Sluiten

BÈTAVERSIE VAN HET PORTAAL NU BESCHIKBAAR!

Bezoek de bètaversie van het Europees e-justitieportaal en vertel ons wat u ervan vindt!

 
 

Kruimelpad

 • Home
 • De rechten van verdachten in strafzaken

menu starting dummy link

Page navigation

menu ending dummy link

De rechten van verdachten in strafzaken - Tsjechië

Let op: de oorspronkelijke versie van deze pagina (Tsjechisch) is onlangs gewijzigd. Aan de vertaling in het Nederlands wordt momenteel gewerkt.

Krachtens de Grondwet van Tsjechië kan u een straf worden opgelegd in overeenstemming met het Tsjechisch recht en zoals vastgesteld in de desbetreffende wetten, te weten het De link wordt in een nieuw venster geopend.Wetboek van strafrecht, de De link wordt in een nieuw venster geopend.Wet op het jeugdrecht, en het De link wordt in een nieuw venster geopend.Wetboek van strafvordering, waarin de regels zijn bepaald voor strafrechtelijke procedures, waaronder specifieke voorwaarden voor het uitoefenen en handhaven van uw rechten.

In deze informatiebladen wordt uitgelegd wat er gebeurt als iemand van een misdrijf wordt verdacht of in staat van beschuldiging wordt gesteld. Raadpleeg voor informatie over lichte strafbare feiten zoals verkeersovertredingen, die meestal met een vaste straf worden afgedaan De link wordt in een nieuw venster geopend.Informatieblad 5.

Als u slachtoffer bent van een misdrijf, kunt u hier alle informatie over uw rechten vinden.


Samenvatting van het strafrechtproces

Normaliter bevat het strafrechtproces de volgende fasen.

1.              Strafrechtelijk onderzoek

Het strafrechtelijk onderzoek is de eerste fase van het strafrechtproces. Het bestaat uit twee onderdelen:

 • De procedures van de autoriteiten die verantwoordelijk zijn voor het strafrechtproces voorafgaand aan de start van een strafrechtelijke vervolging, oftewel het voorbereidend opsporingsonderzoek; en
 • Het gedeelte van de strafrechtelijke vervolging vanaf de aanvang ervan totdat deze eindigt met het indienen van een tenlastelegging of anderszins, oftewel het vooronderzoek (zie De link wordt in een nieuw venster geopend.Informatieblad 2)De link wordt in een nieuw venster geopend.#Podstránka_2De link wordt in een nieuw venster geopend..

2.             Voorafgaande bespreking van de tenlastelegging

Tijdens de voorafgaande bespreking onderzoekt de rechtbank of de zaak afdoende verduidelijkt is tijdens het strafrechtelijk onderzoek en of de tenlastelegging een goede basis biedt voor de verdere procedure. Ook beslist de rechtbank of hij bevoegd is een beslissing te nemen in de zaak.

3.             Het proces op zich

Dit is het belangrijkste deel van het strafrechtproces. Bewijs wordt onderzocht en er wordt een beslissing genomen in de zaak. Tijdens deze fase van het strafrechtproces worden de verdachte(n) en eventuele getuigen en de benadeelde partij(en) in de rechtbank ondervraagd. Het proces is openbaar en wordt in het Tsjechisch gevoerd. Indien u geen Tsjechisch spreekt, hebt u recht op een tolk.

4.             Beroepsprocedure

De verdachte, diens familie, advocaat, de openbare aanklager of de benadeelde hebben het recht binnen acht dagen hoger beroep in te stellen. Indien hoger beroep wordt ingesteld, beoordeelt het hof van beroep de beslissing van de rechter in eerste aanleg

De rol van de Europese Commissie

NB: denk eraan dat de Europese Commissie geen rol speelt bij strafrechtelijke vervolging in de lidstaten en u niet kan helpen als u een klacht hebt. In deze informatiebladen staat hoe en bij wie u een klacht kunt indienen.

Klik op de links hieronder voor de informatie die u nodig hebt.

De link wordt in een nieuw venster geopend.1 - Juridisch advies inwinnen

De link wordt in een nieuw venster geopend.2 - Mijn rechten tijdens het strafrechtelijk onderzoek en voordat de zaak door de rechtbank wordt behandeld

 • Voorbereidend opsporingsonderzoek
 • Vooronderzoek
 • Inbewaringstelling
 • Beslissing in het strafrechtelijk onderzoek, een ten laste gelegd feit
 • Verkort strafrechtelijk onderzoek

De link wordt in een nieuw venster geopend.3 – Mijn rechten tijdens het proces

 • Het proces voor de rechter
 • Straffen; rechten van het slachtoffer

De link wordt in een nieuw venster geopend.4 - Mijn rechten nadat de rechtbank uitspraak heeft gedaan

De link wordt in een nieuw venster geopend.5 – Verkeersovertredingen en andere lichte overtredingen

Links

De link wordt in een nieuw venster geopend.Tsjechisch ministerie van Justitie

De link wordt in een nieuw venster geopend.Tsjechisch ministerie van Binnenlandse Zaken

De link wordt in een nieuw venster geopend.Tsjechische orde van advocaten

De link wordt in een nieuw venster geopend.Informatie over mensenrechten

De link wordt in een nieuw venster geopend.Juridische informatie voor iedereen


De verschillende taalversies van deze pagina worden bijgehouden door de betrokken lidstaten. De informatie wordt vertaald door de diensten van de Europese Commissie. Eventuele aanpassingen zijn daarom mogelijk nog niet verwerkt in de vertalingen. De Europese Commissie aanvaardt geen verantwoordelijkheid of aansprakelijkheid met betrekking tot informatie of gegevens in dit document. Zie de juridische mededeling voor auteursrechtelijke bepalingen van de lidstaat die verantwoordelijk is voor deze pagina.

Laatste update: 16/09/2020