Europees betalingsbevel

Landspecifieke informatie en onlineformulieren betreffende Verordening (EG) nr. 1896/2006

Algemene informatie

Verordening (EG) nr. 1896/2006 van 12 december 2006 tot invoering van een Europese betalingsbevelprocedure maakt de invordering van niet-betwiste civiel- en handelsrechtelijke schuldvorderingen mogelijk met behulp van een uniforme procedure op basis van formulieren.

De verordening is van toepassing tussen alle EU-landen, met uitzondering van Denemarken.

Voor deze procedure hoeven de partijen niet voor de rechtbank te verschijnen. Het volstaat dat de eiser een verzoekschrift indient, waarna de procedure automatisch verder loopt. De verzoeker hoeft geen andere formaliteiten of handelingen te verrichten.

De verordening voorziet in zeven formulieren.

U weet niet of het Europees betalingsbevel of de Europese procedure voor geringe vorderingen voor u nuttig is? Gebruik de wizard op de webpagina Online-formulieren!

Op het Europees e-justitieportaal vindt u informatie over de toepassing van de verordening en een handig hulpmiddel voor het invullen van de formulieren.

Klik op een van de vlaggen voor landspecifieke informatie.

Links

Praktische handleiding voor de toepassing van de verordening tot invoering van een Europese betalingsbevelprocedure  PDF (4356 Kb) nl

GEARCHIVEERDE website Europese justitiële atlas (afgesloten op 30 september 2017)


BEVOEGDE GERECHTEN/AUTORITEITEN ZOEKEN

Met onderstaande zoekfunctie kunt u rechtbanken/autoriteiten vinden die voor een bepaald Europees rechtsinstrument bevoegd zijn. Hoewel we er alles aan hebben gedaan om de resultaten betrouwbaar te maken, kunnen we onvolkomenheden niet uitsluiten.

Europese grensoverschrijdende procedures - Europees betalingsbevel


*verplichte invoer
Laatste update: 01/04/2022

Deze pagina wordt beheerd door de Europese Commissie. De informatie op deze pagina geeft niet noodzakelijk het officiële standpunt van de Europese Commissie weer. De Commissie aanvaardt geen enkele verantwoordelijkheid of aansprakelijkheid voor informatie of gegevens waarnaar in dit document wordt verwezen. Gelieve de juridische mededeling te raadplegen voor de auteursrechtelijke regeling voor Europese pagina's.