyistä annetun lain nro 85/2014 mukaisesti.

Yleistä maksukyvyttömyysmenettelyä sovelletaan:

1 Ammatinharjoittajat (kaikki yritystoimintaa harjoittavat) lukuun ottamatta vapaiden ammattien harjoittajia ja niitä, joihin sovelletaan maksukyvyttömyysmenettelyä koskevia erityissäännöksiä.

Yksinkertaistettua maksukyvyttömyysmenettelyä sovelletaan

1. ammattilaiset;

 • ammatinharjoittajat;
 • yksittäiset yritykset ja perheyritykset

2. velalliset, jotka täyttävät seuraavat erityisedellytykset:

 • Minulla ei ole varoja;
 • perustamis- tai kirjanpitoasiakirjoja ei löydy;
 • niiden hallinnoijaa ei löydy;
 • niiden sääntömääräistä kotipaikkaa ei enää ole tai se ei ole enää sama kuin kaupparekisterissä ilmoitettu kotipaikka; he eivät ole toimittaneet laissa vaadittuja asiakirjoja;
 • jotka puretaan ennen kanteen nostamista
 • he ovat ilmoittaneet aikovansa mennä konkurssiin tai olla joutumatta oikeudelliseen uudelleenjärjestelyyn.

Kesäkuun 2014 lopusta alkaen maksukyvyttömyysmenettelyihin sovelletaan maksukyvyttömyyden ehkäisemistä ja maksukyvyttömyyttä koskevista menettelyistä annettua lakia nro 85/2014, jonka säännöksiä sovelletaan sen voimaantulon jälkeen aloitettuihin menettelyihin. Ennen lain nro 85/2014 voimaantuloa aloitettuihin oikeudenkäynteihin sovelletaan edelleen maksukyvyttömyysmenettelyistä annetun lain nro 85/2006 säännöksiä.

Maksukyvyttömyysmenettelyjä koskeva tiedote

Mitä tietoja se sisältää?

Maksukyvyttömyysmenettelyyn kirjataan kaikki oikeudenkäyntiasiakirjat, joita tuomioistuimet ja maksukyvyttömyysmenettelyn selvittäjät/selvittäjät ovat antaneet maksukyvyttömyysmenettelyn aikana:

 • kutsu;
 • viestintä
 • ilmoitukset;
 • kokouskutsut;
 • tuomiot;
 • muut laissa edellytetyt säädökset (pesänhoitajan/selvittäjän kertomukset, tuomioistuimen tervehdyttämissuunnitelmat, ilmoitukset).

Miten maksukyvyttömyysmenettelyjä koskevan tiedotteen verkkosivusto järjestetään?

Linkki avautuu uuteen ikkunaanMaksukyvyttömyysmenettelyjä koskevan tiedotteen verkkosivuilta löytyvät seuraavat tiedot:

 • maksuton tiedotus;
 • tietoa kansallisen kaupparekisteriviraston, maksukyvyttömyysmenettelyjä käsittelevän osaston tiedotteen rakenteesta;
 • erityislainsäädäntö, -muodot ja -menettelyt.

Maksukyvyttömyysmenettelyjä koskevan tiedotteen (Insolvency Proceedings Bulletin, IPB) verkkosivuilla on seuraavat osiot:

 • tiedot IPB:n perustamisesta;
 • lainsäätämisjärjestyksessä hyväksyttävät säädökset;
 • kansallisen kaupparekisteriviraston, tuomioistuinten yhteydessä toimivien kaupparekisterivirastojen ja IPB:n organisaatiokaavio;
 • lakisääteinen sanasto (maksukyvyttömyys);
 • IPB:n tilastotiedot;
 • toimielinten väliset suhteet
 • yhteydenotot.

Maksukyvyttömyysmenettelyjä koskevan tiedotteen lomakkeet ovat saatavilla Linkki avautuu uuteen ikkunaankansallisen kaupparekisteriviraston verkkopalveluportaalissa maksukyvyttömyysmenettelyjä koskevan tiedotteen osiossa, ja ne on järjestetty seuraavasti:

1 BPI-palvelut:

 • ”Maksukyvyttömyysmenettelyjä koskeva verkkotiedote” (maksuperusteinen);
 • ”Tiivistelmä BPI:stä” (maksuton tieto);
 • ”Henkilöt julkaistu BPI:ssä” (maksuton tieto)

2. IGH:n tietojen julkistamiseen liittyvät lomakkeet

 • Verkkolomakkeet, jotka julkaistaan IPB:ssä;
 • Offline-lomakkeet IPB:tä varten.

3. BPI-tietojen toimittamista koskevat lomakkeet.

 • Verkkolomakkeet IPB-tietojen toimittamista varten;
 • Offline-lomakkeet IPB:tä varten.

4. tilastot

Onko Romanian maksukyvyttömyysrekisterin käyttö ilmaista?

Maksukyvyttömyysmenettelyjä koskeva tiedote julkaistaan sähköisessä muodossa. Tiedotteen sähköinen versio on saatavilla osoitteessa

IPB:n tarjoamien palvelujen saatavuus on eriytetty:

 • käyttäjien pääsy Insolvency Bulletin -lehden viralliselle verkkosivustolle on maksuton eikä edellytä todentamista;
 • pääsy kansallisen kaupparekisteriviraston verkkopalveluportaaliin edellyttää käyttäjän todentamista.
 • pääsy maksukyvyttömyysmenettelyjä koskevaan verkkotiedotteeseen myönnetään sen jälkeen, kun käyttäjä on todennettu ja tilauksesta on maksettu.
 • ”IPB issue summary” ja ”Persons publication in the IPB” ovat maksuttomia ja edellyttävät vain käyttäjän rekisteröitymistä.

Hakujen tekeminen Romanian maksukyvyttömyysrekisteristä

Insolvency Bulletin Online -sivustolla voi tehdä hakuja sen jälkeen, kun BPI:n numero ja julkaisuvuosi, velallisen nimi, verotunniste, yritysrekisterinumero, oikeudenkäyntiasiakirjan numero ja BPI:n julkaiseminen; niiden on oltava saatavilla palkkioperusteisesti tilaamalla julkaistut kalastuspäiväkirjat, joissa toistetaan kaikki oikeudenkäyntiasiakirjat.

”IPB:n liikkeeseenlaskuyhteenvedon” voi hakea liikkeeseenlaskun numerolla ja päivämäärällä. Seuraavat tiedot ovat saatavilla maksutta:

 • tiedotteessa julkaistun oikeudenkäyntiasiakirjan tyyppi (esimerkiksi: haaste, maksukyvyttömyysmenettelyn aloittaminen, ilmoitus maksukyvyttömyysmenettelyn aloittamisesta, velkojainkokouksen koollekutsuminen, toimintakertomus, tervehdyttämissuunnitelma, konkurssimenettelyn aloittamistuomio, ilmoitus konkurssimenettelyn aloittamisesta, voitonjakosuunnitelma, loppukertomus, maksukyvyttömyysmenettelyn päättäminen jne.);
 • niiden henkilöiden nimet, joita oikeudenkäyntiasiakirjat koskevat;
 • lääni, jossa kyseisen henkilön tilat sijaitsevat;
 • verorekisterinumero;
 • rekisterinumero

”IPB:ssä julkaistut henkilöt” -kentässä voidaan tehdä hakuja, joissa ilmoitetaan liikkeeseenlaskun numero ja julkaisuvuosi, velallisen nimi, verotunniste, kaupparekisterinumero, asian viitenumero tai liikkeeseenlaskun julkaisuväli. seuraavat tiedot ovat saatavilla maksutta:

 • nimi;
 • verorekisterinumero;
 • niiden henkilöiden rekisterinumero, joita oikeudenkäyntiasiakirjat koskevat;
 • lääni, jossa kyseisen henkilön tilat sijaitsevat;
 • maksukyvyttömyysasian numero ja sen tuomioistuimen nimi, jossa asia on rekisteröity;
 • tällaisia henkilöitä koskevien tiedotteiden numerot, mukaan lukien oikeudenkäyntiasiakirjat;
 • menettelytyyppi;
 • tarvittaessa ensimmäinen oikeudenkäynti menettelyn aloittamisen jälkeen.

Romanian maksukyvyttömyysrekisterin historia

Maksukyvyttömyysmenettelyjä koskeva tiedote laadittiin vuonna 2006 maksukyvyttömyysmenettelyistä annetun lain nro 86/2006 mukaisesti.

Romanian maksukyvyttömyysmenettelyjä koskevan tiedotteen päätavoitteena on optimoida jatkuvasti sähköinen järjestelmä, jossa julkaistaan haasteita, ilmoituksia, kehotuksia ja ilmoituksia oikeudenkäyntiasiakirjoista.

Romanian maksukyvyttömyysrekisterin etuudet

Maksukyvyttömyysmenettelyjä koskevan tiedotteen julkaisemisesta on selviä etuja:

 • Nopeutetaan maksukyvyttömyysmenettelyjä ja yksinkertaistetaan tuomioistuinten ja selvittäjien/selvittäjien antamien haasteiden, haasteiden, tuomioistuinten päätösten ja muiden oikeudenkäyntiasiakirjojen tiedoksiantoa ja otetaan näin käyttöön sähköinen viestintämenettely.
 • sillä yhdenmukaistetaan ja yhdenmukaistetaan tuomioistuinten ja maksukyvyttömyysmenettelyn selvittäjien/selvittäjien antamia oikeudenkäyntiasiakirjoja.
 • Osallistuminen tuomioistuinten ja selvittäjien/selvittäjien antamien oikeudenkäyntiasiakirjojen kansallisen tietokannan kehittämiseen (kutsut, tiedonannot, tuomioistuinten päätökset, kutsut, kokouskutsut, muistutukset, raportit, uudelleenjärjestelysuunnitelmat)
 • Helpottaa maksukyvyttömyyden ehkäisemisestä ja maksukyvyttömyysmenettelyistä annetun lain N:o 85/2014 nojalla tehtyjen ilmoitusten nopeaa kirjaamista kaupparekisteriin/muihin rekistereihin.
 • Se antaa asianosaisille mahdollisuuden tutustua tuomioistuinten ja selvittäjien/selvittäjien antamiin oikeudenkäyntiasiakirjoihin.

Linkkejä

Linkki avautuu uuteen ikkunaanRomanian maksukyvyttömyystiedotteen virallinen verkkosivusto

Linkki avautuu uuteen ikkunaanRomanian kaupparekisterin virallinen verkkosivusto

Linkki avautuu uuteen ikkunaanRomanian kansallisen kaupparekisteriviraston verkkopalveluportaali


Tämän on konekäännös sivun sisällöstä. Sivun ylläpitäjä ei ole vastuussa eikä vahingonkorvausvelvollinen konekäännöksen laadusta.

Päivitetty viimeksi: 19/11/2019