ŠalisŠvedija

PriemonėDokumentų įteikimas

Kompetencijos rūšisPerduodančiosios agentūros

Teismai, vykdymo priežiūros institucijos ir kitos Švedijos institucijos, kurios įteikia teisminius ir neteisminius dokumentus civilinėse arba komercinėse bylose

Remiantis jūsų pateikta informacija rastas daugiau nei vienas teismas ar institucija, turintys su šia teisine priemone susijusią kompetenciją. Jų sąrašas: