Sluiten

BÈTAVERSIE VAN HET PORTAAL NU BESCHIKBAAR!

Bezoek de bètaversie van het Europees e-justitieportaal en vertel ons wat u ervan vindt!

 
 

Kruimelpad

menu starting dummy link

Page navigation

menu ending dummy link

Nationale rechtspraak - Ierland

Let op: de oorspronkelijke versie van deze pagina (Engels) is onlangs gewijzigd. Aan de vertaling in het Nederlands wordt momenteel gewerkt.

In deze rubriek vindt u een overzicht van de Ierse rechtspraak, alsook een beschrijving van en koppelingen naar de meest relevante jurisprudentiedatabanken.


De jurisprudentie is opgebouwd uit precedenten en eerdere rechterlijke beslissingen. In sommige omstandigheden kunnen deze beslissingen bindend zijn voor andere rechtbanken. Voorwaarde is dat de behandelde zaak betrekking heeft op soortgelijke feiten. Gewoonlijk stemmen lagere rechtbanken hun beslissingen af op de beslissingen van hogere rechtbanken. De jurisprudentie is gegrondvest op twee doctrines: de doctrine van het stare decisis (precedentenleer) en de doctrine van het gezag van gewijsde. In het eerste geval is er sprake van een bindend precedent. In het tweede geval bestaat er reeds een rechterlijke beslissing over de zaak.

Op websites beschikbaar gestelde rechtspraak

Opmaak van beslissingen

Een groot deel van de rechtspraak van Ierse rechtbanken is voor het publiek toegankelijk.

De rechtspraak van het Supreme Court, het Court of Criminal Appeal en het High Court is kosteloos beschikbaar gesteld op de website van de De link wordt in een nieuw venster geopend.Ierse Dienst voor het beheer van de rechtbanken.

(Courts Service of Ireland). De rechtspraak van het Supreme Court is ook beschikbaar op de website van het Supreme Court of Ireland (De link wordt in een nieuw venster geopend.http://www.supremecourt.ie/).

De rechtspraak van het Supreme Court is sinds 2001 beschikbaar, de rechtspraak van het Court of Criminal Appeal en het High Court sinds 2004.

De rechtspraak van het Supreme Court, het Court of Criminal Appeal en het High Court is tevens kosteloos beschikbaar op de gegevensbank van het De link wordt in een nieuw venster geopend.BAILII (British and Irish Legal Information Institute) en de database van het De link wordt in een nieuw venster geopend.IRLII (Irish Legal Information Initiative).

De volgende verzamelingen zijn beschikbaar via de website van het BAILII:

Voorschriften voor publicatie

Ierland kent geen bindende voorschriften voor de publicatie van rechtspraak, noch op nationaal niveau, noch op het niveau van de rechtbanken. Alle na de zitting uitgesproken vonnissen (dit betreft zaken waarin de rechter de uitspraak in beraad houdt en enige tijd na de zitting schriftelijk bekendmaakt) van de Supreme Courts worden gepubliceerd.

Ter zitting uitgesproken vonnissen worden uitsluitend gepubliceerd indien zij een bepaalde rechtsvraag bevatten of indien de bevoegde rechtbank dit specifiek bepaalt.

Online beschikbare informatie

over rechterlijke uitspraken wordt niet geanonimiseerd, tenzij de wet of de rechter anders bepaalt. De wet bepaalt dat sommige zaken niet in een openbare zitting mogen worden behandeld, en op grond van bepaalde wettelijke bepalingen mag de naam van het slachtoffer niet worden bekendgemaakt. In dergelijke uitspraken worden geen namen genoemd.

Alle zaken die achter gesloten deuren zijn behandeld of waarvan de uitspraak gevoelige persoonlijke informatie over een partij of getuige bevat, worden ook geanonimiseerd.

Toen uitspraken nog niet op de website werden gepubliceerd, werd een papieren versie toegestuurd aan:

  • alle rechters
  • de bibliotheken van de juridische beroepen:
    • de Attorney General;
    • de Chief State Solicitor;
  • een aantal overheidsinstanties.

Links

De link wordt in een nieuw venster geopend.Ierse Dienst voor het beheer van de rechtbanken

De verschillende taalversies van deze pagina worden bijgehouden door de betrokken lidstaten. De informatie wordt vertaald door de diensten van de Europese Commissie. Eventuele aanpassingen zijn daarom mogelijk nog niet verwerkt in de vertalingen. De Europese Commissie aanvaardt geen verantwoordelijkheid of aansprakelijkheid met betrekking tot informatie of gegevens in dit document. Zie de juridische mededeling voor auteursrechtelijke bepalingen van de lidstaat die verantwoordelijk is voor deze pagina.
Sommige pagina's van deze website worden aangeleverd door de EU-landen. Momenteel doen zij het nodige om die pagina's aan te passen aan de terugtrekking van het Verenigd Koninkrijk uit de Europese Unie. Mocht bepaalde informatie nog niet het vertrek van het Verenigd Koninkrijk uit de Europese Unie weerspiegelen, dan is dit onbedoeld en zal dit worden gecorrigeerd.

Laatste update: 12/01/2012