1-asis atvejo tyrimas. komercinė teisė. santuokos nutraukimas - Belgija

Šiame šeimos teisės – santuokos nutraukimo – atvejo tyrime valstybių narių buvo paprašyta informuoti santuokos nutraukimo prašymą pateikusią šalį apie bylinėjimosi išlaidas toliau nurodytais atvejais.

A atvejis. Nacionalinis atvejis: pora susituokia. Vėliau išsiskiria ir sutaria nutraukti santuoką.

B atvejis. Tarpvalstybinis atvejis: susituokia du tos pačios valstybės narės (A valstybės narės) piliečiai. Santuoka švenčiama A valstybėje narėje. Po vestuvių pora persikelia gyventi ir dirbti į kitą valstybę narę (B valstybę narę), kurioje įregistruoja savo gyvenamąją vietą. Netrukus pora išsiskiria – žmona grįžta į A valstybę narę, o vyras lieka B valstybėje narėje. Pora sutaria nutraukti santuoką. Grįžusi į A valstybę narę žmona nedelsdama kreipiasi į B valstybės narės teismus, kad nutrauktų santuoką.

Svarbi išankstinė pastaba. Belgijoje advokatų išlaidos ir užmokestis nereglamentuojami (šios išlaidos ir užmokestis priklauso nuo bylos sudėtingumo ir svarbos, advokato vardo ir reputacijos, atvejo skubumo, bylos baigties ir kt.). Tačiau Belgijoje advokatams taikomos profesinės etikos taisyklės; pagal teisės aktus išlaidas jie privalo apskaičiuoti sąžiningu ir pagrįstu būdu (žr. pirmiau).

Pateikiamos apskaičiuotos išlaidos yra grynai orientacinės.

Išlaidos Belgijoje

Pirmosios instancijos teismo, apeliacinių skundų ir alternatyvaus ginčų sprendimo procesų išlaidos

Atvejo tyrimas

Pirmosios instancijos teismo procesai

Apeliacinių skundų procesai

Alternatyvus ginčų sprendimas (AGS)


Pradiniai teismo mokesčiai

Perrašymo mokesčiai

Kiti mokesčiai

Pradiniai teismo mokesčiai

Perrašymo mokesčiai

Kiti mokesčiai

Ar šioje byloje galima pasinaudoti šia galimybe?

Mokesčiai

A atvejis

82 EUR

2,85 EUR už puslapį (1939 m. lapkričio 30 d. Karaliaus dekretas (arrêté royal) Nr. 64, 1939 m. gruodžio 1 d. Belgijos oficialusis leidinys)

186 EUR

2,85 EUR už puslapį (1939 m. lapkričio 30 d. Karaliaus dekretas (arrêté royal) Nr. 64, 1939 m. gruodžio 1 d. Belgijos oficialusis leidinys)

Ne

B atvejis

82 EUR

2,85 EUR už puslapį (1939 m. lapkričio 30 d. Karaliaus dekretas Nr. 64, 1939 m. gruodžio 1 d. Belgijos oficialusis leidinys)

186 EUR

2,85 EUR už puslapį (1939 m. lapkričio 30 d. Karaliaus dekretas Nr. 64, 1939 m. gruodžio 1 d. Belgijos oficialusis leidinys)

Ne

 

Advokatų, teismo antstolių (huissier de justice) ir liudytojų ekspertų (expert) išlaidos


Atvejo tyrimas

Advokatas

Teismo antstolis

Liudytojas ekspertas

Ar atstovavimas būtinas?

Vidutinės išlaidos

Ar atstovavimas būtinas?

Išlaidos prieš teismo sprendimą

Išlaidos po teismo sprendimo

Ar naudotis paslaugomis būtina?

Mokesčiai

A atvejis

Ne

Apie 2 500 EUR

Ne

Apie 250 EUR

Apie 250 EUR

Ne

B atvejis

Ne

Apie 3 500 EUR

Ne

Apie 350 EUR

Apie 350 EUR

Ne


Kompensacija liudytojams (témoin), įrodymas prisiekiant (serment) arba kita garantija bei kitos susijusios išlaidos


Atvejo tyrimas

Kompensacija liudytojams

Įrodymas prisiekiant arba kita garantija

Kiti mokesčiai


Ar liudytojams mokama kompensacija?

Išlaidos

Ar tai teikiama? Jei taip, kada ir kaip?

Išlaidos

Aprašymas

Išlaidos

A atvejis

Taip

4,96 EUR

Civilinėse bylose pareiga pateikti užtikrinimo priemonę inicijuojant procesą paprastai gali būti pritaikyta Teismų kodekso (Code judiciaire) 851 straipsnyje numatytu atveju. Tai yra išimtis, taikoma užsienio ieškovams. Belgijos atsakovas gali prašyti, kad užsienio ieškovas arba į bylą įstojusi šalis pateiktų užtikrinimo priemonę. 852 straipsnyje nurodyta, kokia gali būti užtikrinimo priemonės forma (piniginė suma, garantija ir kt.). Žr. tinklalapį apie išlaidų skaidrumą.B atvejis

Taip

4,96 EUR

Civilinėse bylose pareiga pateikti užtikrinimo priemonę inicijuojant procesą paprastai gali būti pritaikyta Teismų kodekso 851 straipsnyje numatytu atveju. Tai yra išimtis, taikoma užsienio ieškovams. Belgijos atsakovas gali prašyti, kad užsienio ieškovas arba į bylą įstojusi šalis pateiktų užtikrinimo priemonę. 852 straipsnyje nurodyta, kokia gali būti užtikrinimo priemonės forma (piniginė suma, garantija ir kt.). Žr. tinklalapį apie išlaidų skaidrumą.

 

Teisinės pagalbos (aide juridique) ir kitos kompensuotinos išlaidos

Žr. tinklalapio apie teismo proceso išlaidas skiltį „Teisinė pagalba“.

Vertimo raštu ir žodžiu išlaidos

Atvejo tyrimas

Vertimas raštu

Vertimas žodžiu

Kitos tarpvalstybiniams ginčams būdingos išlaidos

Kada ir kokiomis sąlygomis jis būtinas?

Apytikrės išlaidos

Kada ir kokiomis sąlygomis jis būtinas?

Apytikrės išlaidos

Aprašymas

Apytikrės išlaidos

A atvejis

Jeigu vykstant procesui būtina pateikti dokumentus

7,57–34,48 EUR už puslapį

Jeigu atsakovas nesupranta proceso kalbos

31,61–54,62 EUR už valandą

B atvejis

Jeigu vykstant procesui būtina pateikti dokumentus

7,57–34,48 EUR už puslapį

Jeigu atsakovas nesupranta proceso kalbos

31,61–54,62 EUR už valandą

Teismo sprendimo paskelbimo vykdytinu išlaidos

Apie 100 EUR

Paskutinis naujinimas: 20/09/2019

Šio puslapio turinį nacionaline kalba tvarko atitinkamos valstybės narės. Vertimus atliko Europos Komisijos tarnyba. Į kompetentingos nacionalinės institucijos originale įvestus pakeitimus vertimuose gali būti neatsižvelgta. Europos Komisija neprisiima jokios atsakomybės ar teisinių įsipareigojimų už šiame dokumente pateiktą ar nurodomą informaciją ar duomenis. Daugiau informacijos apie už šį puslapį atsakingos valstybės narės autorių teisių taisykles rasite puslapyje „Teisinė informacija“.

2-asis atvejo tyrimas. šeimos teisė. vaikų globa - Belgija

Šiame atvejo tyrime, susijusiame su šeimos teise ir vaikų globa (garde des enfants), valstybių narių buvo paprašyta patarti bylos šaliai bylinėjimosi išlaidų klausimais tokiose situacijose:

A atvejis. Nacionalinė situacija: du žmonės gyveno kartu nesusituokę daugybę metų. Jie turi trejų metų vaiką ir pradėjo gyventi skyrium. Teismas vaiko globą priteisia motinai, o tėvui suteikia teisę matytis su vaiku (droit de visite). Motina imasi teisinių veiksmų, kad apribotų tėvo teisę matytis su vaiku.

B atvejis. Tarpvalstybinė situacija A valstybėje narėje praktikuojančio advokato vertinimu: du žmonės nesusituokę gyveno valstybėje narėje (B valstybė narė) daugybę metų. Jie turi bendrą vaiką, tačiau jam gimus netrukus pradeda gyventi skyrium. B valstybės narės teismas vaiko globą priteisia motinai, o tėvui suteikia teisę matytis su vaiku. Teismui leidus, motina ir vaikas persikrausto į kitą valstybę narę (A valstybė narė), o tėvas lieka B valstybėje narėje. Praėjus keliems metams motina imasi teisinių veiksmų A valstybėje narėje, kad pakeistų tėvo teisę matytis su vaiku.

Svarbi išankstinė pastaba. Belgijoje advokatų išlaidos ir užmokestis nereglamentuojami (šios išlaidos ir užmokestis priklauso nuo bylos sudėtingumo ir svarbos, advokato vardo ir reputacijos, atvejo skubumo, bylos baigties ir pan.). Tačiau Belgijoje advokatams taikomos profesinės etikos taisyklės; pagal teisės aktus sąnaudas ir išlaidas jie privalo apskaičiuoti neviršydami pagrįstos ribos (žr. pirmiau).

Pateikiamos apskaičiuotos išlaidos yra grynai orientacinės.

Išlaidos Belgijoje

Teismo, apeliacinių skundų ir alternatyvaus ginčų sprendimo (AGS) išlaidos


Atvejo tyrimas

Byla pirmojoje instancijoje

Apeliacinė byla

Alternatyvus ginčų sprendimas (AGS)

Pradiniai teismo mokesčiai

Perrašymo mokesčiai

Kiti mokesčiai

Pradiniai teismo mokesčiai

Perrašymo mokesčiai

Kiti mokesčiai

Ar šioje byloje galima pasinaudoti šia galimybe?

Mokesčiai

A atvejis

52 EUR

2,85 EUR už puslapį (1939 m. lapkričio 30 d. Karališkasis dekretas (arrêté royal) Nr. 64, Belgijos oficialusis leidinys, 1939 m. gruodžio 1 d.)

186 EUR

2,85 EUR už puslapį (1939 m. lapkričio 30 d. Karališkasis dekretas (arrêté royal) Nr. 64, Belgijos oficialusis leidinys, 1939 m. gruodžio 1 d.)

Ne

B atvejis

52 EUR

2,85 EUR už puslapį (1939 m. lapkričio 30 d. Karališkasis dekretas (arrêté royal) Nr. 64, Belgijos oficialusis leidinys, 1939 m. gruodžio 1 d.)

186 EUR

2,85 EUR už puslapį (1939 m. lapkričio 30 d. Karališkasis dekretas (arrêté royal) Nr. 64, Belgijos oficialusis leidinys, 1939 m. gruodžio 1 d.)

NeAdvokatų, antstolių (huissier de justice) ir ekspertų (expert) išlaidos


Atvejo tyrimas

Advokatas

Antstolis

Ekspertas

Ar atstovavimas būtinas?

Vidutinės išlaidos

Ar atstovavimas būtinas?

Išlaidos prieš teismo sprendimą

Išlaidos po teismo sprendimo

Ar naudotis paslaugomis būtina?

Mokesčiai

A atvejis

Ne

Apytiksliai 1 500 EUR

Ne

52 EUR

Apytiksliai 100 EUR

Ne

B atvejis

Ne

Apytiksliai 1 000 EUR

Ne

52 EUR

Apytiksliai 100 EUR

NeKompensacija liudytojams (témoin), parodymai prisiekus (serment) arba garantija ir kiti susiję mokesčiai


Atvejo tyrimas

Kompensacija liudytojams

Parodymai prisiekus arba kita garantija

Ar liudytojams mokama kompensacija?

Išlaidos

Ar taikoma? Jei taip, kada ir kaip?

A atvejis

Taip

200 BEF arba 4,96 EUR

Civilinėse bylose pareiga pateikti užstatą iškeliant bylą paprastai gali būti nustatoma Teismų kodekso (Code judiciaire) 851 straipsnyje numatytu atveju. Tai yra užsienio pareiškėjams taikoma išimtis. Belgijos atsakovas gali prašyti, kad užsienio pareiškėjas arba į bylą įstojanti šalis pateiktų užstatą. 852 straipsnyje nustatyta užstato pateikimo forma (pinigų suma, materialus daiktas ir pan.). Žr. tinklalapį apie išlaidų skaidrumą.

B atvejis

Taip

200 BEF arba 4,96 EUR

Civilinėse bylose pareiga pateikti užstatą iškeliant bylą paprastai gali būti nustatoma Teismų kodekso 851 straipsnyje numatytu atveju. Tai yra užsienio pareiškėjams taikoma išimtis. Belgijos atsakovas gali prašyti, kad užsienio pareiškėjas arba į bylą įstojanti šalis pateiktų užstatą. 852 straipsnyje nustatyta užstato pateikimo forma (pinigų suma, materialus daiktas ir pan.). Žr. tinklalapį apie išlaidų skaidrumą.Teisinės pagalbos (aide juridique) ir kitos kompensuotinos išlaidos

Žr. tinklalapio apie teismo proceso išlaidas skiltį „Teisinė pagalba“.

Vertimo raštu ir žodžiu išlaidos


Atvejo tyrimas

Vertimas raštu

Vertimas žodžiu

Kitos tarpvalstybiniams ginčams būdingos išlaidos

Kada ir kokiomis sąlygomis jis būtinas?

Apytikslės išlaidos

Kada ir kokiomis sąlygomis jis būtinas?

Apytikslės išlaidos

Aprašymas

Apytikslės išlaidos

A atvejis

Jeigu byloje būtina pateikti dokumentus

7,57–34,48 EUR už puslapį

Jeigu atsakovas nesupranta proceso kalbos

31,61–54,62 EUR už valandą

B atvejis

Jeigu byloje būtina pateikti dokumentus

7,57–34,38 EUR už puslapį

Jeigu atsakovas nesupranta proceso kalbos

31,61–54,62 EUR už valandą

Sprendimo paskelbimo vykdytinu išlaidos

Apytiksliai 100 EUR

Paskutinis naujinimas: 20/09/2019

Šio puslapio turinį nacionaline kalba tvarko atitinkamos valstybės narės. Vertimus atliko Europos Komisijos tarnyba. Į kompetentingos nacionalinės institucijos originale įvestus pakeitimus vertimuose gali būti neatsižvelgta. Europos Komisija neprisiima jokios atsakomybės ar teisinių įsipareigojimų už šiame dokumente pateiktą ar nurodomą informaciją ar duomenis. Daugiau informacijos apie už šį puslapį atsakingos valstybės narės autorių teisių taisykles rasite puslapyje „Teisinė informacija“.

3-iasis atvejo tyrimas. šeimos teisė. išlaikymas - Belgija

Šiuose šeimos teisės – išlaikymo (pension alimentaire) – atvejo tyrimuose valstybių narių buvo paprašyta informuoti ieškovą apie bylinėjimosi išlaidas toliau nurodytais atvejais.

A atvejis. Nacionalinis atvejis: du asmenys keletą metų gyveno kartu nesusituokę. Išsiskyrimo metu jie turi trejų metų vaiką. Teismas vaiko globą (droit de garde) skiria motinai. Vienintelis neišspręstas klausimas yra susijęs su išlaikymo išmokos suma, kurią tėvas turi būti skolingas motinai už vaiko išlaikymą ir auginimą. Šiuo klausimu motina pradeda teisminį procesą.

B atvejis. Tarpvalstybinis atvejis iš A valstybėje narėje veiklą vykdančio advokato perspektyvos: du asmenys kartu gyveno nesusituokę B valstybėje narėje. Jie turi trejų metų vaiką. Jie išsiskiria. B valstybės narės teismas vaiko globą skiria motinai. Gavę tėvo sutikimą, motina ir vaikas išvyksta gyventi į A valstybę narę, kurioje jie įregistruoja gyvenamąją vietą.

Lieka vienas neišspręstas klausimas. Jis susijęs su išlaikymo išmokos suma, kurią tėvas turi būti skolingas motinai už vaiko išlaikymą ir auginimą. Šiuo klausimu motina pradeda teisminį procesą A valstybėje narėje.

Svarbi išankstinė pastaba. Belgijoje advokatų užmokestis nereglamentuojamas (jis nustatomas atsižvelgiant į bylos sudėtingumą ir svarbą, advokato vardą ir reputaciją, atvejo skubumą, bylos baigtį ir kt.). Tačiau Belgijoje advokatams taikomos etikos taisyklės; pagal teisės aktus jie privalo pateikti sąžiningu ir pagrįstu būdu apskaičiuotas išlaidas ir sąnaudas (žr. pirmiau).

Pateikiamos apskaičiuotos išlaidos ir sąnaudos yra grynai orientacinės

Išlaidos Belgijoje

Pirmosios instancijos teismo, apeliacinių skundų ir alternatyvaus ginčų sprendimo procesų išlaidos

Atvejo tyrimas

Pirmosios instancijos teismo procesai

Apeliacinių skundų procesai

Alternatyvus ginčų sprendimas (AGS)

Pradinės proceso išlaidos

Perrašymo išlaidos

Kitos išlaidos

Pradinės proceso išlaidos

Perrašymo išlaidos

Kitos išlaidos

Ar šioje byloje galima pasinaudoti šia galimybe?

Išlaidos

A atvejis

27 EUR

2,85 EUR už puslapį (1939 m. lapkričio 30 d. Karaliaus dekretas (arrêté royal) Nr. 64, 1939 m. gruodžio 1 d. Belgijos oficialusis leidinys)

82 EUR

2,85 EUR už puslapį (1939 m. lapkričio 30 d. Karaliaus dekretas Nr. 64, 1939 m. gruodžio 1 d. Belgijos oficialusis leidinys)

Ne

B atvejis

27 EUR

2,85 EUR už puslapį (1939 m. lapkričio 30 d. Karaliaus dekretas Nr. 64, 1939 m. gruodžio 1 d. Belgijos oficialusis leidinys)

82 EUR

2,85 EUR už puslapį (1939 m. lapkričio 30 d. Karaliaus dekretas Nr. 64, 1939 m. gruodžio 1 d. Belgijos oficialusis leidinys)

Ne

Advokatų, teismo antstolių (huissier de justice) ir liudytojų ekspertų (expert mokesčiai

Atvejo tyrimas

Advokatas

Teismo antstolis

Liudytojas ekspertas

Ar atstovavimas būtinas?

Vidutinės išlaidos

Ar atstovavimas būtinas?

Išlaidos prieš teismo sprendimą

Išlaidos po teismo sprendimo

Ar jų dalyvavimas būtinas?

Išlaidos

A atvejis

Ne

Apie 1 000 EUR

Ne

Apie 27 EUR

Apie 60 EUR

Ne

B atvejis

Ne

Apie 1 000 EUR

Ne

Apie 27 EUR

Apie 60 EUR

Ne

Su kompensacija liudytojams (témoin), įrodymu prisiekiant (serment) arba kita garantija susijusios išlaidos bei kiti mokesčiai


Atvejo tyrimas

Kompensacija liudytojams

Įrodymas prisiekiant arba kita garantija

Ar liudytojams mokama kompensacija?

Išlaidos

Ar tai teikiama? Jei taip, kada ir kaip?

A atvejis

Taip

15,65–48,24 EUR

Civiliniame procese pareiga pateikti įnašą inicijuojant procesą paprastai gali kilti Teismų kodekso (Code judiciaire) 851 straipsnyje numatytu atveju. Tokiu atveju pareiškėjas, kuris yra užsienio pilietis, gali būti įpareigotas pateikti įnašą. Belgijos atsakovas gali prašyti, kad užsienio ieškovas arba į bylą įstojusi šalis pateiktų įnašą. 852 straipsnyje nurodyta, kokia gali būti įnašo forma (piniginė suma, užtikrinimo priemonė ir kt.). Žr. informacijos suvestinę apie išlaidų skaidrumą.

B atvejis

Taip

200 BEF arba 4,96 EUR

Civiliniame procese pareiga pateikti įnašą inicijuojant procesą paprastai gali kilti Teismų kodekso 851 straipsnyje numatytu atveju. Tokiu atveju pareiškėjas, kuris yra užsienio pilietis, gali būti įpareigotas pateikti įnašą. Belgijos atsakovas gali prašyti, kad užsienio ieškovas arba į bylą įstojusi šalis pateiktų įnašą. 852 straipsnyje nurodyta, kokia gali būti įnašo forma (piniginė suma, užtikrinimo priemonė ir kt.). Žr. informacijos suvestinę apie išlaidų skaidrumą.

Teisinės pagalbos (aide juridique) išlaidos ir kitų rūšių kompensacijos

Žr. tinklalapio apie teismo proceso išlaidas skiltį „Teisinė pagalba“.

Vertimo raštu ir žodžiu išlaidos

Atvejo tyrimas

Vertimas raštu

Vertimas žodžiu

Kitos tarpvalstybiniams ginčams būdingos išlaidos

Kada ir kokiomis sąlygomis jis būtinas?

Apytikrės išlaidos

Kada ir kokiomis sąlygomis jis būtinas?

Apytikrės išlaidos

Aprašymas

Apytikrės išlaidos

A atvejis

Jeigu vykstant procesui būtina pateikti dokumentus

7,57–34,48 EUR už puslapį

Jeigu atsakovas nesupranta proceso kalbos

31,61–54,62 EUR už valandą

B atvejis

Jeigu vykstant procesui būtina pateikti dokumentus

7,57–34,48 EUR už puslapį

Jeigu atsakovas nesupranta proceso kalbos

31,61–54,62 EUR už valandą

Teismo sprendimo paskelbimo vykdytinu išlaidos (exequatur)

Apie 100 EUR

Paskutinis naujinimas: 20/09/2019

Šio puslapio turinį nacionaline kalba tvarko atitinkamos valstybės narės. Vertimus atliko Europos Komisijos tarnyba. Į kompetentingos nacionalinės institucijos originale įvestus pakeitimus vertimuose gali būti neatsižvelgta. Europos Komisija neprisiima jokios atsakomybės ar teisinių įsipareigojimų už šiame dokumente pateiktą ar nurodomą informaciją ar duomenis. Daugiau informacijos apie už šį puslapį atsakingos valstybės narės autorių teisių taisykles rasite puslapyje „Teisinė informacija“.

4-asis atvejo tyrimas. komercinė teisė. sutartys - Belgija

Šiuose komercinės teisės – sutarčių – atvejų tyrimuose valstybių narių buvo paprašyta informuoti pardavėją apie bylinėjimosi išlaidas toliau nurodytais atvejais.

A atvejis. Nacionalinis atvejis: įmonė pristato prekių už 20 000 EUR. Pardavėjui nesumokama, nes pirkėjas mano, kad prekės neatitinka to, dėl ko buvo susitarta.

Pardavėjas nusprendžia pradėti teisminį procesą, kad jam būtų sumokėta visa kaina.

B atvejis. Tarpvalstybinis atvejis: įmonė, kurios registruotoji buveinė yra B valstybėje narėje, pristato 20 000 EUR vertės prekes pirkėjui A valstybėje narėje. Sutartį reglamentuoja B valstybės narės teisė ir ji parašyta B valstybės narės kalba. Pardavėjui nesumokama, nes pirkėjas A valstybėje narėje mano, kad prekės neatitinka to, dėl ko buvo susitarta. Pardavėjas nusprendžia pradėti teisminį procesą A valstybėje narėje, kad jam būtų sumokėta visa sutartyje su pirkėju nustatyta kaina.

Svarbi išankstinė pastaba. Belgijoje advokatų užmokestis nereglamentuojamas (jis nustatomas atsižvelgiant į bylos sudėtingumą ir svarbą, advokato vardą ir reputaciją, atvejo skubumą, bylos baigtį ir kt.). Tačiau Belgijoje advokatams taikomos etikos taisyklės; pagal teisės aktus jie privalo pateikti sąžiningu ir pagrįstu būdu apskaičiuotas išlaidas ir sąnaudas (žr. pirmiau).

Pateikiamos apskaičiuotos išlaidos ir sąnaudos yra grynai orientacinės

Išlaidos Belgijoje

Pirmosios instancijos teismo, apeliacinių skundų ir alternatyvaus ginčų sprendimo procesų išlaidos

Atvejo tyrimas

Pirmosios instancijos teismo procesai

Apeliacinių skundų procesai

Alternatyvus ginčų sprendimas (AGS)

Pradinės proceso išlaidos

Perrašymo išlaidos

Pradinės proceso išlaidos

Perrašymo išlaidos

Ar šioje byloje galima pasinaudoti šia galimybe?

Išlaidos

A atvejis

82 EUR

2,85 EUR už puslapį (1939 m. lapkričio 30 d. Karaliaus dekretas (arrêté royal) Nr. 64, 1939 m. gruodžio 1 d. Belgijos oficialusis leidinys)

186 EUR

2,85 EUR už puslapį (1939 m. lapkričio 30 d. Karaliaus dekretas Nr. 64, 1939 m. gruodžio 1 d. Belgijos oficialusis leidinys)

Taip

Tinklalapyje apie tarpininkavimą Belgijoje žr. skiltį „Kokia yra tarpininkavimo kaina?“

B atvejis

52 EUR (Europos mokėjimo nurodymas)

2,85 EUR už puslapį (1939 m. lapkričio 30 d. Karaliaus dekretas Nr. 64, 1939 m. gruodžio 1 d. Belgijos oficialusis leidinys)

186 EUR

2,85 EUR už puslapį (1939 m. lapkričio 30 d. Karaliaus dekretas Nr. 64, 1939 m. gruodžio 1 d. Belgijos oficialusis leidinys)

Taip

Tinklalapyje apie tarpininkavimą Belgijoje žr. skiltį „Kokia yra tarpininkavimo kaina?“

Advokatų, teismo antstolių (huissier de justice) ir liudytojų ekspertų (expert mokesčiai

Atvejo tyrimas

Advokatas

Teismo antstolis

Liudytojas ekspertas

Ar atstovavimas būtinas?

Vidutinės išlaidos

Ar atstovavimas būtinas?

Išlaidos prieš teismo sprendimą

Išlaidos po teismo sprendimo

Ar jų dalyvavimas būtinas?

A atvejis

Ne

Apie 2 000 EUR

Ne

Apie 250 EUR

Apie 250 EUR

Ne

B atvejis

Ne

Apie 2 000 EUR

Ne

Apie 52 EUR

Apie 100 EUR

Ne

Su kompensacija liudytojams (témoin), įrodymu prisiekiant (serment d'engagement) arba kita garantija susijusios išlaidos bei kiti mokesčiai

Atvejo tyrimas

Kompensacija liudytojams

Įrodymas prisiekiant arba kita garantija

Ar liudytojams mokama kompensacija?

Sąnaudos

Ar tai teikiama? Jei taip, kada ir kaip?

A atvejis

Taip

200 BEF arba 4,96 EUR

Civiliniame procese pareiga pateikti įnašą inicijuojant procesą paprastai gali kilti Teismų kodekso (Code judiciaire) 851 straipsnyje numatytu atveju. Tokiu atveju pareiškėjas, kuris yra užsienio pilietis, gali būti įpareigotas pateikti įnašą. Belgijos atsakovas gali prašyti, kad užsienio ieškovas arba į bylą įstojusi šalis pateiktų įnašą. 852 straipsnyje nurodyta, kokia gali būti įnašo forma (piniginė suma, užtikrinimo priemonė ir kt.). Žr. informacijos suvestinę apie išlaidų skaidrumą.

B atvejis

Taip

200 BEF arba 4,96 EUR

Civiliniame procese pareiga pateikti įnašą inicijuojant procesą paprastai gali kilti Teismų kodekso 851 straipsnyje numatytu atveju. Tokiu atveju pareiškėjas, kuris yra užsienio pilietis, gali būti įpareigotas pateikti įnašą. Belgijos atsakovas gali prašyti, kad užsienio ieškovas arba į bylą įstojusi šalis pateiktų įnašą. 852 straipsnyje nurodyta, kokia gali būti įnašo forma (piniginė suma, užtikrinimo priemonė ir kt.). Žr. informacijos suvestinę apie išlaidų skaidrumą.

Teisinės pagalbos (aide juridique) išlaidos ir kitų rūšių kompensacijos

Žr. tinklalapio apie teismo proceso išlaidas skiltį „Teisinė pagalba“.

Vertimo raštu ir žodžiu išlaidos

Atvejo tyrimas

Vertimas raštu

Vertimas žodžiu

Kitos tarpvalstybiniams ginčams būdingos išlaidos

Kada ir kokiomis sąlygomis jis būtinas?

Apytikrės išlaidos

Kada ir kokiomis sąlygomis jis būtinas?

Apytikrės išlaidos

Aprašymas

Apytikrės išlaidos

A atvejis

Jeigu vykstant procesui būtina pateikti dokumentus

7,57–34,48 EUR už puslapį

Jeigu atsakovas nesupranta proceso kalbos

31,61–54,62 EUR už valandą

B atvejis

Jeigu vykstant procesui būtina pateikti dokumentus

7,57–34,48 EUR už puslapį

Jeigu atsakovas nesupranta proceso kalbos

31,61–54,62 EUR už valandą

Teismo sprendimo paskelbimo vykdytinu išlaidos (exequatur)

Apie 100 EUR

Paskutinis naujinimas: 20/09/2019

Šio puslapio turinį nacionaline kalba tvarko atitinkamos valstybės narės. Vertimus atliko Europos Komisijos tarnyba. Į kompetentingos nacionalinės institucijos originale įvestus pakeitimus vertimuose gali būti neatsižvelgta. Europos Komisija neprisiima jokios atsakomybės ar teisinių įsipareigojimų už šiame dokumente pateiktą ar nurodomą informaciją ar duomenis. Daugiau informacijos apie už šį puslapį atsakingos valstybės narės autorių teisių taisykles rasite puslapyje „Teisinė informacija“.

5-asis atvejo tyrimas. komercinė teisė. atsakomybė - Belgija

Šiuose atvejo tyrimuose, susijusiuose su komercine teise ir atsakomybe, valstybių narių buvo prašoma patarti klientams bylos išlaidų klausimais šiose situacijose:

A atvejis. Nacionalinė situacija: šildymo įrangos gamintojas pristato šildymo prietaisą montuotojui. Montuotojas parduoda prietaisą klientui ir sumontuoja jį kliento namuose. Netrukus po to namas užsidega. Kiekviena šalis (gamintojas, montuotojas ir klientas) turi draudimą. Ginčas kilo dėl gaisro priežasties. Nė viena šalis nenori mokėti kompensacijos klientui.

Klientas nusprendžia pradėti bylą prieš gamintoją, montuotoją ir draudimo bendroves, siekdamas gauti visą kompensaciją.

B atvejis. Tarpvalstybinė situacija: B valstybėje narėje įsisteigęs šildymo įrangos gamintojas pristato šildymo prietaisą C valstybės narės montuotojui. Montuotojas parduoda prietaisą A valstybės narės klientui ir sumontuoja jį kliento namuose. Netrukus po to namas užsidega. Kiekviena šalis (gamintojas, montuotojas ir klientas) turi draudimą savo valstybėje narėje. Ginčas kilo dėl gaisro priežasties. Nė viena šalis nenori mokėti kompensacijos klientui.

Klientas nusprendžia A valstybėje narėje pradėti bylą prieš gamintoją, montuotoją ir A valstybės narės draudimo bendrovę, siekdamas gauti visą kompensaciją.

Svarbi išankstinė pastaba. Belgijoje advokatų užmokestis nereglamentuojamas (jis priklauso nuo bylos sudėtingumo ir svarbos, advokato vardo ir reputacijos, atvejo skubumo, bylos baigties ir pan.). Tačiau Belgijos advokatai privalo laikytis etikos taisyklių ir yra teisiškai įpareigoti pateikti sąžiningą ir nuosaikią išlaidų sąmatą (žr. pirmiau).

Išlaidų ir sąnaudų sąmata yra grynai orientacinė.

Išlaidos Belgijoje

Teismo, apeliacinių skundų ir alternatyvaus ginčų sprendimo (AGS) išlaidos

Atvejo tyrimas

Byla pirmojoje instancijoje

Apeliacinė byla

Alternatyvus ginčų sprendimas (AGS)

Pradinės bylos išlaidos

Perrašymo išlaidos

Pradinės bylos išlaidos

Perrašymo išlaidos

Ar šioje byloje galima pasinaudoti šia galimybe?

Išlaidos

A atvejis

82 EUR

2,85 EUR už puslapį (1939 m. lapkričio 30 d. Karališkasis dekretas (arrêté royal) Nr. 64, Belgijos oficialusis leidinys, 1939 m. gruodžio 1 d.)

186 EUR

2,85 EUR už puslapį (1939 m. lapkričio 30 d. Karališkasis dekretas Nr. 64, Belgijos oficialusis leidinys, 1939 m. gruodžio 1 d.)

Taip

Žr. tinklalapio apie tarpininkavimą Belgijoje skiltį „Tarpininkavimo išlaidos“

B atvejis

82 EUR

2,85 EUR už puslapį (1939 m. lapkričio 30 d. Karališkasis dekretas Nr. 64, Belgijos oficialusis leidinys, 1939 m. gruodžio 1 d.)

186 EUR

2,85 EUR už puslapį (1939 m. lapkričio 30 d. Karališkasis dekretas Nr. 64, Belgijos oficialusis leidinys, 1939 m. gruodžio 1 d.)

Taip

Žr. tinklalapio apie tarpininkavimą Belgijoje skiltį „Tarpininkavimo išlaidos“

Advokatų, antstolių (huissier de justice) ir ekspertų (expert) užmokestis

Atvejo tyrimas

Advokatas

Antstolis

Ekspertas

Ar atstovavimas būtinas?

Vidutinės išlaidos

Ar atstovavimas būtinas?

Išlaidos prieš teismo sprendimą

Išlaidos po teismo sprendimo

Ar jų dalyvavimas būtinas?

A atvejis

Ne

Apytiksliai 3 000 EUR

Ne

Apytiksliai 500 EUR

Apytiksliai 250 EUR

Ne

B atvejis

Ne

Apytiksliai 3 000 EUR

Ne

Apytiksliai 500 EUR

Apytiksliai 250 EUR

Ne

Su liudytojais (témoin), parodymais prisiekus (serment) ar kita garantija susijusios išlaidos

Atvejo tyrimas

Užmokestis liudytojams

Parodymai prisiekus arba kita garantija

Ar liudytojams mokamas užmokestis?

Išlaidos

Ar taikoma? Jei taip, kada ir kaip?

A atvejis

Taip

200 BEF arba 4,96 EUR

Civilinėse bylose pareiga pateikti užstatą iškeliant bylą paprastai gali atsirasti Teismų kodekso (Code judiciaire) 851 straipsnyje numatytu atveju. Šiuo atveju ieškovas, kuris yra užsienio pilietis, gali būti įpareigotas pateikti užstatą. Belgijos atsakovas gali prašyti, kad užsienio ieškovas arba į bylą įstojusi šalis pateiktų užstatą. 852 straipsnyje nustatyta užstato pateikimo forma (pinigų suma, materialus daiktas ir pan.). Žr. informacijos suvestinę apie išlaidų skaidrumą.

B atvejis

Taip

200 BEF arba 4,96 EUR

Civilinėse bylose pareiga pateikti užstatą iškeliant bylą paprastai gali atsirasti Teismų 851 straipsnyje numatytu atveju. Šiuo atveju ieškovas, kuris yra užsienio pilietis, gali būti įpareigotas pateikti užstatą. Belgijos atsakovas gali prašyti, kad užsienio ieškovas arba į bylą įstojusi šalis pateiktų užstatą. 852 straipsnyje nustatyta užstato pateikimo forma (pinigų suma, materialus daiktas ir pan.). Žr. informacijos suvestinę apie išlaidų skaidrumą.

Teisinės pagalbos (aide juridique) ir kitos kompensuotinos išlaidos

Žr. tinklalapio apie teismo proceso išlaidas skiltį „Teisinė pagalba“.

Vertimo raštu ir žodžiu išlaidos

Atvejo tyrimas

Vertimas raštu

Vertimas žodžiu

Kitos tarpvalstybiniams ginčams būdingos išlaidos

Kada ir kokiomis sąlygomis jis būtinas?

Apytikslės išlaidos

Kada ir kokiomis sąlygomis jis būtinas?

Apytikslės išlaidos

Aprašymas

Apytikslės išlaidos

A atvejis

Jeigu byloje būtina pateikti dokumentus

7,57–34,48 EUR už puslapį

Jeigu atsakovas nesupranta proceso kalbos

31,61–54,62 EUR už valandą

B atvejis

Jeigu byloje būtina pateikti dokumentus

7,57–34,48 EUR už puslapį

Jeigu atsakovas nesupranta proceso kalbos

31,61–54,62 EUR už valandą

Sprendimo paskelbimo vykdytinu išlaidos (exequatur)

Apytiksliai 100 EUR

Paskutinis naujinimas: 20/09/2019

Šio puslapio turinį nacionaline kalba tvarko atitinkamos valstybės narės. Vertimus atliko Europos Komisijos tarnyba. Į kompetentingos nacionalinės institucijos originale įvestus pakeitimus vertimuose gali būti neatsižvelgta. Europos Komisija neprisiima jokios atsakomybės ar teisinių įsipareigojimų už šiame dokumente pateiktą ar nurodomą informaciją ar duomenis. Daugiau informacijos apie už šį puslapį atsakingos valstybės narės autorių teisių taisykles rasite puslapyje „Teisinė informacija“.