Sulge

PORTAALI BEETAVERSIOON ON NÜÜD KÄTTESAADAV!

Külastage Euroopa e-õiguskeskkonna portaali beetaversiooni ja andke meile selle kohta tagasisidet!

 
 

menu starting dummy link

Page navigation

menu ending dummy link

Soudní dražby - Řecko

See lehekülg on masintõlgitud ja selle kvaliteet ei ole tagatud.

Tõlke hinnanguline kvaliteet: ebausaldusväärne

Kas Teie arvates on see tõlge kasulik?


1. Zveřejnění a stanovení cen v souvislosti s prodejem zabaveného majetku

Zabavení se provádí odnětím majetku (článek 954 občanského soudního řádu) nebo zabavením majetku dlužníka nebo věcného práva dlužníka k nemovitosti (článek 992 občanského soudního řádu) exekutorem a před dospělým svědkem se vyhotoví protokol. Zadržovanou osobu posoudí soudní vykonavatel nebo znalec ustanovený soudním vykonavatelem podle jeho uvážení. U nemovitého majetku musí obchodní hodnotu nemovitosti určit nezávislý znalec.

Osvědčení o zabavení musí obsahovat: přesný popis zajištěné nemovitosti tak, aby nevznikly žádné pochybnosti o její totožnosti, b) uvedení ocenění zabaveného majetku provedené soudním vykonavatelem nebo znalcem, c) cena první nabídky nemovitosti, která musí být obchodní hodnotou zabaveného majetku, d) údaj o exekučním titulu, na němž je výkon rozhodnutí založen, příkaz doručený dlužníkovi a částka, pro kterou je nemovitost zabavena, e) datum dražby, den dražby, den dražby, den dražby, den dražby, den dražby, den dražby, den dražby, den dražby, den dražby, den dražby, den dražby, den dražby, den dražby, den dražby, den dražby, den dražby, den dražby, den dražby, den dražby, den dražby, den dražby, den dražby, den dražby, den dražby, den dražby, den dražby, den dražby, den dražby, den dražby, den dražby,den dražby, den dražby, den dražby, den dražby, den dražby, den dražby, den dražby, den dražby, den dražby, den dražby, den dražby, den dražby, den dražby, den dražby, den dražby, den dražby, den dražby, den dražby, den dražby, den dražby, den dražby, den dražby, den dražby, den dražby, den dražby, den dražby, den dražby, den dražby, den dražby, den dražby, den dražby, den dražby, den dražby, den dražby, den dražby, den dražby, den dražby, den dražby, den dražby, den dražby, den dražby, den dražby, den dražby, den dražby, den dražby, den dražby, den dražby, den dražby, den dražby, den dražby, den dražby, den dražby, den dražby, den dražby, den dražby, den dražby, den dražby, den dražby, den dražby, den dražby, den dražby, den dražby, den dražby, den dražby, den dražby a

Výpis z osvědčení o zabavení, obsahující jména držitele a povinného, stručný popis zabaveného majetku, první nabídkovou cenu, jméno a přesnou adresu dražitele a místo, datum a čas dražby, se zveřejní deset (10) ze zabavení na internetových stránkách věstníku soudních publikací oddělení pojištění advokátů Jednotného fondu pro nezávislé zaměstnance.

Dražba nemůže proběhnout bez splnění těchto formalit, jinak je neplatná.

2. Třetí strany, které mohou provádět prodejní operace

Zabavený majetek je předmětem veřejné dražby prostřednictvím elektronické platformy před notářem v obvodu, kde došlo k zabavení, který byl pověřen dražbou (článek 959 občanského soudního řádu), zatímco zabavený majetek je rovněž vydražen prostřednictvím elektronické platformy před notářem v obvodu, kde se nemovitost nachází, který byl jmenován pro dražbu (článek 998 občanského soudního řádu).

Dražba probíhá předložením elektronických nabídek poté, co nabízející zaplatili jistotu a certifikovali v elektronických systémech v souladu s článkem 959 občanského soudního řádu. Dražby se konají v prostorách soudu pro drobné nároky, v jehož obvodu byl majetek zabaven, v pracovních dnech, tj. ve středu, čtvrtek nebo pátek.

3. Druhy dražeb, na které se pravidla nemusí plně vztahovat

Zabavení zvláštního majetku (§ 1022-1033 občanského soudního řádu):

Vlastnická práva osoby, vůči níž je výkon navrhován, mohou být rovněž spojena, která nelze zajistit postupem podle čl. 953 odst. 1 a 2, článků 982 a 992 občanského soudního řádu, zejména autorských práv, patentových práv a užití filmů, nároků vůči třetím osobám závislých na úplatě, za předpokladu, že hmotněprávní ustanovení umožňují převod těchto práv (článek 1022 občanského soudního řádu).

Pokud bylo zabavené právo nařízeno dražbou, jmenuje dražitele soud pro drobné nároky (článek 1026 občanského soudního řádu) a použijí se ustanovení použitelná na dražbu movitého majetku.

4. Informace o národních registrech aktiv

Neexistují žádné vnitrostátní registry aktiv

5. Informace o databázích pro věřitele k identifikaci dlužníkových aktiv nebo pohledávek

Neexistují žádné databáze, které by bylo možné použít k identifikaci hmotného majetku nebo pohledávek dlužníka. Existuje pouze centrální systém vedený IAPR, k němuž mají přístup zvláštní orgány (státní zastupitelství, finanční úřad, Crown Money Rolling Authority, atd.), z něhož jsou patrné bankovní účty vedené u řeckých bank.

6. Informace o elektronickém soudním prodeji

Od začátku roku 2018 se všechny aukce provádějí elektronicky prostřednictvím elektronické platformy Odkaz se otevře v novém okně.eauction.gr.


Toto je strojový překlad. Provozovatel těchto stránek odmítá právní odpovědnost za kvalitu tohoto strojového překladu.

Poslední aktualizace: 18/11/2020