Sluiten

BÈTAVERSIE VAN HET PORTAAL NU BESCHIKBAAR!

Bezoek de bètaversie van het Europees e-justitieportaal en vertel ons wat u ervan vindt!

 
 

Kruimelpad

menu starting dummy link

Page navigation

menu ending dummy link

Nationale rechtspraak - Schotland

Dit land zit in een overgangsproces om de EU te verlaten.

Let op: de oorspronkelijke versie van deze pagina (Engels) is onlangs gewijzigd. Aan de vertaling in het Nederlands wordt momenteel gewerkt.

Op deze pagina vindt u een overzicht van de Britse rechtspraak, met speciale aandacht voor het rechtsgebied Schotland. De beschrijving betreft vooral de jurisprudentie die beschikbaar is in gegevensbanken die openbaar toegankelijk zijn.


Rechtspraak die beschikbaar is in Schotland

Veel jurisprudentie van de rechters in het Schotse rechtsgebied van het Verenigd Koninkrijk is openbaar toegankelijk.

Civiele rechtbanken

Er wordt jurisprudentie gepubliceerd voor het Court of Session en de Appellate Committee of the House of Lords, dat op 1 oktober 2009 vervangen is door het nieuwe Supreme Court of the United Kingdom. Uitspraken van bijzonder belang van de Sheriff Courts worden ook gepubliceerd.

Strafrechtbanken

Er wordt jurisprudentie gepubliceerd voor de Sheriff Courts en het High Court of Justiciary, het hoogste gerecht voor strafzaken in Schotland.

Beslissingen in familie- en bepaalde strafrechtelijke zaken kunnen geanonimiseerd worden.

De jurisprudentie wordt sinds 1998 gepubliceerd. Zodra uitspraak is gedaan, wordt de jurisprudentie meestal 24 uur tot 2 weken later gepubliceerd.

Juridische gegevensbanken

De De link wordt in een nieuw venster geopend.Scottish Court Service publiceert de uitspraken van de Sheriff Courts, Court of Session en het High Court of Justiciary sinds september 1998 op de eigen website. Er zijn twee aparte zoekmogelijkheden beschikbaar voor het De link wordt in een nieuw venster geopend.Court of Session en het High Court of Justiciary en de De link wordt in een nieuw venster geopend.Sheriff Courts. Deze uitspraken zijn gratis toegankelijk.

Ook zijn uitspraken van de beroepscommissie (Appellate Committee) van het De link wordt in een nieuw venster geopend.Hogerhuis van 14 november 1996 tot en met 30 juli 2009 beschikbaar. De toegang tot deze uitspraken is kosteloos.

Ook is er een aantal nationale juridische gegevensbanken en -bronnen beschikbaar.

De gegevensbank van het ‘De link wordt in een nieuw venster geopend.Bailii’ (British and Irish Legal Information Institute) bevat een verzameling uitspraken en beslissingen van het Court of Session vanaf 1879, het High Court of Justiciary vanaf 1914, de Sheriff Courts vanaf 1998 en het De link wordt in een nieuw venster geopend.Hogerhuis vanaf 1838. De toegang tot deze uitspraken is kosteloos.

De De link wordt in een nieuw venster geopend.Bailii-website bevat tevens details van beslissingen van diverse rechterlijke instanties in het Verenigd Koninkrijk:

 • Upper Tribunal (Administrative Appeals Chamber) (bestuursrechtelijk)
 • Upper Tribunal (Finance and Tax) (financiën en belastingen)       
 • Upper Tribunal (Lands Chamber) (grondaangelegenheden)
 • First-tier Tribunal (Health Education and Social Care Chamber) (gezondheidszorg, onderwijs, zorg)
 • First-tier Tribunal (Tax) (belastingen)
 • United Kingdom Competition Appeals Tribunal (concurrentiezaken)
 • Nominet UK Dispute Resolution Service (oplossing van geschillen over domeinnamen)
 • Special Immigrations Appeals Commission (uitzettingszaken en ontneming van burgerrechten)
 • United Kingdom Employment Appeal Tribunal (arbeidszaken)
 • United Kingdom Financial Services and Markets Tribunals Decisions (financiële diensten en markten)
 • United Kingdom Asylum and Immigration Tribunal (asiel-, immigratie- en nationaliteitsaangelegenheden)
 • United Kingdom Information Tribunal including the National Security Appeals Panel (de wet persoonsgegevens en de wet inzake informatievrijheid)
 • United Kingdom Special Commissioners of Income Tax Decisions (inkomstenbelasting)
 • UK Social Security and Child Support Commissioners' Decisions (uitkeringen en heffingskortingen)
 • United Kingdom VAT & Duties Tribunals Decisions (btw en andere indirecte belastingen)
 1. United Kingdom VAT & Duties Tribunals (Customs) Decisions (douanerechten)
 2. United Kingdom VAT & Duties Tribunals (Excise) Decisions (accijnzen)
 3. United Kingdom VAT & Duties Tribunals (Insurance Premium Tax) Decisions (assurantiebelasting)
 4. United Kingdom VAT & Duties Tribunals (Landfill Tax) Decisions (stortbelasting)

Links

De link wordt in een nieuw venster geopend.Bailii, De link wordt in een nieuw venster geopend.House of Lords, De link wordt in een nieuw venster geopend.Bailii-website, De link wordt in een nieuw venster geopend.House of Lords, De link wordt in een nieuw venster geopend.Scottish Court Service, De link wordt in een nieuw venster geopend.Court of Session en het High Court of Justiciary, De link wordt in een nieuw venster geopend.Sheriff Courts


De verschillende taalversies van deze pagina worden bijgehouden door de betrokken lidstaten. De informatie wordt vertaald door de diensten van de Europese Commissie. Eventuele aanpassingen zijn daarom mogelijk nog niet verwerkt in de vertalingen. De Europese Commissie aanvaardt geen verantwoordelijkheid of aansprakelijkheid met betrekking tot informatie of gegevens in dit document. Zie de juridische mededeling voor auteursrechtelijke bepalingen van de lidstaat die verantwoordelijk is voor deze pagina.
Sommige pagina's van deze website worden aangeleverd door de EU-landen. Momenteel doen zij het nodige om die pagina's aan te passen aan de terugtrekking van het Verenigd Koninkrijk uit de Europese Unie. Mocht bepaalde informatie nog niet het vertrek van het Verenigd Koninkrijk uit de Europese Unie weerspiegelen, dan is dit onbedoeld en zal dit worden gecorrigeerd.

Laatste update: 06/06/2018