Izvorna jezična inačica ove stranice engleski nedavno je izmijenjena. Naši prevoditelji trenutačno pripremaju jezičnu inačicu koju vidite.
Swipe to change

Pravna obavijest

Službeni prijevod nije dostupan u jezičnoj verziji koju tražite.
Ovdje možete pristupiti strojnom prijevodu ovog sadržaja. Imajte na umu da je svrha tog prijevoda samo pružiti kontekst. Vlasnik ove stranice ne prihvaća nikakvu odgovornost ni obvezu u pogledu kvalitete strojno prevedenog teksta.

1. Izjava o ograničenju odgovornosti

2. Izjava o zaštiti privatnosti

3. Pravila o zaštiti osobnih podataka

4. Obavijest o autorskom pravu


1. Izjava o ograničenju odgovornosti

1.1. Opće napomene

Stajališta izražena na ovom web-mjestu stajališta su autora i ona nužno ne odražavaju stavove Europske komisije. Iako ovim web-mjestom upravlja Europska komisija, odgovornost za njegov sadržaj dijele Komisija i države članice.

Europska komisija održava ovo web-mjesto kako bi poboljšala pristup prekograničnom pravosuđu te javni pristup informacijama o svojim inicijativama i o politikama Europske unije općenito. Nastojimo pružati ažurne i točne informacije. Ako nam se ukaže na pogreške, nastojat ćemo ih ispraviti.

Sve interaktivne (elektroničke) usluge pružaju se „kakve jesu” i „u okviru mogućnosti”. Europska komisija i uključeni pružatelji podataka/usluga odriču se svake odgovornosti, izričite ili prešutne. Posebice ne možemo jamčiti ažurnost i točnost podataka niti osigurati neprekinutu dostupnost usluge ili povezanih vanjskih stranica.

Europski portal e-pravosuđe za neke svoje funkcije upotrebljava podatke iz baze podataka GeoNames na temelju licence CC BY 3.0. Podaci se ne mijenjaju.

Komisija se odriče svake odgovornosti za bilo koju štetu pretrpljenu zbog oštećenja podataka, gubitka podataka ili bilo kojeg drugog negativnog učinka rada sustava, namjernog ili nenamjernog. Ovom se izjavom ne ograničava odgovornost Komisije u slučaju kršenja uvjeta propisanih mjerodavnim nacionalnim pravom niti se isključuje njezina odgovornost u slučajevima u kojima to u skladu s nacionalnim pravom nije moguće. Mjerodavno je pravo belgijsko pravo i u slučaju spora nadležni su belgijski sudovi.

Europska komisija može izmijeniti izjavu i uvjete navedene u nastavku u bilo kojem trenutku bez prethodne obavijesti te biste uvijek trebali pročitati najnoviju verziju ovog teksta objavljenu na web-mjestu.

1.2. Aspekti u pogledu stranica sa sadržajem

Stranice sa sadržajem po svojoj su prirodi „europske” ili „nacionalne”, pri čemu je svaka država članica EU-a (preko svojih raznih tijela) odgovorna za sadržaj i poveznice na svojim stranicama. Za te informacije vrijedi sljedeće:

 • isključivo su opće prirode i ne odnose se na konkretne okolnosti u vezi s bilo kojim pojedincem ili subjektom,
 • nisu nužno sveobuhvatne, potpune, točne ili ažurirane,
 • ponekad su povezane s vanjskim stranicama nad kojima službe Komisije nemaju nikakvu kontrolu i za koje Komisija ne preuzima nikakvu odgovornost,
 • nisu ni stručni ni pravni savjeti (za konkretne savjete uvijek se treba obratiti odgovarajućem stručnjaku).

Svako upućivanje na osobu muškog spola na stranicama sa sadržajem smatra se upućivanjem i na osobu ženskog spola i obratno, osim ako je iz konteksta jasno navedeno drukčije.

Neke su stranice sa sadržajem strojno prevedene. Napominjemo da su strojni prijevodi dostupni privremeno i samo u kontekstualne svrhe. Vlasnici tih stranica ne preuzimaju nikakvu odgovornost za kvalitetu strojno prevedenih tekstova.

Napominjemo da ne možemo jamčiti da je dokument dostupan na internetu u potpunosti istovjetan službeno donesenom tekstu. Pravnu vrijednost imaju isključivo zakonodavstvo Europske unije objavljeno u tiskanim izdanjima Službenog lista Europske unije prije 1. srpnja 2013. i njegove elektroničke verzije objavljene nakon 1. srpnja 2013. Cilj nam je smetnje uzrokovane tehničkim kvarovima svesti na minimum. Međutim, postoji mogućnost da su neki podaci ili informacije na našem web-mjestu izrađeni ili strukturirani u datotekama ili formatima koji nisu bez pogrešaka te stoga ne možemo jamčiti da će se naše usluge odvijati bez prekida ili da takvi problemi neće na neki drugi način utjecati na njih.

1.3. Aspekti u pogledu interaktivnih usluga

Za sve interaktivne usluge primjenjuju se uvjeti u nastavku.

Korištenjem tih usluga pristajete na to da ćete ih koristiti isključivo za njihovu namjenu. Usluge ili osobne podatke koje saznate korištenjem usluga ne smijete upotrebljavati ni za jednu drugu svrhu ili namjenu, a posebno u vezi s trgovačkim i marketinškim aktivnostima i aktivnostima oglašavanja.

Ne smijete kopirati automatski i u velikim količinama i/ili na bilo koji način širiti podatke dobivene u okviru pruženih usluga.

Smijete staviti poveznice na europski portal e-pravosuđe i njegove stranice.

Aspekti u pogledu pojedinih usluga:

1.3.1. Međusobna povezanost stečajnih registara

S pomoću te usluge možete pronaći informacije o stečajnim postupcima u nacionalnim registrima država članica sudionica. Ne postoji središnji stečajni registar EU-a. Zahtjev se šalje nacionalnim registrima, a odgovor stiže za nekoliko sekundi. Trenutačno se usluga pruža „u okviru mogućnosti”.

1.3.2. Pronađite odvjetnika

„Pronađite odvjetnika” usluga je koju široj javnosti pružaju Europska komisija i nacionalne odvjetničke komore sudionice.

1.3.3. Pronađite javnog bilježnika

„Pronađite javnog bilježnika” usluga je koju široj javnosti pružaju Europska komisija, Vijeće javnih bilježnika Europske unije (Council of Notariats of the European Union, CNUE) i druge nacionalne javnobilježničke komore sudionice.

1.3.4. ECLI

Sučelje za pretraživanje po oznaci ECLI usluga je koju široj javnosti pruža Europska komisija u suradnji sa sudionicima koji dostavljaju primjere sudske prakse. Komisija je tu uslugu stavila na raspolaganje kako bi olakšala pristup pravosuđu u prekograničnom kontekstu omogućujući građanima EU-a i pravosudnim djelatnicima jednostavno pronalaženje primjera sudske prakse označenih ECLI-jem.

1.3.5. Pretraživanje nadležnih sudova/tijela

Sučelje za pretraživanje nadležnih sudova/tijela usluga je koju široj javnosti pruža Europska komisija u suradnji s nacionalnim pravosudnim tijelima ili drugim nadležnim tijelima sudionicima. Komisija je ponudila tu uslugu kako bi olakšala pristup pravosuđu u prekograničnom kontekstu omogućujući građanima i pravosudnim djelatnicima u EU-u da lako pronađu nadležni nacionalni sud. Napominjemo da unatoč nastojanjima da se osigura točnost rezultata, mogu postojati iznimke u pogledu određivanja nadležnosti koje nisu nužno obuhvaćene.

1.3.6. Elektroničko podnošenje zahtjeva (e-CODEX)

Elektroničko podnošenje zahtjeva s pomoću tehnologije e-CODEX (europski platni nalog, europski sporovi male vrijednosti) osigurava se međusobnom povezanosti brojnih IT sustava kojima upravljaju Europska komisija i nacionalne uprave. U iznimnim slučajevima može se dogoditi da vaš zahtjev ne dospije do nadležnog suda. Dokaz o slanju (ili neuspjelom slanju) bit će vam dostavljen ako je to moguće, ali imajte na umu da je u nekim državama članicama taj dokaz ograničen na dostavu vašeg zahtjeva u središnji nacionalni IT sustav uspostavljen u tu svrhu. Neće se uvijek moći pribaviti dokaz o dostavi odgovarajućem sudu.

Sve obavijesti u vezi s dokazom o slanju ili primitku odgovora suda poslat će se na adresu e-pošte povezanu s računom servisa Europske komisije za provjeru autentičnosti korisnika (EU Login) putem kojeg ste se prijavili.

Europska komisija ne može se smatrati odgovornom za nemogućnost dostave vašeg zahtjeva ili pribavljanja dokaza o slanju (ili neuspjelom slanju). Isto tako, Komisija se ne može smatrati odgovornom jer vam nije proslijedila dopise suda povezane s vašim zahtjevom ili vas nije obavijestila o primitku takvih dopisa.

Ako ne zatražite njezino brisanje, vaša će komunikacija sa sudom, osim u slučajevima više sile, biti dostupna na portalu e-pravosuđe najmanje godinu dana. Savjetujemo vam da spremite sve dopise kojima želite pristupiti nakon navedenog roka. Europska komisija ne može se smatrati odgovornom za bilo koju štetu pretrpljenu zbog privremene ili trajne nedostupnosti vaše komunikacije sa sudom ili zbog toga što vas nije unaprijed obavijestila o njezinu brisanju.

1.3.7. Elektronički potpis

Zahtjevi podneseni u elektroničkom obliku (e-CODEX) moraju se elektronički potpisati prije slanja putem portala e-pravosuđe. Na portalu je dostupan alat koji vam može pomoći pri tome, no njegova upotreba nije obvezna: svoj zahtjev možete elektronički potpisati upotrebom vlastitih alata te ga učitati na portal. Europska komisija ne može se smatrati odgovornom za bilo koju štetu pretrpljenu zbog toga što su sud ili bilo koja druga osoba odbili elektronički potpis izrađen s pomoću alata na portalu e-pravosuđe.

1.3.8. Pronađite trgovačko društvo / Povezivanje poslovnih registara

Ta vam usluga omogućuje pretraživanje i pribavljanje informacija o trgovačkim društvima upisanima u poslovne registre u EU-u, Lihtenštajnu ili Norveškoj. Dio je Sustava povezivanja poslovnih registara (BRIS) uspostavljenog u skladu s pravom EU-a. Sustav povezuje nacionalne poslovne registre u kojima su dostupne informacije o trgovačkim društvima.

1.3.9. Europska platforma za osposobljavanje

Riječ je o alatu za pretraživanje. Europska platforma za osposobljavanje omogućuje pravosudnim djelatnicima (sucima, tužiteljima, sudskom osoblju, odvjetnicima, javnim bilježnicima, sudskim izvršiteljima, sudskim vještacima, sudskim tumačima, zatvorskom osoblju, probacijskim službenicima itd.) da pronađu informacije o tečajevima osposobljavanja o pravu EU-a i materijale za samostalno učenje o pravu EU-a.

Pružatelji osposobljavanja za pravosudne djelatnike obavještavaju potencijalne polaznike o aktivnostima osposobljavanja o pravu EU-a koje organiziraju u Europskoj uniji na različitim jezicima. Europska komisija doprinosi platformi već pripremljenim materijalima ili priručnicima za osposobljavanje koji su izrađeni zahvaljujući financijskoj potpori EU-a.

Primjereni sadržaj Europske platforme za osposobljavanje sastoji se od opisa aktivnosti i materijala za osposobljavanje. Korisnici Europske platforme za osposobljavanje moraju sami poduzeti potrebne mjere opreza kako bi sebe i svoja računala zaštitili od virusa, crva, trojanskih konja i drugih štetnih ili destruktivnih sadržaja. Europska komisija odriče se svake odgovornosti za moguću štetu koja bi za korisnike proizašla iz upotrebe usluge ili preuzimanja dostupnih sadržaja.

Europska komisija nema nikakvu kontrolu nad internetskim stranicama koje nisu dio Europske platforme za osposobljavanje i nije odgovorna za njihov sadržaj ni upotrebu. Stavljanje poveznica na internetske stranice koje nisu dio Europske platforme za osposobljavanje ne podrazumijeva da Europska komisija eksplicitno ili implicitno podržava te internetske stranice. Europska komisija odriče se svake odgovornosti za moguću štetu koja je rezultat upotrebe internetskih stranica koje nisu dio Europske platforme za osposobljavanje.

Prijave za sudjelovanje u tečajevima na internetskim poveznicama navedenima u opisu tečaja obrađuju sami pružatelji osposobljavanja. Europska komisija ne može se smatrati odgovornom za otkazivanje aktivnosti osposobljavanja ni za materijale, odnosno njihov sadržaj, točnost, zakonitost i kvalitetu.

Budući da i sama poštuje prava intelektualnog vlasništva drugih, Europska komisija od drugih traži da poštuju njezina prava intelektualnog vlasništva. Korisnika koji smatra da se određenim sadržajem u anketi ili na koji vodi poveznica u anketi povrjeđuje autorsko pravo, potiče se da o tome obavijesti Europsku komisiju. Europska komisija odgovorit će na svaku takvu obavijest te će među ostalim, ako je to potrebno ili primjereno, ukloniti sadržaj kojim se uzrokuje povreda ili onemogućiti sve poveznice na taj sadržaj. Europska komisija zabranit će korisniku pristup aplikaciji i upotrebu aplikacije ako u odgovarajućim okolnostima utvrdi da je korisnik više puta izvršio povredu autorskih prava ili drugih prava intelektualnog vlasništva Europske komisije ili drugih.

Ni Europska komisija ni njezini dobavljači i davatelji licencija ne jamče da će Europska platforma za osposobljavanje biti bez pogrešaka niti da će pristup platformi biti bez prekida.

Vrh stranice

2. Izjava o zaštiti privatnosti

2.1. Cilj europskog portala e-pravosuđe

Europski portal e-pravosuđe osmišljen je kao (elektronički) servis na kojem se na jednome mjestu mogu pronaći sve informacije o europskom pravosuđu i pristupu europskim sudskim postupcima. Portal je namijenjen građanima, poslovnim subjektima, pravnicima i pravosuđu. Građani imaju isti pristup pravosuđu u drugim državama članicama kao i u svojoj državi, a europski portal e-pravosuđe na praktičan način pridonosi uklanjaju prepreka pružajući informacije na 23 jezika i mnoštvo poveznica na odgovarajuća web-mjesta i dokumente.

Iako je odgovornost za sadržaj portala i za upravljanje njime podijeljena između Europske komisije i država članica, nadzornik je podataka za europski portal e-pravosuđe Europska komisija.

2.2. Koje je pravo mjerodavno?

Na sve postupke obrade osobnih podataka koji su povezani s organizacijom europskog portala e-pravosuđe i upravljanjem njime u nadležnosti Europske komisije primjenjuju se Uredba 2018/1725 Europskog parlamenta i Vijeća od 23. listopada 2028, o zaštiti pojedinaca u vezi s obradom osobnih podataka u institucijama, tijelima, uredima i agencijama Unije i o slobodnom kretanju takvih podataka te o stavljanju izvan snage Uredbe (EZ) br. 45/2001 i Odluke br. 1247/2002/EZ i o slobodnom kretanju takvih podataka te Odluka Komisije 2014/333/EU o zaštiti osobnih podataka na europskom portalu e-pravosuđe.

2.3. Koje podatke na europskom portalu e-pravosuđe obrađuje Komisija?

Na portalu se obrađuju imena i adrese e-pošte vlasnika stranica i web-poveznica. Osim toga, neke informacije koje nadležnim sudovima/subjektima pružaju države članice mogu sadržavati osobne podatke (ime, adresu e-pošte, telefonski broj) ako su fizičke osobe navedene kao kontaktne točke. Svi takvi podaci pohranjuju se u bazi podataka pri Centru za podatke Europske komisije u Luxembourgu.

Služimo se prijelaznim mehanizmom kojim se pribavljaju (ali ne pohranjuju) osobni podaci iz EU Logina, servisa Europske komisije za provjeru autentičnosti. Osobne podatke, kao što su ime, prezime i adresa e-pošte, u svrhu registriranja prikuplja i obrađuje EU Login. U posebnoj i detaljnoj izjavi o zaštiti privatnosti objašnjava se priroda obrade osobnih podataka koja se obavlja putem EU Logina. Za dodatne informacije posjetite: https://webgate.ec.europa.eu/cas/privacyStatement.html.

Osobni se podaci na europskom portalu e-pravosuđe obrađuju i radi omogućivanja pristupa međusobno povezanim nacionalnim bazama podataka, kao što su „Pronađite odvjetnika”, „Pronađite javnog bilježnika”, „Međusobna povezanost stečajnih registara (IRI)”, tražilica Europske identifikacijske oznake sudske prakse (ECLI), „Pronađite trgovačko društvo” (dio Sustava povezivanja poslovnih registara (BRIS)), Sustav povezivanja zemljišnih knjiga (LRI), dinamički obrasci i elektroničko podnošenje zahtjeva (e-CODEX). U tom pogledu:

 • podaci o odvjetnicima preuzeti su iz registara odvjetničkih komora sudionica;
 • podaci o javnim bilježnicima preuzeti su iz registara nacionalnih javnobilježničkih komora sudionica koje pružaju CNUE i druga nadležna tijela;
 • podaci u IRI-ju preuzeti su iz nacionalnih stečajnih ili poslovnih registara;
 • osobne podatke koji su dio sudskih odluka obrađenih u kontekstu ECLI-ja osiguravaju pravosudna i druga nadležna tijela;
 • dinamičkim obrascima obrađuju se osobni podaci koje dostavljaju krajnji korisnici (npr. ime, adresa, broj telefona, bankovni račun itd.) i
 • podaci obrađeni u okviru e-CODEX-a preuzeti su iz komunikacija korisnika s nacionalnim sudovima. Osim toga, postoje tehnički podaci za identifikaciju sudionika u sustavu, koji katkad mogu sadržavati osobne podatke, kao što su adresa e-pošte ili identifikacijska oznaka EU Login (sustav Europske komisije za provjeru autentičnosti korisnika);
 • podaci obrađeni u okviru usluge „Pronađite trgovačko društvo” upotrebljavaju se za identifikaciju sudionika u sustavu, a katkad mogu sadržavati osobne podatke, kao što su adresa e-pošte ili identifikacijska oznaka EU Login. Usluga „Pronađite trgovačko društvo” spojena je s europskom središnjom platformom (također dio BRIS-a) koju je razvila i kojom upravlja Europska komisija. Usluga „Pronađite trgovačko društvo” preko europske središnje platforme prikuplja podatke o trgovačkim društvima. Ti podaci mogu sadržavati osobne podatke i na primjer: ime, datum rođenja, poštansku adresu, adresu e-pošte i brojeve telefona osoba koje zastupaju društvo u odnosima s trećim osobama i u pravnim postupcima ili koje sudjeluju u upravljanju, nadzoru ili kontroli trgovačkog društva. Ti podaci dolaze iz poslovnih registara zemalja sudionica;
 • podaci obrađeni u okviru sustava LRI upotrebljavaju se za identifikaciju sudionika u sustavu, a katkad mogu sadržavati osobne podatke, kao što su adresa e-pošte ili identifikacijska oznaka EU Login.

2.4. Koja je svrha obrade podataka?

Na portalu se prikupljaju osobni podaci radi kontaktiranja s vlasnicima stranica i poveznica. Svrha je te obrade omogućiti obavješćivanje e-poštom i upravljanje vlasnicima stranica i poveznica u okviru administrativnog sustava portala. Portal isto tako (iz EU Logina) preuzima osobne podatke radi: slanja obavijesti e-poštom korisnicima koji su se pretplatili na određene tematske sadržaje ili obavješćivanja korisnika o novostima. Ti se podaci obrađuju i kako bi se omogućilo upravljanje ulogama i pravima te upravljanje sadržajem.

U pogledu funkcija „Pronađite odvjetnika”, „Pronađite javnog bilježnika”, „Pronađite trgovačko društvo”, IRI i ECLI Komisija obrađuje osobne podatke na portalu samo radi omogućivanja pristupa međusobno povezanim nacionalnim bazama podataka koje sadržavaju osobne podatke. U tom kontekstu Komisija je odgovorna samo za osiguranje IT infrastrukture za navedene funkcije portala, a nije odgovorna za sadržaj međusobno povezanih nacionalnih baza podataka dostupnih putem portala.

Komisija obrađuje osobne podatke na portalu i ako je to potrebno za pružanje interaktivnih usluga s pomoću kojih korisnici mogu izravno komunicirati s nadležnim tijelima u drugoj državi članici.

2.5. Tko ima pristup podacima?

Osoblje Komisije (Glavna uprava za pravosuđe i potrošače Europske komisije, Odjel B3) i ovlašteno osoblje odgovorno za administraciju sustava i tehničku podršku imaju pristup osobnim podacima o vlasnicima web-stranica ili poveznica. Nadalje, takvi osobni podaci koji se odnose na stranice država članica dostupni su i osoblju država članica koje je odgovorno za upravljanje tim stranicama.

Komisija provodi stalne i odgovarajuće sigurnosne procjene dok se obavljaju poslovi povezani s međusobnim povezivanjem nacionalnih baza podataka. Putem portala može se pristupiti samo javno dostupnim informacijama u međusobno povezanim nacionalnim bazama podataka. Putem portala nije moguće kombiniranje informacija iz različitih međusobno povezanih nacionalnih baza podataka u različite svrhe.

2.6. Koliko će dugo vaši podaci biti pohranjeni?

Osobni podaci o vlasnicima stranica ili poveznica pohranjeni su u lokalnoj bazi podataka dok god su relevantni za portal te se neće čuvati dulje nego što je to potrebno. Je li potrebno nastaviti čuvati te osobne podatke ocjenjuje se postupkom ponovnog vrednovanja koji se provodi jednom godišnje u kontekstu godišnjeg ažuriranja sadržaja portala. Stoga se podatke zapravo zadržava na razdoblje od godinu dana uz mogućnost ručne provjere i automatske obnove. U slučaju registriranih korisnika pohranjuju se samo osobne adrese e-pošte. Ne zadržavaju se pojedinačna imena ili drugi osobni podaci. Podaci o registriranim korisnicima izbrisat će se na njihov zahtjev.

Sudske odluke dostavljene u okviru ECLI-ja mogu sadržavati osobne podatke koji su regulirani nacionalnim zakonodavstvom o zaštiti podataka i na koje se primjenjuju propisana razdoblja zadržavanja. Nacionalni pružatelji podataka odgovorni su za uklanjanje sudskih odluka u trenutku kada više ne bi trebale biti dostupne u sustavu.

Osobni podaci sadržani u komunikaciji između korisnika i suda u kontekstu elektroničkog podnošenja zahtjeva (e-CODEX) čuvaju se šifrirani u zasebnoj bazi podataka Komisije tijekom primjenjivog razdoblja. Korisnik može u svakom trenutku zatražiti njihovo brisanje.

Osobni podaci sadržani u narudžbama dokumenata u okviru usluge „Pronađite trgovačko društvo” i sustava LRI čuvaju se dok se narudžba ne ukloni iz baze podataka portala.

Nikakvi drugi osobni podaci ne pohranjuju se u bazi podataka portala.

2.7. Koje sigurnosne mjere protiv neovlaštenog pristupa postoje?

Podaci se prikupljaju, obrađuju i pohranjuju na siguran način. Europski portal e-pravosuđe štiti niz tehničkih mjera. Strogo upravljanje ulogama i pravima jamči da ovlašteni korisnici imaju samo potrebnu razinu pristupa i odobrenja. Sve podatkovne transakcije odvijaju se šifriranim vezama. Udaljeni pristup i fizički pristup bazi podataka portala zaštićen je segmentacijom mreže, vatrozidovima i dodatnim mehanizmima koje osigurava Centar za podatke Komisije. Osim pristupa odobrenog za predviđene namjene, pristup osobnim podacima na europskom portalu e-pravosuđe dopušten je samo ograničenoj skupini korisnika kako je opisano u točki 2.5. „Tko ima pristup podacima?”.

Osobni podaci sadržani u komunikaciji između korisnika i suda čuvaju se šifrirani u zasebnoj bazi podataka Komisije.

2.8. Pristup vašim osobnim podacima

Ako želite provjeriti koje je osobne podatke odgovorni nadzornik pohranio u vaše ime ili ih želite izmijeniti, ispraviti ili izbrisati, pošaljite poruku e-pošte s izričitim objašnjenjem zahtjeva na adresu za kontakt navedenu u nastavku. Takve se zahtjeve rješava u roku od 10 radnih dana od datuma kada ih primi nadzornik podataka.

2.9. Podaci za kontakt

Europskim portalom e-pravosuđe upravlja Glavna uprava za pravosuđe i potrošače Europske komisije, Odjel B.3. Odgovorna je osoba (nadzornik) Cristian NICOLAU, načelnik odjela.

Adresa za kontakt europskog portala e-pravosuđe:

European Commission
Directorate General Justice and Consumers
Unit B4 E-Justice, IT and document management
B-1049 Bruxelles
Belgija

JUST-E-JUSTICE@ec.europa.eu

Ako želite podnijeti pritužbu zbog načina na koji je Komisija obrađivala podatke, možete se obratiti Europskom nadzorniku za zaštitu podataka:

European Data Protection Supervisor (EDPS)
60 Rue Wiertz (MO 63)
B-1047 Bruxelles
Belgija

Telefon: +32 2 283 19 00
faks: +32 2 283 19 50

Vrh stranice

3. Pravila o zaštiti osobnih podataka

Europska unija predana je zaštiti privatnosti korisnika. Politika „zaštite pojedinaca u vezi s obradom osobnih podataka u institucijama Zajednice” temelji se na Uredbi (EZ) br. 45/2001 Europskog parlamenta i Vijeća od 18. prosinca 2000.

Tom općom politikom obuhvaćena je obitelj institucijskih web-mjesta Europske unije u okviru domene eu.

Iako je većinu tih web-mjesta moguće pregledavati bez davanja osobnih podataka, u nekim ih je slučajevima potrebno dati da bi vam se mogle pružiti elektroničke usluge koje ste zatražili.

Na web-mjestima na kojima se takvi podaci zahtijevaju s vašim se podacima postupa u skladu s politikom opisanom u navedenoj Uredbi te vas se informira o korištenju vaših podataka posebnim izjavama o politici poštovanja povjerljivosti podataka.

U tom pogledu:

 • nadzornik određuje svrhe i načine obrade osobnih podataka i brine se za usklađenost pojedine e-usluge s politikom poštovanja povjerljivosti podataka;
 • u svakoj se instituciji službenik za zaštitu podataka brine za poštovanje odredaba ove Uredbe i savjetuje nadzornike kako bi trebali obavljati svoje zadatke (vidjeti članak 24. Uredbe);
 • Europski nadzornik za zaštitu podataka nezavisno je nadzorno tijelo za sve institucije (vidjeti članke od 41. do 45. Uredbe).
 • Obitelj institucijskih web-mjesta Europske unije unutar domene eu nudi poveznice na stranice trećih osoba. Budući da ih mi ne nadziremo, savjetujemo vam da se informirate o njihovoj politici zaštite privatnosti.

Što je e-usluga?

E-usluga na EUROPI usluga je ili resurs koji je stavljen na internet kako bi se poboljšala komunikacija između građana i poslovnih subjekata s jedne strane te europskih institucija s druge strane.

EUROPOM se nude ili će se nuditi tri vrste e-usluga:

 1. usluge informiranja koje građanima, medijima, poslovnim subjektima, upravama i ostalim donositeljima odluka nude jednostavan i učinkovit pristup informacijama poboljšavajući na taj način transparentnost i razumijevanje politika i aktivnosti EU-a;
 2. usluge interaktivne komunikacije koje omogućuju bolje kontakte s građanima, poslovnim subjektima, civilnim društvom i javnim subjektima, olakšavajući na taj način konzultacije o javnim politikama te mehanizme dobivanja povratnih informacija kako bi se pridonijelo oblikovanju javnih politika, aktivnosti i usluga EU-a;
 3. transakcijske usluge koje omogućavaju pristup svim osnovnim oblicima transakcija s EU-om, kao što su na primjer javna nabava, financijske transakcije, zapošljavanje, prijavljivanje na razna događanja, nabava ili kupnja dokumenata itd.

Informacije sadržane u posebnoj izjavi o zaštiti privatnosti

Posebna izjava o zaštiti privatnosti sadržava sljedeće informacije o uporabi vaših podataka:

 • koji se podaci prikupljaju i u koju svrhu te kojim tehničkim sredstvima EU prikuplja osobne podatke isključivo u mjeri u kojoj je to neophodno kako bi se postigla zadana svrha. Te se informacije neće ponovno uporabiti u neodgovarajuću svrhu;
 • kome se otkrivaju vaši podaci. EU otkriva podatke trećim osobama (i to navedenim primateljima / kategorijama primatelja) samo ako je to neophodno kako bi se postiglo navedenu svrhu / navedene svrhe. EU neće objaviti vaše osobne podatke u svrhu izravnog marketinga;
 • kako možete pristupiti svojim podacima, provjeriti njihovu točnost i ispraviti ih ako je to potrebno. Kao osoba čiji se podaci obrađuju imate pravo prigovora na obradu svojih osobnih podataka zbog legitimnih i opravdanih razloga, osim ako se podaci prikupljaju radi ispunjavanja zakonske obveze ili ako su potrebni za izvršenje ugovora u kojem ste vi jedna od stranaka ili ako će se upotrijebiti u svrhu za koju ste dali svoju jasnu suglasnost;
 • koliko se dugo čuvaju vaši podaci. EU čuva podatke samo onoliko dugo koliko je to potrebno kako bi se postigla svrha prikupljanja ili daljnje obrade podataka;
 • koje su sigurnosne mjere poduzete kako bi se vaši podaci zaštitili od moguće zlouporabe ili neovlaštenog pristupa;
 • kome se možete obratiti ako imate pitanja ili pritužbe.

Europa Analytics

Europa Analytics korporativna je služba koja mjeri djelotvornost i učinkovitost web-mjesta Europske komisije na portalu EUROPA.

Posjetitelji web-mjesta automatski se prate pomoću trajnih kolačića s portala Europa. Možete odabrati opciju da vas Piwik ne prati (opt out). Ako se predomislite, možete ponovno odabrati opciju da vas Piwik prati (opt in).

Kako biste provjerili svoj trenutačni status i odabrali opciju, označite odgovarajuće polje teksta u nastavku.

Ako odaberete opciju da vas Piwik ne prati, to ne utječe na vašu navigaciju na portalu Europa.

Više o službi Europa Analytics

Kako postupamo s vašim porukama e-pošte?

Na svim web-stranicama nalazi se gumb „Vaše mišljenje” koji vam omogućava slanje komentara na određenu zajedničku adresu e-pošte. Kada šaljete takvu poruku, primatelj prikuplja osobne podatke iz poruke samo u onoj mjeri u kojoj je to potrebno za odgovor. Ako tim koji odgovara na poruke upućene na adresu e-pošte nije u mogućnosti odgovoriti na vaše pitanje, poruku će proslijediti drugoj službi. E-poštom će vas obavijestiti o tome kojoj je službi vaše pitanje proslijeđeno. Na web-mjestu ne vodi se evidencija o takvim razmjenama poruka e-pošte.

Ako imate bilo kakvih pitanja o obradi osobnih podataka iz svojih poruka e-pošte i povezanih osobnih podataka, slobodno ih navedite u poruci.

Vrh stranice

4. Obavijest o autorskom pravu

© Europska unija (2020.)

Ponovna uporaba dokumenata Komisije odnosno dokumenata koje u njezino ime drži Ured za službene publikacije Europskih zajednica (Ured za publikacije) podliježe uvjetima propisanima u Odluci Komisije od 12. prosinca 2011. (2011/833/EU, Euratom) o ponovnoj uporabi informacija Komisije. Ponovna je uporaba dokumenata besplatna.

Ako nije drukčije navedeno, umnožavanje je dopušteno pod uvjetom da je naveden izvor. Ako je obvezno unaprijed zatražiti odobrenje za umnožavanje ili uporabu informacija u tekstualnom ili multimedijskom obliku (zvuk, slike, softver itd.), takvim se odobrenjem poništava navedeno općenito odobrenje i u njemu se jasno navode sva ograničenja uporabe.

© Kraljevina Belgija (2020.)

Ponovna uporaba na stranicama ovog web-mjesta informacija koje se odnose na Belgiju podliježe odredbama važećeg belgijskog zakonodavstva, a posebno Zakona o autorskom pravu i srodnim pravima od 30. lipnja 1994. To znači da je, ako nije drukčije navedeno, prije ponovne uporabe takvih informacija potrebno zatražiti odobrenje nositeljâ autorskog prava. U skladu s člankom 8. stavkom 2. tog zakona službeni akti tijela javne vlasti nisu obuhvaćeni autorskim pravom. Službeni akti tijela javne vlasti akti su koji proizvode pravni učinak (zakoni, parlamentarne rasprave, odluke sudova itd.). U članku 21. stavku 1. navodi se da „citati preuzeti iz zakonito objavljenih djela radi kritike, rasprave, recenzije, podučavanja ili uporabe u znanstveno-istraživačkom radu, u skladu s pravilima struke i u mjeri koja je u tu svrhu opravdana, ne predstavljaju kršenje autorskog prava. Uz citate poput onih navedenih u prethodnom odlomku mora biti navedeno upućivanje na izvor i na ime autora, osim ako se to pokaže nemogućim.”

Internetske stranice koje se spominju na stranicama portala e-pravosuđe koje se odnose na Belgiju podliježu vlastitim odredbama o autorskom pravu. Belgijski sudovi nadležni su za odlučivanje o svakom zahtjevu koji se odnosi na autorsko pravo u vezi s podacima koji se spominju na stranicama koje se odnose na Belgiju.

© Republika Bugarska (2020.)

Informacije su koje je dostavila Vlada Republike Bugarske javne. Informacije objavljene na stranicama europskog portala e-pravosuđe koje se odnose na Bugarsku dostupne su svima i može ih se preuzimati/umnožavati/prevoditi/prilagođavati u svim izdanjima, oblicima i medijima u nekomercijalne svrhe uz iznimku materijala u kojima je izričito predviđena odredba o autorskom pravu ili za koje je potrebna prethodna suglasnost nositelja autorskog prava.

© Češka Republika (2020.)

Ponovna uporaba dokumenata kojima raspolažu Vlada Češke Republike ili treći subjekti u njezino ime i koji su objavljeni na ovom web-mjestu podliježe nacionalnim propisima o autorskom pravu ako nije drukčije navedeno. Ako nije drukčije navedeno, umnožavanje sadržaja na češkim stranicama dopušteno je uz navođenje izvora dokumenta i to isključivo u nekomercijalne svrhe.

Ako je obvezno unaprijed zatražiti odobrenje za umnožavanje ili uporabu informacija u tekstualnom ili multimedijskom obliku (zvukovi, slike, softver itd.), takvim se odobrenjem poništava navedeno općenito odobrenje i u njemu se jasno navode sva ograničenja uporabe.

© Kraljevina Danska (2020.)

Informacije na europskom portalu e-pravosuđe koje je dostavila danska vlada nisu zaštićene autorskim pravom.

© Savezna Republika Njemačka (2020.)

Ponovna uporaba, od strane trećih osoba, dokumenata koji se nalaze na ovom web-mjestu i koji su vlasništvo Savezne Republike Njemačke zaštićena je u skladu s propisima o autorskom pravu njemačkog zakonodavstva i zakonodavstva Europske unije te međunarodnim konvencijama. Ne preuzimamo odgovornost za potpunost ni za točnost informacija na ovom web-mjestu, kao ni za uredničke ili tehničke pogreške ili za izostavljene informacije.

Osobito ne jamčimo, ni izravno ni neizravno, za potpunost ili točnost informacija dobivenih putem poveznica na vanjska web-mjesta.

Operateri web-mjesta odgovorni su za sadržaj koji stavljaju na raspolaganje na svojim web-mjestima u skladu s odredbama općeg zakona. Taj „vlastiti sadržaj” treba razlikovati od poveznica na sadržaje koje pružaju operateri vanjskih web-mjesta.

Hiperpoveznice na sadržaje vanjskih web-mjesta dane su isključivo u informativne svrhe.

Za sadržaj vanjskih web-mjesta odgovorni su isključivo pružatelji takvih sadržaja. Prije nego što postavimo odgovarajuću poveznicu, detaljno provjeravamo vanjska web-mjesta u okviru svojih mogućnosti. No ne jamčimo, ni izravno ni neizravno, za potpunost ili točnost informacija dobivenih putem vanjskih hiperpoveznica. Sadržaj vanjskih web-mjesta može se u bilo kojem trenutku promijeniti, a da njemačka nadležna tijela pritom ne budu obaviještena o promjeni.

U vezi sa svim poveznicama koje se nalaze na ovom web-mjestu, izričito izjavljujemo da ne možemo utjecati na oblik i sadržaj vanjskih web-mjesta kojima se može pristupiti putem poveznica na ovom web-mjestu. Isto tako, takve poveznice ne znače da podržavamo web-mjesta na koja poveznice vode ili njihov sadržaj. Ova se izjava odnosi na sve stranice na ovom web-mjestu i na sve poveznice koje se na njemu nalaze.

Ako poveznice na portalu upućuju na web-mjesta čiji bi se sadržaj mogao smatrati nepriličnim, molimo vas da o tome obavijestite osobu zaduženu za njemačke stranice na adresu e-pošte redaktion@justiz.de.

Osoblje koje uređuje elektroničke sadržaje stranica koje se odnose na Njemačku zadržava pravo da bez prethodne obavijesti promijeni, dopuni ili ukloni informacije koje se nalaze na tom web-mjestu.

Za više informacija posjetite sljedeću poveznicu.

© Republika Estonija (2020.)

Informacije Vlade Republike Estonije zaštićene su autorskim pravom. Međutim, informacije koje su objavljene na stranicama europskog portala e-pravosuđe koje se odnose na Republiku Estoniju dostupne su svima i može ih se preuzimati/umnožavati/prevoditi/prilagođavati u svim izdanjima, oblicima i medijima u komercijalne ili nekomercijalne svrhe ako se navede izvor materijala i naglasi da je zaštićen autorskim pravom. Sadržaj koji se upotrebljava sa stranica europskog portala e-pravosuđe koje se odnose na Republiku Estoniju mora se točno reproducirati i ne smije se koristiti u kontekstu koji može dovesti do zablude.

© Irska (2020.)

Materijali na ovom web-mjestu koje je izradila Irska zaštićeni su autorskim pravom irske vlade u skladu sa Zakonom o autorskom pravu i srodnim pravima iz 2000. godine. Ti se materijali mogu preuzimati u datoteku ili slati na ispis samo za osobnu uporabu. Ako ih se daje drugima, potrebno je navesti izvor materijala i da su zaštićeni autorskim pravom.

Odobrenje za umnožavanje materijala zaštićenih autorskim pravom irske vlade ne odnosi se na materijale koji se nalaze na ovom web-mjestu koji su eventualno u vlasništvu treće osobe. Odobrenje za umnožavanje takvih materijala mora se dobiti od odgovarajućih nositelja autorskog prava.

© Helenska Republika (2020.)

Informacije grčke vlade na europskom portalu e-pravosuđe nisu zaštićene autorskim pravom. No, neke vanjske poveznice mogu biti zaštićene zakonom o autorskom pravu. Ako je obvezno unaprijed zatražiti odobrenje za umnožavanje ili uporabu informacija u tekstualnom ili multimedijskom obliku (zvukovi, slike, softver itd.), takvim se odobrenjem poništava navedeno općenito odobrenje i u njemu se jasno navode sva ograničenja uporabe.

© Španjolsko Ministarstvo pravosuđa (2020.)

Pristup sadržaju i uporaba sadržaja koji je Španjolska dostavila za portal e-pravosuđe, informacije koje se nalaze u tom sadržaju te pripadajuće poveznice i usluge vlasništvo su Ministarstva pravosuđa ili tijela koja s njim surađuju i zaštićeni su odgovarajućim pravima intelektualnog i industrijskog vlasništva. U potpunosti su zabranjeni uporaba, umnožavanje, distribucija, prenošenje javnosti ili izmjena tog sadržaja ili bilo kakva druga slična aktivnost bez izričitog odobrenja Ministarstva pravosuđa. Korisnikova dozvola za uporabu bilo kojeg sadržaja s ovog portala ograničena je na preuzimanje i privatnu uporabu tog sadržaja, pri čemu ga se ne smije mijenjati.

© Francuska Republika (2020.)

PRAVA INTELEKTUALNOG VLASNIŠTVA

Sadržaj ovog web-mjesta u isključivom je vlasništvu Ministarstva pravosuđa i sloboda i/ili autora ili nositelja autorskog prava i zaštićen je francuskim i međunarodnim zakonodavstvom koje se primjenjuje na međunarodna vlasnička prava, a pogotovo odredbama francuskog Zakona o intelektualnom vlasništvu.

To se, među ostalim, odnosi i na tekstualni sadržaj web-mjesta, prikaz zaslona i softver potreban za korištenje stranica te na sve vrste logotipa, slika, fotografija i grafika.

Ministarstvo pravosuđa i sloboda korisnicima dopušta samo pregledavanje sadržaja, a nipošto nije dozvoljena ponovna uporaba cijelog ili dijela sadržaja tih stranica u bilo koju svrhu.

Reprodukcija je dopuštena samo u digitalnom obliku na računalu kojim se pristupa stranicama u svrhu njihova pregledavanja korisnikovim web-preglednikom.

Svako potpuno ili djelomično prikazivanje web-mjesta od strane bilo kojeg poduzeća bez izričitog odobrenja Ministarstva pravosuđa i sloboda zabranjeno je i predstavlja krivotvorenje u smislu članaka L.335-2 i dalje francuskog Zakona o intelektualnom vlasništvu.

Poveznica na francuski Zakon o intelektualnom vlasništvu.

Ovdje možete pristupiti poglavlju Zakona koje se odnosi na kaznene sankcije.

© Talijanska Republika (2020.)

Ponovna uporaba dokumenata talijanskog Ministarstva pravosuđa te drugih javnih institucija ili dokumenata koje su u njihovo ime treći subjekti objavili na ovom web-mjestu podliježe nacionalnim propisima o autorskom pravu ako nije drukčije navedeno.

Umnožavanje sadržaja na stranicama talijanskog Ministarstva pravosuđa i drugih javnih institucija dopušteno je uz navođenje izvora sadržaja ako nije drukčije navedeno.

Ako je obvezno unaprijed zatražiti odobrenje za umnožavanje ili uporabu informacija u tekstualnom ili multimedijskom obliku (zvukovi, slike, softver itd.), takvim se odobrenjem poništava navedeno općenito odobrenje i u njemu se jasno navode sva ograničenja uporabe.

© Republika Cipar (2020.)

Ponovna uporaba dokumenata kojima raspolažu Cipar ili treći subjekti u njegovo ime i koji su objavljeni na ovom web-mjestu podliježe nacionalnim propisima o autorskom pravu ako nije drukčije navedeno. Umnožavanje sadržaja na ciparskim stranicama dopušteno je uz navođenje izvora sadržaja ako nije drukčije navedeno. Ako je obvezno unaprijed zatražiti odobrenje za umnožavanje ili uporabu informacija u tekstualnom ili multimedijskom obliku (zvukovi, slike, softver itd.), takvim se odobrenjem poništava navedeno općenito odobrenje i u njemu se jasno navode sva ograničenja uporabe.

© Republika Latvija (2020.)

Informacije latvijske vlade javne su i nisu zaštićene autorskim pravom. U tom su smislu informacije koje se objavljuju na latvijskim stranicama europskog portala e-pravosuđe dostupne svima i može ih se preuzimati/umnožavati/prevoditi/prilagođavati u svim izdanjima, oblicima i medijima u komercijalne i nekomercijalne svrhe.

© Ministarstvo pravosuđa Republike Litve (2020.)

Informacije Republike Litve zaštićene su litavskim Zakonom o autorskom pravu i srodnim pravima i mogu se slobodno upotrebljavati ako se navede izvor informacija.

© Veliko Vojvodstvo Luksemburg (2020.)

Umnožavanje sadržaja i informacija koji se nalaze na stranicama koje se odnose na Luksemburg i koje održavaju država Luksemburg ili druge osobe podliježe odredbama luksemburškog zakona ako nije drukčije navedeno.

Ako nije drukčije navedeno, umnožavanje informacija s luksemburških stranica dopušteno je u nekomercijalne svrhe ako se izričito navede izvor informacija.

Ako je obvezno unaprijed zatražiti odobrenje za umnožavanje ili uporabu informacija u tekstualnom ili multimedijskom obliku (zvukovi, slike, softver itd.), takvom se odredbom poništava opće odobrenje i, ako je potrebno, jasno navode sva ograničenja uporabe.

Država Luksemburg ne preuzima nikakvu odgovornost za uporabu informacija koje se nalaze na luksemburškim stranicama. Obratite pažnju na to da informacije objavljene na tim stranicama nisu nužno potpune, iscrpne, točne ni ažurne. Utvrde li se nepodudarnosti između tekstova objavljenih na tim stranicama i izvornih dokumenata, mjerodavni su izvorni dokumenti koji su objavljeni u službenom listu Mémorial.

Na stranicama države Luksemburga ponekad se upućuje na stranice koje održavaju druge osobe i nad kojima država Luksemburg nema nikakav nadzor te se u vezi s njima odriče svake odgovornosti.

Država Luksemburg ne preuzima odgovornost ni za kakva oštećenja do kojih bi moglo doći na korisnikovoj računalnoj opremi zbog upotrebe stranica koje održavaju država Luksemburg ili druge osobe.

Država Luksemburg odriče se odgovornosti za moguće prekide u pružanju usluga na ovim stranicama, čak i ako su oni samo privremeni.

Svrha ovih izjava o ograničenju odgovornosti nije izbjegavanje zahtjeva mjerodavnog zakonodavstva ni isključivanje odgovornosti u slučajevima u kojima to u skladu s navedenim zakonodavstvom nije moguće.

© Mađarska (2020.)

Ponovna uporaba dokumenata kojima raspolažu Mađarska ili treći subjekti u njezino ime i koji su objavljeni na ovom web-mjestu podliježe mađarskom zakonu o autorskom pravu ako nije drukčije navedeno. Umnožavanje sadržaja na stranicama Mađarske u privatne ili službene svrhe dopušteno je uz navođenje izvora sadržaja ako nije drukčije navedeno. Za svaku drugu uporabu potrebno je prethodno zatražiti odobrenje nositelja prava.

© Republika Malta (2020.)

Obavijest o autorskom pravu / Odobrenje za umnožavanje

Malteška vlada, njezina ministarstva, odjeli i tijela te autori web-mjesta nastoje održavati informacije na ovom web-mjestu pouzdanima, ali ne mogu jamčiti da su informacije koje su objavljene na nekim od njihovih web-mjesta ili vanjskih poveznica potpune, ažurne i točne te stoga ističu da se informacije koje se ondje nalaze, bez obzira na to o kojoj je temi riječ, ne smiju smatrati točnima i potpunima. Nije moguće jamčiti ni kvalitetu ni stalnu dostupnost ni da neće biti prekida uzrokovanih tehničkim problemima. Stoga oni ne mogu prihvatiti odgovornost za bilo kakav nedostatak, štetu ili gubitak čiji uzrok može biti uporaba informacija, s obzirom na to da one imaju isključivo informativnu namjenu. Malteška vlada zadržava pravo privremene izmjene, dodavanja ili brisanja dijelova ili cijelih stranica bez davanja posebnih obavijesti o tome.

Malteška vlada, njezina ministarstva, odjeli i tijela te autori web-mjesta ne kontroliraju kvalitetu vanjskih poveznica. Navođenje imena nekog poduzeća ili trgovca na stranicama ne treba shvatiti kao preporuku proizvoda tog poduzeća ili trgovca i/ili usluga koje pruža.

Namjena tih stranica nije pružati pravne savjete. To ostaje u nadležnosti pravnika.

Ako uočite bilo kakve informacije na ovom web-mjestu koje smatrate netočnima ili obmanjujućima, pošaljite poruku e-pošte administratoru web-mjesta ili upotrijebite obrazac za komentare.

Na materijal na ovom web-mjestu primjenjuju se odredbe Zakona o autorskom pravu, zakonodavstvo Malte, politike i propisi te svi međunarodni sporazumi u kojima se spominje malteška vlada. Informacije na ovom web-mjestu dostupne su za osobnu uporabu i za javnu nekomercijalnu uporabu. U te dvije svrhe smije ih se besplatno umnožavati bez potrebe za dodatnim odobrenjima malteške vlade ako je umnoženi materijal istovjetan originalu i ako je malteška vlada navedena kao izvor tog materijala. Umnožene se materijale ne smije predstavljati kao službenu verziju, niti kao da su izrađeni u suradnji s malteškom vladom ili uz njezin pristanak.

© Kraljevina Nizozemska (2020.)

Informacije koje je na raspolaganje javnosti stavila nizozemska vlada nisu zaštićene autorskim pravom osim ako je to navedeno. U tom su smislu informacije koje su objavljene na nizozemskim stranicama europskog portala e-pravosuđe dostupne svima i može ih se preuzimati/umnožavati/prevoditi/prilagođavati u svim izdanjima, oblicima i medijima u komercijalne ili nekomercijalne svrhe, osim ako se u tim informacijama (ili u njihovim određenim dijelovima) nalazi i odredba o autorskom pravu.

© Republika Austrija (2020.)

Svi članci objavljeni na ovom web-mjestu zaštićeni su zakonom o autorskom pravu, uz zadržavanje svih prava.

Informacije koje se nalaze na stranicama europskog portala e-pravosuđe koje se odnose na Austriju smatraju se javnim informacijama i može ih se distribuirati ili kopirati ako ih se ne upotrebljava u komercijalne svrhe i ako se navede izvor informacija.

Iako Savezno ministarstvo pravosuđa (BMJ) nastoji na stranicama europskog portala e-pravosuđe koje se odnose na Austriju pružati točne i ažurne informacije, ono ne preuzima odgovornost za točnost, ažurnost ili potpunost tih informacija ili informacija na drugim web-mjestima na koja vode poveznice koje je ono navelo. Dozna li se za neke pogreške i netočnosti, one će biti ispravljene u najkraćem mogućem roku.

Informacije koje se nalaze na stranicama europskog portala e-pravosuđe koje se odnose na Austriju općenite su prirode te stoga nisu prilagođene posebnim pojedinačnim potrebama osoba, subjekata ili organizacija. Nisu nužno točne, potpune ili ažurne te su djelomično povezane s drugim web-mjestima na koja Savezno ministarstvo pravosuđa ne može utjecati i koja nisu u području nadležnosti tog ministarstva. Nije im svrha da zamijene stručne (pravne) savjete. Tražite li osobne savjete, uvijek se prvo obratite stručnjaku iz područja svojeg interesa. Imate li pitanja u vezi sa sudskim postupkom, obratite se nadležnom sudu. U pogledu podnesaka ili zahtjeva koje treba dostaviti u određenom roku, u svakom je slučaju potrebno prvo se obratiti nadležnom sudu ili tijelu.

Ne jamčimo da dokument koji vam je dostupan na stranicama europskog portala e-pravosuđe koje se odnose na Austriju točno odgovara službeno donesenom tekstu. Pravno su obvezujući samo oni akti Republike Austrije koji su objavljeni na zakonski propisan način u „Saveznom službenom listu Republike Austrije” (Bundesgesetzblatt der Republik Österreich).

Neke dokumente kojima se pristupa sa stranica europskog portala e-pravosuđe koje se odnose na Austriju dostavile su druge organizacije. Savezno ministarstvo pravosuđa, međutim, ne jamči niti tvrdi da su ovdje izneseni podaci točni ili ažurni.

© Ministarstvo pravosuđa Poljske (2020.)

Sadržaj web-mjesta namijenjen je isključivo za pružanju općenitih informacija te ga se ne smije smatrati savjetom. Ministarstvo pravosuđa ne jamči za točnost, ažurnost ni primjenjivost bilo kojeg dijela tog sadržaja.

Ministarstvo pravosuđa ne preuzima odgovornost za informacije na ovom web-mjestu ni pravnu odgovornost u vezi s tim informacijama. Na pojedine sadržaje ili dijelove ovog web-mjesta mogu se primjenjivati i posebne izjave o ograničenju odgovornosti i obavijesti o autorskom pravu. Informacije na poljskim stranicama na koje se ne primjenjuju posebne izjave o ograničenju odgovornosti ili obavijesti o autorskom pravu dostupne su svima i može ih se preuzimati/umnožavati/prevoditi/prilagođavati u svim izdanjima, oblicima i medijima u komercijalne ili nekomercijalne svrhe.

Ministarstvo pravosuđa ne preuzima nikakvu odgovornost u vezi s pregledavanjem ovog web-mjesta, uporabom informacija ili preuzimanjem bilo kakvih materijala s njega, uključujući, ali ne ograničavajući se na odgovornost za pogreške, netočnosti, izostavljene informacije, obmanjujuće ili klevetničke izjave. Informacije na ovom web-mjestu mogu sadržavati i mišljenja ili stavove koji, ako nije izričito navedeno drukčije, nisu nužno mišljenja i stavovi Ministarstva pravosuđa.

Ovo web-mjesto sadržava poveznice na vanjske stranice nad kojima službe Ministarstva pravosuđa nemaju nikakvu kontrolu i za koje Ministarstvo pravosuđa ne preuzima nikakvu odgovornost.

© Portugalska Republika (2020.)

Ponovna uporaba od strane trećih osoba dokumenata koji se nalaze na ovom portalu i koji su vlasništvo Portugala zaštićena je autorskim pravom i srodnim pravima te pravima industrijskog vlasništva u skladu s portugalskim zakonodavstvom, zakonodavstvom EU-a i mjerodavnim međunarodnim sporazumima. Informacije su na ovom portalu javne i, ako nije izričito navedeno drukčije, smije ih se umnožavati i ponovno upotrebljavati uz navođenje izvora informacija. Ako je obvezno unaprijed zatražiti odobrenje za umnožavanje ili uporabu informacija u tekstualnom ili multimedijskom obliku (zvukovi, slike, računalni programi itd.), prethodno navedeno opće odobrenje ne vrijedi. Na zahtjev je moguće dobiti posebno odobrenje za ponovnu uporabu i umnožavanje dokumenata s informacijama koji se prema propisanim uvjetima ne smiju slobodno ponovo upotrebljavati. U posebnom odobrenju jasno su navedena ograničenja koja se primjenjuju na uporabu dokumenata na koje se odobrenje odnosi.

© Rumunjska (2020.)

Ponovna uporaba dokumenata kojima raspolažu Rumunjska ili treći subjekti u njezino ime i koji su objavljeni na ovom web-mjestu podliježe nacionalnim propisima o autorskom pravu ako nije drukčije navedeno. Ako nije drukčije navedeno, umnožavanje sadržaja na rumunjskim stranicama dopušteno je uz navođenje izvora dokumenta. Ako je obvezno unaprijed zatražiti odobrenje za umnožavanje ili uporabu informacija u tekstualnom ili multimedijskom obliku (zvukovi, slike, softver itd.), takvim se odobrenjem poništava navedeno općenito odobrenje i u njemu se jasno navode sva ograničenja uporabe.

© Republika Slovenija (2020.)

Ponovna uporaba dokumenata kojima raspolažu slovenska vlada ili treći subjekti u njezino ime i koji su objavljeni na ovom web-mjestu podliježe nacionalnim propisima o autorskom pravu ako nije drukčije navedeno. Ako nije drukčije navedeno, umnožavanje sadržaja na slovenskim stranicama dopušteno je uz navođenje izvora dokumenta i to isključivo u nekomercijalne svrhe.

Ako je obvezno unaprijed zatražiti odobrenje za umnožavanje ili uporabu informacija u tekstualnom ili multimedijskom obliku (zvukovi, slike, softver itd.), takvim se odobrenjem poništava navedeno općenito odobrenje i u njemu se jasno navode sva ograničenja uporabe.

© Slovačka Republika (2020.)

Ponovna uporaba dokumenata kojima raspolažu Slovačka Republika ili treći subjekti u njezino ime i koji su objavljeni na ovom web-mjestu podliježe slovačkim propisima o autorskom pravu ako nije drukčije navedeno. Ograničenja autorskog prava, njima srodnih prava i prava sui generis na bazama podataka dopuštena su samo u posebnim slučajevima propisanima u Zakonu o autorskom pravu br. 618/2003 zb., kako je izmijenjen. Uporaba sadržaja ili raspolaganje njime u skladu sa Zakonom o autorskom pravu ne smije biti u suprotnosti s njegovom uobičajenom uporabom te ne smije neopravdano dovesti u pitanje zakonite interese nositelja prava. U ostalim slučajevima potrebno je unaprijed zatražiti odobrenje za uporabu sadržaja (dozvolu).

Za dodatne informacije o slovačkom zakonu o autorskom pravu slijedite sljedeće poveznice:

na engleskom na slovačkom.

© Republika Finska (2020.)

Informacije koje je finska vlada dostavila za europski portal e-pravosuđe javne su i nisu zaštićene autorskim pravom.

© Kraljevina Švedska (2020.)

Informacije objavljene na švedskim stranicama europskog portala e-pravosuđe smiju se besplatno umnožavati. Ako se to izričito zahtijeva, mora se navesti izvor.

© Autorsko pravo za državne dokumente Ujedinjene Kraljevine (2020.)

Informacije koje je osigurala Vlada Ujedinjene Kraljevine zaštićene su autorskim pravom za državne dokumente Ujedinjene Kraljevine. Ako nije drukčije navedeno, svi sadržaji dostupni su na sljedećoj poveznici: Open Government Licence v3.0.

Posljednji put ažurirano: 30/11/2020

Stranicu održava Europska komisija. Informacije na ovoj stranici ne odražavaju nužno službeno stajalište Europske komisije. Europska komisija ne preuzima nikakvu odgovornost za informacije ili podatke sadržane ili navedene u ovom dokumentu. Pogledajte pravnu obavijest koja se odnosi na propise za autorska prava za europske stranice.