Sulge

PORTAALI BEETAVERSIOON ON NÜÜD KÄTTESAADAV!

Külastage Euroopa e-õiguskeskkonna portaali beetaversiooni ja andke meile selle kohta tagasisidet!

 
 

menu starting dummy link

Page navigation

menu ending dummy link

Všeobecné súdy - Holandsko

See lehekülg on masintõlgitud ja selle kvaliteet ei ole tagatud.

Tõlke hinnanguline kvaliteet: ebausaldusväärne

Kas Teie arvates on see tõlge kasulik?

Na tejto stránke nájdete informácie o organizácii všeobecných súdov v Holandsku.


Súdy

Súdne konanie sa zvyčajne začína na súde. V Holandsku je jedenásť súdov.

Každý súd je rozdelený do rôznych jurisdikcií:

  • Občianske právo (občania)
  • Správne právo (občania verzus orgány verejnej moci)
  • Trestné právo (v prípade trestných činov a trestných činov)
  • Kantónu kantónu (okrem iného v prípadoch týkajúcich sa nájomného, dlhov, opravných prostriedkov proti dopravným pokutám, pracovnej sily a priestupkov)

Odvolacie orgány

Tí, ktorí nesúhlasia so súdnym rozhodnutím, sa môžu odvolať. Trestnoprávne a občianskoprávne veci patria k jednému zo štyroch súdov. V správnych veciach môže byť odvolanie založené na predmete:

  • Súdy
  • Centrale Raad van Beroep (Odvolací súd posledného stupňa v otázkach sociálneho zabezpečenia)
  • College van Beroep voor het Bedrijfsleven
  • Raad van State (Divízia súdnej právomoci)

Najvyšší súd

Najvyšší súd Holandska je najvyšším súdnym orgánom v Holandsku v občianskych, trestných a daňových právnych predpisoch. Môže zrušiť rozsudky odvolacích súdov (kasačné opravné prostriedky). Najvyšší súd je zodpovedný aj za zabezpečenie právnej jednotnosti a rozvoja holandského práva.

Viac informácií o organizácii judikatúry nájdete na webovej stránke Odkaz sa zobrazí v novom oknejudikatúry v Holandsku.

Právne databázy

Judikatúra uverejňuje významnú časť vydaných rozhodnutí a rozhodnutí. Tieto rozsudky sú verejnosti sprístupnené prostredníctvom zápisu do databázy na internetovej stránke súdnych Odkaz sa zobrazí v novom okneorgánov.

Je prístup do databázy bezplatný?

Áno, prístup je bezplatný.

Súvisiace odkazy

Odkaz sa zobrazí v novom okneHolandská judikatúra a Hoge Raad der Nederlanden (Najvyšší súd Holandska)

Odkaz sa zobrazí v novom okneInformácie o holandskej judikatúre v angličtine


Toto je strojový preklad obsahu. Vlastník tejto webovej lokality nenesie žiadnu zodpovednosť ani inak neručí za kvalitu strojového prekladu.

Posledná aktualizácia: 29/10/2019