Sulge

PORTAALI BEETAVERSIOON ON NÜÜD KÄTTESAADAV!

Külastage Euroopa e-õiguskeskkonna portaali beetaversiooni ja andke meile selle kohta tagasisidet!

 
 

menu starting dummy link

Page navigation

menu ending dummy link

Üldkohtud - Šotimaa

See riik on üleminekuprotsessis, et astuda EList välja.

See lehekülg on masintõlgitud ja selle kvaliteet ei ole tagatud.

Tõlke hinnanguline kvaliteet: ebausaldusväärne

Kas Teie arvates on see tõlge kasulik?

Sellel lehel esitatakse sissejuhatus Ühendkuningriigi üldkohtutesse Šotimaa jurisdiktsioonis.


Üldkohtud — sissejuhatus

Court of Session, High Court of Justicia, Sheriff Courts ja Justice (rahukohtud) haldab Šotimaa kohtute Lingil klikates avaneb uus akenja tribunalide teenistus (Scottish Courts and Tribunals Service, SCTs), mis on sõltumatu asutus, mida juhib lordesimees, kes on Šotimaa kõige kõrgema astme kohtunik.

Šotimaa kõrgeima astme kohtud

Šotimaal koosnevad kõrgeima astme kohtud sessioonikohtust ja kõrgemast kriminaalkohtust.

Court of Session

Sessioonikohus on Šotimaa kõrgeim tsiviilkohus ning asub parlamendihoones Edinburghis. Tegemist on apellatsioonikohtuga ja ühtlasi tsiviilkohtuga, mis tegeleb võlanõuete, kahjutasude, perekonnaasjade ja kaubandusasjadega.

High Court of Justiciary

Kõrgem kriminaalkohus menetleb kriminaalasju, mis on seotud pühalike ja tõsiste kriminaalasjadega. Asja menetlevad lisaks kohtunikule ka vandekohtunikud.

Apellatsioonikohtuna kuulab kohus asju Edinburghis. Teise ettevõtte puhul on kohtul alalised alused Edinburghis, Glasgows ja Aberdeenis, kuid kohtuprotsesse peetakse ka kogu Šotimaa linnades.

Sheriff Courts

Juriidiliselt jaguneb Šotimaa kuueks šerifiringkonnaks (sheriffdom). Igal Sherferfedyl on Sheriff Principal, kes lisaks tsiviilasjades apellatsioonkaebuste menetlemisele ka edasikaebuste šerriffide istungil vastutavad kõigi tehingute tõhusa võõrandamise eest šerifikohtutes (Sheriff Courts).

Šerigokoondis on kokku 39 šerifiühendust, mis erinevad suuruse ja kujunduse poolest, kuid mis kõik täidavad sama eesmärki.

Kohtuasju arutatakse kohtus, mida nimetatakse šerifiks. Šerifikohtu töö võib jagada kolme põhikategooriasse tsiviil-, kriminaal- ja kaastöödesse ning seda haldavad kohalikud šerifiametnikud ja nende töötajad.

Kokkuvõte šerriffide kohta on volitus täita šferifi teatud ülesandeid nii kriminaal- kui ka tsiviilmenetluses.

Lisaks on olemas uus Šotimaal asuv isikupuutega tegelev kohus, mis asub Edinburghis.

Civil Sheriff Court’il on ette nähtud, et neil on kas ühe- või kolmekordsed šerified, kellel on tsiviilapellatsioonkaebus, mis tuleneb tsiviilkohtuvaidlustest šerifikohtutes (Sheriff Courts).

Kriminaalkohus (Sheriff Appeal apellatsioonikohus) vaatab seoses kriminaalasjadega läbi kaebusi seoses šerrifide ja rahukohtunike otsustega.Samuti menetleb ta kõiki otsuseid, mis on esitatud kohtuotsuste vastu, mis on tehtud kautsjoni vastu seoses rahukohtute (šeriff) ja kohtutega (Court of the Peace Courts).

Tsiviilasjad

Enamiku tsiviilasjade näol on tegemist isikute ja organisatsioonide vaheliste vaidlustega. Šerifikohtud menetlevad kolme erinevat liiki kohtuasju:

  • Tavameetmed, mis hõlmavad peamiselt abielulahutust, lapsi, varalisi vaidlusi ja võla-/kahjuhüvitamisnõudeid, mis ületavad 5,000 naela.Välja arvatud perehagid (välja arvatud juhul, kui taotletakse ainsat tellimust), saab 100,000 naela või alla võtta ainult šerifikohtus (Sheriff Court).
  • Põhjuste kokkuvõte, mille puhul kasutatakse lihtsustatud menetlust, mis käsitleb peamiselt sotsiaalkorteritega seotud üürivõlgnevusi ja vigastusi, mis tulenevad isiklikest vigastustest, mille rahaline väärtus on kuni 5000 naela.
  • Lihtmenetlus, mis käsitleb nõudeid, mille rahaline väärtus on kuni 5000 Inglise naela ja mille eesmärk on vallasvara tasumine, üleandmine või selle tagastamine, või korraldus, mis annab kellelegi võimaluse teha midagi konkreetset.

Lisaks tegelevad šerifikohtud paljude muude avalduste ja menetlustega, sealhulgas:

  • Laste adopteerimine,
  • Äriühingute likvideerimine,
  • Surmaga lõppenud õnnetuste uurimine,
  • Pankrotid

Kriminaalasjad

Šerifikohtu kriminaalasju võib menetleda kas pühaliku või kokkuvõtte alusel. Esimese astme kohtu prokuröri (Procurator Fiscal, edaspidi „prokurör”) ülesanne on otsustada, millist menetlust konkreetse juhtumi puhul järgida.

Pühalikku pidulikku menetlust kasutatakse tõsistel juhtudel, kui tasu võib tõmmata ligi kaheteistkümne kuu pikkust vanglakaristust või määramata trahvi. Kohtuistungeid arutatakse šerifikohtus, millel osaleb žüriis.

Lihtsustatud menetlust kasutatakse vähem tõsiste juhtumite korral, mille puhul šerifier menetleb asja ilma vandekohtuta. Kuigi šerifikohtu määratud volitused on piiratud kaheteistkümne kuu pikkuse vangistusega, on juhtumeid, kus seda võib suurendada.

Testamentide elluviimine ja pärandvara täitjate nimetamine

Testamentide elluviimine ja pärandvara täitjate nimetamine tähendab peamiselt surnu pärandvara haldamist. Kohtu poolt testamenditäitjale antud volitusi pärandvara kokkukogumiseks ja jagamiseks nimetatakse kinnituseks (confirmation). Kinnitus antakse üksnes siis, kui pärandvara nimistu on kohtule esitatud.

Kui pärandvara koguväärtus on kuni 36,000 naelsterlingit, on tegemist väikese pärandvaraga ning kohaliku šerifikohtu kantselei töötajad abistavad kinnitust soovivat isikut vastava vormi täitmisel. Kui pärandvara koguväärtus ületab 36,000 naelsterlingit, soovitatakse kinnitust taotlevatel isikutel pöörduda õigusnõustaja poole.

Rahukohtute õigusruum

Palgata rahukohus on kaasistujakohus, kus õigusalase kvalifikatsioonita rahukohtunik menetleb asju koos õigusalase kvalifikatsiooniga kohtuametnikuga. Ametnik annab õiguse küsimustes nõu õigus- ja menetlusküsimustes. Kontrollikoda tegeleb peamiselt vähem tõsiste kriminaalasjadega. Rahukohus võib määrata kuni 60 päeva pikkuse vanglakaristuse või kuni 2,500 naelsterlingi suuruse trahvi.

Šerifikohtu ametnik vastutab kogu haldustöö eest šerifikohtus ja rahukohtu õigusruumis, sealhulgas:

  • Trahvide sissenõudmine ja kulude hüvitamise korraldused;
  • Väljastada kohtumääruste koopiaid, näiteks kautsjoniga, kogukonna tasuvuskorraldustega või vabaduse piiramisega seotud kohtumääruste koopiaid.
  • Kohtukutsete saatmine vandekohtunikele ja nende tegevuse korraldamine.

Täpsemat teavet Šotimaa kohtute kohta saab Lingil klikates avaneb uus aken Šotimaa kohtute ja tribunalide teenistuse veebisaidilt.

Seotud lingid

Lingil klikates avaneb uus akenŠotimaa kohtute ja tribunalide amet


See on sisu masintõlge. Lehekülje omanik ei vastuta masintõlgitud teksti kvaliteedi eest.

Viimati uuendatud: 28/10/2019