Sulge

PORTAALI BEETAVERSIOON ON NÜÜD KÄTTESAADAV!

Külastage Euroopa e-õiguskeskkonna portaali beetaversiooni ja andke meile selle kohta tagasisidet!

 
 

Navigatsioonitee

menu starting dummy link

Page navigation

menu ending dummy link

Euroopa kohtulahendi tunnus (ECLI) - Rahvusvahelised juhtumid

Euroopa Patendiamet


Lingil klikates avaneb uus akenEuroopa Patendiamet pakub leiutajatele ühtset menetlust, mille raames võimaldatakse neil taotleda patendikaitset kuni 40 Euroopa riigis. Patendiameti tegevust kontrollib Euroopa Patendiorganisatsiooni haldusnõukogu ja patendiamet on Lingil klikates avaneb uus akenEuroopa Patendiorganisatsiooni täidesaatev üksus.

Euroopa Patendiameti ECLI koordinaator on Lingil klikates avaneb uus akenväljaannete osakond.

Postiaadress

Postfach 90
1031 Wien
Österreich

Aadress

Rennweg 12
1030 Wien
Österreich

Riigikood

Euroopa Patendiameti „riigikood”, mida tuleb kasutada ECLI teises elemendis: [EP]

Riikliku ECLI loomine

ECLI komponendid Euroopa Patendiameti apellatsioonikodade otsuste leidmiseks:

 • ECLI lühend
 • Riigikood: EP
 • Kohtu kood: BA (BA= Euroopa Patendiameti apellatsioonikojad)
 • otsuse tegemise aasta (AAAA)
 • Ordinaalarv, mis koosneb järgmistest osadest:

  otsuse aluseks oleva kohtuasja number (kohtuasja originaalnumber ilma kaldkriipsuta); koosneb 7 numbrist --> 1 number (otsuse liik) + 4 numbrit (otsuse ordinaalnumber) + 2 numbrit (kohtuotsuse aasta kaks viimast numbrit)

  Otsuse liiki näitavad koodid Euroopa Patendiametis:
  • D : distsiplinaarküsimusi käsitlev apellatsioonikoda
  • G : suurendatud koosseisuga apellatsioonikoda
  • J :  õigusküsimusi käsitlev apellatsioonikoda
  • T : tehnilisi küsimusi käsitlev apellatsioonikoda
  • W: protestide kohta tehtud otsused
  • R: asja läbivaatamise avalduse kohta tehtud otsused

Punkt

Otsuse kuupäev (AAAAKKPP)

Näide:

ECLI:EP:BA:2002:D000300.20020503

EP = Euroopa Patendiamet

BA = Euroopa Patendiameti apellatsioonikojad

2002 – otsuse tegemise aasta (näide)

D000300= D0003/00 (kohtuasja number)

20020503 = 2002.05.03 (otsuse kuupäev)

ECLI kasutamine

ECLI-t kasutatakse ainult Euroopa Patendiameti apellatsioonikodade otsuste leidmiseks.

ECLI järgi saab teha otsingut Euroopa Patendiameti distsiplinaarküsimusi käsitleva apellatsioonikoja otsuste andmebaasis (vt link allpool).

Seonduvad lingid

Lingil klikates avaneb uus akenEuroopa Patendiameti distsiplinaarküsimusi käsitleva apellatsioonikoja otsuste andmebaas

Lingil klikates avaneb uus akenDistsiplinaarküsimusi käsitleva apellatsioonikoja kohtupraktika

Lingil klikates avaneb uus akenEuroopa patendiregister


Käesolevat lehekülge haldab Euroopa Komisjon. Sellel veebisaidil avaldatud teave ei kajasta tingimata Euroopa Komisjoni ametlikku seisukohta. Komisjon ei võta mingit vastutust ega kohustusi seoses käesolevas dokumendis esitatud või viidatud teabe ega andmetega. Palun lugege õigusteabe viida alt ELi veebilehtede autoriõiguste eeskirjade kohta.

Viimati uuendatud: 20/05/2019