Sulge

PORTAALI BEETAVERSIOON ON NÜÜD KÄTTESAADAV!

Külastage Euroopa e-õiguskeskkonna portaali beetaversiooni ja andke meile selle kohta tagasisidet!

 
 

Navigatsioonitee

menu starting dummy link

Page navigation

menu ending dummy link

Maksejõuetuse registrid - Portugal

Sellel teabelehel esitatakse lühiülevaade Portugali maksejõuetusregistrist.


Maksejõuetuse registrid

Millist teavet maksejõuetusregister sisaldab?

Elektrooniline Lingil klikates avaneb uus akenmaksejõuetusregister sisaldab järgmist teavet:

  • maksejõuetusasja number,
  • maksejõuetusasja menetlenud või menetleva kohtu andmed,
  • maksejõuetu isiku andmed,
  • maksejõuetushalduri andmed,
  • nõuete esitamise tähtaeg,
  • maksejõuetuse väljakuulutamise kuupäev.

Elektrooniline register sisaldab üksikasjalikku teavet maksejõuetusasjade kohta (vt allpool).

Kas Portugalis on juurdepääs maksejõuetusregistrile tasuline?

Ei, juurdepääs maksejõuetusregistrile on tasuta.

Maksejõuetusregistrit käsitlevad õigusaktid

Portugali maksejõuetusregistrit reguleerib 18. märtsi 2004. aasta dekreetseadusega nr 53/2004 vastu võetud ettevõtete maksejõuetuse ja saneerimise seadustiku (Código da Insolvência e da Recuperação de Empresas) artikkel 38 (muudetud kujul).


Käesoleva veebilehe asjaomaseid keeleversioone haldavad asjaomased liikmesriigid. Tõlked on teostanud Euroopa Komisjoni teenistused. Originaali tehtavad võimalikud muudatused asjaomase riikliku ametiasutuse poolt ei pruugi kajastuda tõlkeversioonides. Euroopa Komisjon ei võta vastutust selles dokumendis sisalduva ega viidatud teabe ega andmete eest. Palun lugege õiguslikku teadaannet lehekülje eest vastutava liikmesriigi autoriõiguste kohta.
Liikmesriikide sisu haldamise eest vastutavad liikmesriigid uuendavad parajasti selle veebisaidi sisu, et võtta arvesse Ühendkuningriigi lahkumist Euroopa Liidust. Kui leiate siit teavet, milles Ühendkuningriigi lahkumine veel ei kajastu, ei ole see taotluslik ja muudetakse peagi.

Viimati uuendatud: 10/07/2020