Zapri

BETA RAZLIČICA PORTALA JE ZDAJ NA VOLJO!

Obiščite BETA različicoevropskega portala ePravosodje in opišite svojo izkušnjo!

 
 

Navigacijska pot

Zemljevid strani


Splošne strani
Strani s posebno vsebino
 
 • Vpliv koronavirusa COVID-19 na področju pravosodja
 • Pravo
 • Sodna praksa
  • Sodna praksa EU
  • Evropska identifikacijska oznaka sodne prakse (ECLI)
  • Iskalnik ECLI
  • Sodna praksa držav članic
  • Mednarodna sodna praksa
 • Pravosodni sistemi
  • Sodišča EU
  • Pravosodni sistemi v državah članicah
   • Redna sodišča
   • Specializirana sodišča
 • Pravniški poklici in pravosodne mreže
  • Evropska pravosodna mreža v kazenskih zadevah
  • Eurojust
  • Evropski pravni inštitut
  • Pravniški poklici
  • EuroPris
 • Evropska pravosodna mreža v civilnih in gospodarskih zadevah
 • Predložitev zadeve sodišču
  • V kateri državi članici?
  • Kako postopati?
  • Katero pravo se uporabi?
  • Pravna pomoč
  • Stroški postopka
  • Predpisana obrestna mera
  • Temeljne pravice
  • Denarni zahtevki
  • Družinske zadeve
  • Izvršba sodb
   • Postopki za izvrševanje sodnih odločb
   • Sodne dražbe
   • Evropski nalog za izvršbo
 • Pravna pomoč
 • Mediacija
 • Dedovanje
 • Žrtve kaznivih dejanj
 • Pravice obdolžencev v kazenskem postopku
 • Orodja za sodišča in pravne strokovnjake
  • Splošne informacije
   • Splošen opis politik
   • Priročnik
   • Pridobivanje dokazov prek videokonference
   • Informacije o nacionalni opremi
  • Sodelovanje v civilnih zadevah
   • Pridobivanje dokazov
   • Vročitev pisanj
   • Začasni ukrepi in ukrepi zavarovanja
   • Procesni roki
   • Avtomatizirana obdelava
   • Postopki za izvrševanje sodnih odločb
   • Evropski nalog za izvršbo
   • Spori majhne vrednosti
   • Plačilna nesposobnost
   • Zaščitni ukrepi v civilnih zadevah
   • Postopek za plačilni nalog
   • Pristojnost
  • Sodelovanje v kazenskih zadevah
   • Evropski nalog za prijetje
   • Prošnja za pravno pomoč
    • Zaseg
    • Upoštevanje prejšnjih obsodb
   • Pridržanje in predaja zapornikov
   • Evropska odredba o zaščiti
   • Plačilo denarnih kazni
   • Pristojnost
   • Evropski pravosodni atlas za kazenske zadeve
 • Registri
 • Poišči…
 • Glosarji in terminologija
 • Evropsko izobraževanje v pravosodju
 • Dinamični obrazci
  • Obrazci za evropski plačilni nalog
  • Spori majhne vrednosti – obrazci
  • Odškodnina žrtvam kaznivih dejanj – obrazci
  • Evropski nalog za izvršbo – obrazci
  • Sodne odločbe v civilnih in gospodarskih zadevah – obrazci
  • Obrazci za pravno pomoč
  • Zakonski spori in spori v zvezi s starševsko odgovornostjo – obrazci
  • Preživninske zadeve – obrazci
  • Vročanje listin – obrazci
  • Obrazci za izvajanje dokazov v civilnih in gospodarskih zadevah
  • Evropski nalogi za zamrznitev bančnih računov
  • Evropsko potrdilo o dedovanju
  • Javne listine
  • Obrazci za vzajemno priznavanje zaščitnih ukrepov
 • Dostop do pravnega varstva v okoljskih zadevah
 • Evropski pravosodni atlas za civilne zadeve