Zatvori

BETA VERZIJA PORTALA SADA JE DOSTUPNA!

Posjetite BETA verziju europskog portala e-pravosuđe i pošaljite nam povratne informacije!

 
 

Navigacijski put

menu starting dummy link

Page navigation

menu ending dummy link

Potraživanje naknade od počinitelja - Cipar


Kako mogu tražiti naknadu ili drugu vrstu obeštećenja/zadovoljštine od počinitelja u sudskom postupku (kaznenom postupku) i kome trebam uputiti takav zahtjev?

Kazneni sud ima implicitnu nadležnost u kaznenom postupku dodijeliti ograničeni iznos naknade štete žrtvi kaznenog djela, pod uvjetom da je optuženik proglašen krivim. Ta je nadležnost rijetko primijenjena u prošlosti, a u zadnjih nekoliko desetljeća uopće se ne primjenjuje.

Međutim, u takvim slučajevima žrtva ima pravo potraživati naknadu podnošenjem tužbe protiv počinitelja u građanskom postupku.

U kojem trenutku kaznenog postupka trebam podnijeti svoj zahtjev?

Zahtjev se podnosi nakon okončanja kaznenog postupka u obliku imovinskopravnog zahtjeva. Treba napomenuti da je građanski postupak neovisan i odvojen od kaznenog postupka.

Što mogu zatražiti u zahtjevu i što u njemu treba biti navedeno (ukupan iznos i/ili pojedinačni gubici, izgubljena dobit i kamate)?

U zahtjevu možete zatražiti naknadu za svaki pretrpljeni gubitak i štetu navođenjem pojedinačnih vrsta štete, kao što su tjelesne ozljede, bol i patnja, izgubljena dobit i zatezne kamate.

Postoji li poseban obrazac za takve zahtjeve?

Da, obrazac sudskog poziva. Taj bi obrazac trebalo podnijeti tajništvu / pisarnici suda. U njemu se može navesti cijeli zahtjev podnositelja zahtjeva ili kratki opis zahtjeva, koji će zatim biti popraćen opširnijim obrazloženjem zahtjeva.

Koje dokaze trebam predočiti u prilog zahtjevu?

Dokazi u prilog zahtjevu dokazi su u prilog pretrpljene štete.

Podliježe li moj zahtjev plaćanju sudskih ili drugih pristojbi?

Da, za usluge povezane sa zahtjevom plaćaju se sudske i druge pristojbe, ovisno o iznosu zatražene naknade.

Mogu li prije i/ili tijekom postupka dobiti pravnu pomoć? Mogu li dobiti pravnu pomoć ako ne živim u državi u kojoj se vodi postupak?

Pravnu pomoć možete dobiti u bilo kojoj fazi postupka ako ispunjujete uvjete za njezino dobivanje, odnosno ako ispunjujete zakonom utvrđene kriterije. U građanskim je predmetima pravna pomoć povezana s povredama ljudskih prava navedenima u zakonom utvrđenim konvencijama. Pravna pomoć uključuje besplatno savjetovanje, pomoć i zastupanje te se primjenjuje jednako i na osobe s boravištem u drugoj državi.

U kojim će slučajevima kazneni sud odbaciti moj zahtjev ili odbiti odlučivati o mojem zahtjevu protiv počinitelja?

Nije primjenjivo – vidjeti prethodni tekst.

Mogu li se žaliti protiv odluke ili tražiti drugu vrstu obeštećenja/zadovoljštine?

Nije primjenjivo – vidjeti prethodni tekst.

Ako mi sud dosudi naknadu štete, na koji način mogu osigurati izvršenje presude i kakvu pomoć pri tome mogu dobiti?

Kako bi se osiguralo izvršenje presude za naknadu, presuda se dostavlja tuženiku (počinitelju) koji mora postupiti u skladu s njom. U slučaju da ne postupi u skladu s presudom, podnositelj zahtjeva (žrtva) može pokrenuti postupak izvršenja kako bi se tuženika prisililo da poštuje presudu.


Verziju ove stranice na nacionalnom jeziku održava odgovarajuća država članica. Prijevode je napravila služba Europske komisije. Moguće promjene u originalu koje su unijela nadležna nacionalna tijela možda još nisu vidljive u drugim jezičnim verzijama. Europska komisija ne preuzima nikakvu odgovornost za informacije ili podatke sadržane ili navedene u ovom dokumentu. Pogledajte pravnu obavijest kako biste vidjeli propise o autorskim pravima države članice odgovorne za ovu stranicu.

Posljednji put ažurirano: 23/07/2019