Sulge

PORTAALI BEETAVERSIOON ON NÜÜD KÄTTESAADAV!

Külastage Euroopa e-õiguskeskkonna portaali beetaversiooni ja andke meile selle kohta tagasisidet!

 
 

Navigatsioonitee

 • Avaleht
 • Kahtlustatava ja süüdistatava õigused kriminaalmenetluses

menu starting dummy link

Page navigation

menu ending dummy link

Rättigheter för tilltalade i brottmål - Luxemburg

See lehekülg on masintõlgitud ja selle kvaliteet ei ole tagatud.

Tõlke hinnanguline kvaliteet: ebausaldusväärne

Kas Teie arvates on see tõlge kasulik?

I dessa faktablad förklaras vad som händer när någon misstänks eller anklagas för ett brott som handläggs vid domstol.


För information om mindre förseelser, till exempel trafikförseelser som normalt är belagda med en fast påföljd, t.ex. böter, se Länken öppnas i ett nytt fönsterfaktablad 5.

Om du är brottsoffer hittar du fullständig information om dina rättigheter här.

Sammanfattning av straffrättsliga förfaranden

Nedan följer en sammanfattning av de normala skedena i straffrättsliga förfaranden

 • Förfarandet inleds med att ett brott sägs upp, ett brottsoffer eller ett brott eller ett brott som begås av polisen.
 • En förundersökning beslutas av riksåklagaren.
 • polisen ifrågasätter misstänkta och får kvarhålla dem i högst 24 timmar.
 • om riksåklagaren utser en undersökningsdomare avgör han eller hon, det vill säga officiellt anklagade för att ha begått ett brott, och väcker sedan frågan om du har begått ett brott eller inte.
 • domaren kan gripa dig av polisen och sätta dig i fängelse: du har rätt att begära provisoriskt frisläppande från tingsrättens kammare
 • undersökningsdomaren utreder och mot
 • när den är avslutad överlämnar förundersökningsdomaren akten till åklagaren, som föreslår att det inte finns något behov av att gå vidare (i slutet av åtalet utan ytterligare åtgärder) eller att ärendet hänskjuts till en domstol för prövning. Du har rätt att väcka talan mot hänskjutandet
 • du får närvara vid domstolsförhandlingen i brottmål.
 • en dom innebär att du betalar eller tar avstånd från den.
 • du har rätt att överklaga och prövas på nytt av appellationsdomstolen.

Du hittar information om alla dessa steg i förfarandet och dina rättigheter i faktabladen. Denna information bör inte ersätta samrådet med en advokat och bör endast användas som vägledning.

EU-kommissionens roll

Kommissionen har ingen roll i straffrättsliga förfaranden i medlemsstaterna och kan inte hjälpa dig om du vill klaga. Dessa faktablad visar hur du kan klaga och till vem.

Klicka på länkarna nedan för att hitta den information du behöver.

Länken öppnas i ett nytt fönster1 – Samråd med en advokat

Länken öppnas i ett nytt fönster2 – Mina rättigheter under undersökningen

 • Undersökning/preliminär polisutredning
 • Gripande (inklusive europeisk arresteringsorder)
 • Utfrågning av förundersökningsdomaren och frihetsberövande
 • Hörande av rådets kammare för beslut om frisläppande
 • Utredning av ärendet av riksåklagaren/undersökningsdomare och av rätten till försvar
 • Förfarande för avslutande av undersökningen och för hänskjutande till förstainstansrätten

Länken öppnas i ett nytt fönster3 – Mina rättigheter under rättegången

Länken öppnas i ett nytt fönster4 – Mina rättigheter efter rättegången

Länken öppnas i ett nytt fönster5 – Överträdelser av vägtrafikreglerna och andra mindre förseelser


Det här är en maskinöversättning. Ägaren av sidan tar inget som helst ansvar för kvaliteten på den maskinöversatta texten.

Senaste uppdatering: 10/09/2019