Sluiten

BÈTAVERSIE VAN HET PORTAAL NU BESCHIKBAAR!

Bezoek de bètaversie van het Europees e-justitieportaal en vertel ons wat u ervan vindt!

 
 

menu starting dummy link

Page navigation

menu ending dummy link

Bemiddeling/mediation - Tsjechië


BEVOEGDE GERECHTEN/AUTORITEITEN ZOEKEN

Met onderstaande zoekfunctie kunt u rechtbanken/autoriteiten vinden die voor een bepaald Europees rechtsinstrument bevoegd zijn. Hoewel we er alles aan hebben gedaan om de resultaten betrouwbaar te maken, kunnen we onvolkomenheden niet uitsluiten.

Tsjechië

Bemiddeling


Artikel 10 —informatie over bevoegde rechterlijke en andere instanties

Artikel 10 —informatie over bevoegde rechterlijke en andere instanties

In Tsjechië zijn de volgende instanties bevoegde om overeenkomstig artikel 6, leden 1 en 2, van de richtlijn verzoeken in ontvangst te nemen:

- alle districtsrechtbanken voor aangelegenheden waarvoor ze krachtens het nationale procesrecht bevoegd zijn;
- alle regionale rechtbanken voor aangelegenheden waarvoor ze krachtens het nationale procesrecht bevoegd zijn;
- alle notarissen.


De verschillende taalversies van deze pagina worden bijgehouden door de betrokken lidstaten. De informatie wordt vertaald door de diensten van de Europese Commissie. Eventuele aanpassingen zijn daarom mogelijk nog niet verwerkt in de vertalingen. De Europese Commissie aanvaardt geen verantwoordelijkheid of aansprakelijkheid met betrekking tot informatie of gegevens in dit document. Zie de juridische mededeling voor auteursrechtelijke bepalingen van de lidstaat die verantwoordelijk is voor deze pagina.

Laatste update: 29/03/2021