Sulge

PORTAALI BEETAVERSIOON ON NÜÜD KÄTTESAADAV!

Külastage Euroopa e-õiguskeskkonna portaali beetaversiooni ja andke meile selle kohta tagasisidet!

 
 

Navigatsioonitee

menu starting dummy link

Page navigation

menu ending dummy link

Maksejõuetuse registrid - Küpros

Selles osas antakse lühike ülevaade Küprose maksejõuetuse ja likvideerimise registrist (Μητρώο Πτωχευσάντων και Εκκαθαρίσεων Εταιρειών).


Maksejõuetuse registrid

Lingil klikates avaneb uus akenPankrottide talitus (Κλάδος Πτωχεύσεων και Εκκαθαρίσεων) vastutab maksejõuetute füüsiliste ja juriidiliste isikute vara ülevõtmise ja haldamise eest ning annab aru Lingil klikates avaneb uus akenkaubandus-, tööstus- ja turismiministeeriumi (Υπουργείο Εμπορίου, Βιομηχανίας και Τουρισμού) Lingil klikates avaneb uus akenäriregistri- ja pankrotiametile (Τμήμα Εφόρου Εταιρειών και Επίσημου Παραλήπτη). Talitus omab andmeid pankrotistunud füüsiliste isikute kohta. Kui ettevõtet hakatakse likvideerima, teavitatakse sellest ettevõtteregistrit. Täiendava teabe saamiseks võtke ühendust Lingil klikates avaneb uus akenäriregistri- ja pankrotiametiga.

Millist teavet maksejõuetuse register pakub?

Ei kohaldata.

Kas juurdepääs maksejõuetuse registrile on tasuta?

Ei kohaldata.

Kuidas teha päringuid maksejõuetuse registris?

Ei kohaldata.

Maksejõuetuse registri ajalugu

Maksejõuetuse register sisaldab andmeid maksejõuetuse juhtumite kohta alates 1931. aastast kuni tänaseni.

Seonduvad lingid

Lingil klikates avaneb uus akenÄriregistri- ja pankrotiamet (Τμήμα Εφόρου Εταιρειών και Επίσημου Παραλήπτη)

Lingil klikates avaneb uus akenKaubandus-, tööstus- ja turismiministeerium (Υπουργείο Εμπορίου, Βιομηχανίας και Τουρισμού)


Käesoleva veebilehe asjaomaseid keeleversioone haldavad asjaomased liikmesriigid. Tõlked on teostanud Euroopa Komisjoni teenistused. Originaali tehtavad võimalikud muudatused asjaomase riikliku ametiasutuse poolt ei pruugi kajastuda tõlkeversioonides. Euroopa Komisjon ei võta vastutust selles dokumendis sisalduva ega viidatud teabe ega andmete eest. Palun lugege õiguslikku teadaannet lehekülje eest vastutava liikmesriigi autoriõiguste kohta.

Viimati uuendatud: 31/10/2019