Sulge

PORTAALI BEETAVERSIOON ON NÜÜD KÄTTESAADAV!

Külastage Euroopa e-õiguskeskkonna portaali beetaversiooni ja andke meile selle kohta tagasisidet!

 
 

Navigatsioonitee

menu starting dummy link

Page navigation

menu ending dummy link

Identifikátor evropské judikatury (ECLI) - Nizozemí

See lehekülg on masintõlgitud ja selle kvaliteet ei ole tagatud.

Tõlke hinnanguline kvaliteet: ebausaldusväärne

Kas Teie arvates on see tõlge kasulik?


Vnitrostátní (národní) koordinátor ECLI

Národním koordinátorem ECLI je Státní soudní rada. Správce můžete kontaktovat na této e-mailové adrese: Odkaz se otevře v novém okně.Kennissystemen@rechtspraak.nl.

Kód země

Kód země v Nizozemsku je: [CS]

Vytváření vnitrostátního ECLI

ECLI byl zaveden v Nizozemsku dne 28. června 2013. ECLI může být přidělen:

 • Všechna soudní rozhodnutí zveřejněná na internetových stránkách Odkaz se otevře v novém okně.judikatury.
 • Všechna disciplinární rozhodnutí zveřejněná na internetových stránkách vlády (společná Odkaz se otevře v novém okně.disciplinární stránka).
 • Všechna soudní rozhodnutí, která nejsou zveřejněna na internetových stránkách uvedených v písmenech a) a b), ale která jsou zveřejněna v časopisech nebo databázích, a to jak v obchodním, tak v otevřeném přístupu. Na výše uvedenou adresu se mohou vztahovat redakční rady časopisů nebo administrátorů databází, které chtějí registrovat svá rozhodnutí.
 • Všechna soudní rozhodnutí obsažená v interní databázi judikatury.

Bez ohledu na to, zda byl rozsudek na těchto dvou internetových stránkách zveřejněn, jsou všechny nizozemské evropské občanské iniciativy – spolu s alespoň názvem vedoucího orgánu, datem výslovnosti a číslem věci – v právníOdkaz se otevře v novém okně. fázi.

Pokud je známa, zveřejní se čísla o zadání zakázky také v časopisech nebo databázích. Odkaz se otevře v novém okně.Nizozemské občanské iniciativy jsou strukturovány takto:

 • „ECLI“;
 • Kód země „NL“;
 • Kód soudu, viz informace v oddíle „SoudníOdkaz se otevře v novém okně. řád „;
 • Rok vydání rozhodnutí;
 • Pořadové číslo. Existují dvě možnosti:
  • Dne 28. června 2013 byla téměř všechna rozhodnutí zveřejněná v Nizozemsku vydána „LJN“ („LJN“). Tento LJN vždy sestával ze dvou písmen a čtyř číslic, například: „AB1234“. Z důvodu perzistence to bylo převzato do páté části ECLI.
  • Od 28. června 2013 nebylo LJNDR uděleno. Všechny rozsudky, které se staly ECLI a jsou uvedeny po tomto datu, mají vzestupné číslo (skládající se výlučně z čísel). To může zahrnovat rozhodnutí učiněná před 28. červnem 2013.

Hlavní kódy soudů

Nizozemsko má velký počet soudních kódů. Kódy hlavních nizozemských misek jsou uvedeny v tabulce níže.

Nejvyšší soudy

HR

Nejvyšší soud

PHR

Státní zastupitelství v Hoge Raad (generální advokát)

RVS

Státní rada

CRVB

Centrale Raad van Beroep (odvolací soud v věcech sociálního zabezpečení)

CBB

Odvolací soud pro obchod a průmysl

Soudy Apple

GHAMS

Soud města Amsterdam

GHARL

Court of Appeal Arnhem-Leeuwarden (Odvolací soud v Arnhem-Leeuwarden)

GHL

Odvolací soud v Haagu

GHSHOE

Court of Appeal‘ s-Hertogenbosch (odvolací soud v Hertogenbosch)

Soudy

RBAMS

Rechtbank Amsterdam

RBDHA

Okresní soud v Haagu

POVSTALCI

Soudní dvůr: gelderland

FAC LIM

Okresní soud v Limburgu

RMDNE

Okresní soud středního Nizozemska

RBHO

Okresní soud Severní Holandsko

PANÍ RENE

Rechtbank Noord-Nederland

RBOBR

Rechtbank Oost-Brabant

RBOVE

Okres Overijssel

RBT

Okresní soud v Rotterdamu

RBZWB

Okresní soud ŽENLAND-WEST Brabant

Všechny kódy soudů

Na Odkaz se otevře v novém okně.této internetové stránce je zveřejněn úplný seznam kódů nizozemských soudů v abecedním pořadí. Pro subjekty, které přestaly existovat, se uvede: „zrušeno“.


Toto je strojový překlad. Provozovatel těchto stránek odmítá právní odpovědnost za kvalitu tohoto strojového překladu.

Poslední aktualizace: 11/12/2019