Sluiten

BÈTAVERSIE VAN HET PORTAAL NU BESCHIKBAAR!

Bezoek de bètaversie van het Europees e-justitieportaal en vertel ons wat u ervan vindt!

 
 

Kruimelpad

menu starting dummy link

Page navigation

menu ending dummy link

Insolventieregisters - Roemenië

De tekst op deze pagina is een automatische vertaling. De kwaliteit wordt niet gegarandeerd.

De kwaliteit van deze vertaling werd beoordeeld als: onbetrouwbaar

Vindt u deze vertaling nuttig?

Deze rubriek bevat een overzicht van het door het ministerie van Justitie, het Nationaal Bureau voor Handelsregister, opgerichte Roemeense register van insolventieprocedures.


Insolventieregisters

Welke informatie verstrekt het insolventieregister in Roemenië?

Insolventieprocedures in Roemenië

De link wordt in een nieuw venster geopend.De door het Office National Trade Register (hierna: „BPI”) gepubliceerde samenvatting van de insolventieprocedures waarborgt de uitvoering van de dagvaardingsdienst van de partijen, de aankondiging, de kennisgeving, de kennisgeving van de processtukken die in het kader van een insolventieprocedure zijn afgegeven door rechtbanken en bewindvoerders en curatoren, overeenkomstig wet nr. 85/2014 betreffende de procedures ter voorkoming van insolventie en insolventieprocedures.

De algemene insolventieprocedure is van toepassing op:

1 Beroepsbeoefenaars (allen die een onderneming exploiteren), met uitzondering van degenen die vrije beroepen uitoefenen en degenen met bijzondere bepalingen betreffende de insolventieregeling.

De vereenvoudigde insolventieprocedure is van toepassing op:

1. professionals;

 • beroepsorden;
 • individuele ondernemingen en familiebedrijven

2. debiteuren die voldoen aan een aantal specifieke voorwaarden, namelijk:

 • Ik heb geen activa;
 • de oprichtingsdocumenten of boekhoudbescheiden niet kunnen worden gevonden;
 • hun beheerder kan niet worden gevonden;
 • hun statutaire zetel niet meer bestaat of niet meer gelijk is aan die welke in het handelsregister is ingeschreven; de wettelijk voorgeschreven documenten niet hebben overgelegd;
 • het voorwerp van de ontbinding zijn vóór het inleidend verzoekschrift
 • zij hebben verklaard voornemens te zijn failliet te gaan of geen gerechtelijke reorganisatie te ondergaan.

Eind juni 2014 wordt de insolventieprocedure geregeld door wet nr. 85/2014 inzake de insolventieprocedures inzake insolventie en insolventie, waarvan de bepalingen van toepassing zijn op processen die na de inwerkingtreding ervan zijn ingeleid. De procedures die vóór de inwerkingtreding van wet nr. 85/2014 zijn aangevat, blijven onderworpen aan de bepalingen van wet nr. 85/2006 betreffende insolventieprocedures.

Bulletin over insolventieprocedures

Welke informatie omvat het?

In de insolventieprocedure wordt melding gemaakt van alle processtukken die in het kader van een insolventieprocedure zijn afgegeven door de rechters en curatoren en vereffenaars van de insolventieprocedure, te weten:

 • oproeping;
 • communicatie;
 • meldingen;
 • convocaties;
 • arresten;
 • andere wettelijke besluiten (verslagen van de beheerder/curator, gerechtelijke reorganisatieplannen, aankondigingen).

Hoe wordt de website van de insolventieprocedure georganiseerd?

DeDe link wordt in een nieuw venster geopend. website van het Bulletin voor insolventieprocedures biedt toegang tot:

 • gratis informatie;
 • informatie over de structuur van het Nationaal Bureau voor het Handelsregister, directoraat insolventieprocedures;
 • specifieke wetgeving, formulieren en procedurehandelingen.

De website van de verordening betreffende insolventieprocedures (hierna „de IPB” genoemd) omvat de volgende onderdelen:

 • informatie over de instelling van de IPB;
 • wetten,
 • organisatieschema van het Bureau voor het Nationaal Handelsregister, de aan de rechtbanken en de IPB gehechte bureaus voor het handelsregister;
 • juridische woordenboek (insolventie);
 • Statistische gegevens van de IPB;
 • interinstitutionele betrekkingen;
 • contact.

De formulieren van het „Insolvency” -bulletin zijn beschikbaar op De link wordt in een nieuw venster geopend.de portaalsite van het Nationaal Handelsregister in het gedeelte dat is gewijd aan het Bulletin voor insolventieprocedures en is als volgt georganiseerd:

1 BI-diensten:

 • „procuratieprocedures bij insolventie” (op basis van vergoedingen);
 • „Samenvatting van BPI” (gratis informatie);
 • „In BPI gepubliceerde personen” (gratis informatie)

2. formulieren voor de openbaarmaking van IGH

 • Onlineformulieren voor publicatie in de IPB;
 • Offline formulieren voor de IPB.

3.formulieren met betrekking tot de werking van de verstrekking van BPI informatie.

 • Onlineformulieren voor het verstrekken van DBI-informatie;
 • Offline formulieren voor de IPB.

4. statistieken

Is de toegang tot het Roemeense insolventieregister kosteloos toegankelijk?

Het Bulletin voor insolventieprocedures wordt in elektronische vorm gepubliceerd. De elektronische versie van het Bulletin kan online worden geraadpleegd op:

De toegang tot de diensten van de IPB is gedifferentieerd:

 • de toegang van de gebruikers tot de officiële website van de Insolvency Bulletin is kosteloos en vereist geen authenticatie;
 • voor de toegang tot het onlineportaal van het Office National Trade Register vereist authenticatie van de gebruiker.
 • na de authenticatie van de gebruiker en de betaling van een abonnement wordt toegang verleend tot het internet.
 • de toegang tot de „syndicaten van IPB” en de „in de IPB bekendgemaakte personen” is gratis en vereist alleen de registratie van gebruikers.

Hoe u het insolventieregister kunt zoeken in Roemenië?

Op het gebied van de „Insolvency Bulletin Online” kan worden gezocht na: het nummer en jaar van publicatie van het BPI, de naam van de debiteur, het fiscaal identificatienummer, het bedrijfsregistratienummer, het dossiernummer van de rechtbank en de publicatie van het BPI; zij moeten tegen vergoeding toegankelijk zijn door middel van een abonnement op de gepubliceerde logboeken waarin de volledige proceduredocumenten zijn weergegeven.

Het aantal en de datum van de uitgifte kunnen worden opgezocht. De volgende informatie kan gratis worden geraadpleegd:

 • het soort processtuk dat in het Bulletin is gepubliceerd (bijvoorbeeld: oproeping, opening van een insolventieprocedure, kennisgeving van opening van een insolventieprocedure, bijeenroepen van een bijeenkomst van schuldeisers, activiteitenverslag, reorganisatieplan, inleiding van de faillissementsprocedure, kennisgeving van opening van de faillissementsprocedure, verdelingsplan, eindverslag, beëindiging van de insolventieprocedure, enz.);
 • de namen van de personen op wie de processtukken betrekking hebben;
 • het district waar de persoon gevestigd is;
 • fiscaal referentienummer;
 • registratienummer

De in het IPB bekendgemaakte „personen” kunnen worden opgezocht aan de hand van het nummer en het jaar van de publicatie van een uitgave, de naam van de schuldenaar, het fiscaal identificatienummer, het registratienummer in het handelsregister, het referentienummer van de rechtbank of het publicatieinterval van een zaak. de volgende informatie kan gratis worden geraadpleegd:

 • naam;
 • fiscaal referentienummer;
 • het registratienummer van de bij de processtukken betrokken personen;
 • het district waar de persoon gevestigd is;
 • het nummer van de insolventieprocedure en de naam van de rechtbank waar de zaak is geregistreerd;
 • het nummer van de nieuwsbrieven, met inbegrip van de proceduredocumenten die betrekking hebben op deze personen;
 • het type procedure;
 • in voorkomend geval, het eerste proces dat na de inleiding van de procedure is ingesteld.

Geschiedenis van het insolventieregister in Roemenië

Het Bulletin voor insolventieprocedures werd in 2006 ingesteld overeenkomstig Wet nr. 86/2006 betreffende insolventieprocedures.

Het belangrijkste doel van het Roemeense Bulletin voor insolventieprocedures is de doorlopende optimalisering van het elektronische systeem van oproepen, aankondigingen, oproepen en kennisgevingen van gepubliceerde proceduredocumenten.

Voordelen van het insolventieregister in Roemenië

De publicatie van het Bulletin voor insolventieprocedures heeft duidelijke voordelen:

 • De insolventieprocedure te versnellen en de kennisgeving van de oproeping, de dagvaarding, de gerechtelijke beslissingen en andere door de rechtbanken en de beheerders en curatoren afgegeven processtukken te vereenvoudigen en aldus een procedure voor elektronische communicatie in te stellen.
 • IT uniisten en standaardiseert de proceduredocumenten die de rechtbanken en de curatoren en curatoren hebben afgegeven.
 • Bijdragen aan de ontwikkeling van een nationale databank van door rechtbanken en curatoren afgegeven proceduredocumenten (d.w.z. dagvaarding, communicatie, gerechtelijke uitspraken, oproepen, berichten van vergaderingen, aanmaningen, rapporten, saneringsplannen)
 • Het vergemakkelijken van de snelle inschrijving in het ondernemingsregister/andere registers van kennisgevingen die zijn afgegeven krachtens Wet nr. 85/2014 betreffende insolventieprocedures en insolventieprocedures.
 • Het geeft belangstellende personen toegang tot de door de rechtbanken en de curatoren/curatoren afgegeven proceduredocumenten.

Relevante links

De link wordt in een nieuw venster geopend.Officiële website van het Roemeense insolventieblad

De link wordt in een nieuw venster geopend.Officiële website van het Roemeense handelsregister

De link wordt in een nieuw venster geopend.Portaal voor onlinediensten van het Roemeense nationale handelsregister


Deze tekst is automatisch vertaald. De beheerder van deze website kan niet instaan voor de kwaliteit van de vertaling.

Laatste update: 19/11/2019