Sluiten

BÈTAVERSIE VAN HET PORTAAL NU BESCHIKBAAR!

Bezoek de bètaversie van het Europees e-justitieportaal en vertel ons wat u ervan vindt!

 
 

menu starting dummy link

Page navigation

menu ending dummy link

Bemiddeling/mediation - Italië


Nationale WetgevingPDF(476 Kb)it


BEVOEGDE GERECHTEN/AUTORITEITEN ZOEKEN

Met onderstaande zoekfunctie kunt u rechtbanken/autoriteiten vinden die voor een bepaald Europees rechtsinstrument bevoegd zijn. Hoewel we er alles aan hebben gedaan om de resultaten betrouwbaar te maken, kunnen we onvolkomenheden niet uitsluiten.

Italië

Bemiddeling


Artikel 10 —informatie over bevoegde rechterlijke en andere instanties

Artikel 10 —informatie over bevoegde rechterlijke en andere instanties

Wat specifiek de op grond van artikel 6, lid 3, van Richtlijn 2008/52/EG van het Europees Parlement en de Raad van 21 mei 2008 te verstrekken informatie betreft, zij erop gewezen dat overeenkomstig artikel 12, eerste alinea, van De link wordt in een nieuw venster geopend.Wetsbesluit nr. 28/2010, bij in artikel 2 van de richtlijn bedoelde grensoverschrijdende geschillen, de schriftelijke overeenkomst wordt goedgekeurd door de voorzitter van de rechtbank van het rechtsgebied waar deze ten uitvoer moet worden gelegd.


De verschillende taalversies van deze pagina worden bijgehouden door de betrokken lidstaten. De informatie wordt vertaald door de diensten van de Europese Commissie. Eventuele aanpassingen zijn daarom mogelijk nog niet verwerkt in de vertalingen. De Europese Commissie aanvaardt geen verantwoordelijkheid of aansprakelijkheid met betrekking tot informatie of gegevens in dit document. Zie de juridische mededeling voor auteursrechtelijke bepalingen van de lidstaat die verantwoordelijk is voor deze pagina.

Laatste update: 12/01/2021