Zatvori

BETA VERZIJA PORTALA SADA JE DOSTUPNA!

Posjetite BETA verziju europskog portala e-pravosuđe i pošaljite nam povratne informacije!

 
 

Navigacijski put

menu starting dummy link

Page navigation

menu ending dummy link

Soudní poplatky související s řízením o drobných nárocích - Anglie a Wales

Ova je stranica strojno prevedena i njezina kvaliteta nije zajamčena.

Kvaliteta ovog prijevoda ocijenjena je kao: prosječna

Smatrate li ovaj prijevod korisnim?


Úvod

Jaké poplatky jsou použitelné?

Kolik je třeba zaplatit?

Co se stane, pokud nezaplatí soudní poplatky včas?

Jak mohu zaplatit soudní poplatky?

Co mám dělat po platbě?

Úvod

Žadatel je schopen použít evropské nařízení o drobných nárocích na přijetí opatření ve výši 2,000 EUR (vyjma všech úroků, výdajů a výloh) vůči žalované straně v přeshraničním případě. Přeshraniční případ je případ, kdy alespoň jedna ze stran má bydliště nebo místo obvyklého pobytu v jiném členském státě, než je členský stát, v němž je podána žaloba. Tento postup lze použít jak pro peněžní, tak i pro nepeněžité pohledávky v občanských i obchodních věcech. V Anglii a ve Walesu je možné zahájit řízení u okresního soudu, nikoli však u Vrchního soudu.

Jaké poplatky jsou použitelné?

Soudní poplatky za evropské řízení o drobných nárocích jsou stejné jako u domácích drobných nároků.

K podání žádosti o vydání evropského řízení o drobných nárocích se vyžaduje zaplacení soudních poplatků. Chcete-li zaplatit debetní nebo kreditní kartou, příslušné údaje o kartě by měly být uvedeny v příloze „Evropské řízení o drobných nárocích – formulář A“.

V případech, kdy je nutné uspořádat slyšení, bude rovněž platit poplatek za slyšení.

Pokud bude potřeba vymáhat pohledávku, bude zapotřebí dalšího soudního poplatku. Podrobnější informace o dostupných postupech lze nalézt na donucovacích stránkách pro Anglii a Wales.Odkaz se otevře v novém okně. http://www.justice.gov.uk/downloads/courts/european-union-cross-border-claims/ex375_1005.pdf

Kolik je třeba zaplatit?

Soudní poplatky v Anglii a Walesu lze nalézt v letáku Odkaz se otevře v novém okně.EX50 – Občanské a rodinné poplatky

Pro větší přehlednost jsou malé pojistné částky uvedené v tabulce níže správné od 17. listopadu 2016. Výše soudních poplatků se může měnit, je proto třeba vždy ověřit u soudu či právního zástupce, zda je daná částka stále aktuální. Tyto poplatky jsou v libře šterlinků (GBP), pro výpočet ekvivalentu v eurech je třeba použít přepočet v den, kdy chcete přihlášku podat.

1.1 Pokud jde o zahájení řízení (včetně řízení vydaného po povolení vydání, tím, že se vyloučí věci CCBC, které podali uživatelé střediska, nebo hrubý pomocí uživatelů, kteří žádají uživatele o peníze), získat zpět určitou částku, pokud požadovaná částka:

Splatný poplatek (GBP)

A) Nepřesahuje 300 GBP

35 GBP

B) Více než 300 GBP, avšak nepřesahuje 500 GBP

50 GBP

C) Více než 500 GBP, avšak nepřesahuje 1,000 GBP

70 GBP

D) Více než 1,000 GBP, avšak nepřesahuje 1,500 GBP

80 GBP

E) Více než 1,500 GBP, avšak nepřesahuje 3,000 GBP

115 GBP

Při jednání je třeba zaplatit další poplatek.

Poplatek, který se má zaplatit za jednání v případě řízení o drobných pohledávkách v případě, že požadovaná částka:

I) Nepřesahuje 300 GBP

25 GBP

II) Více než 300 GBP, avšak nepřesahuje 500 GBP

55 GBP

II) Více než 500 GBP, avšak nepřesahuje 1,000 GBP

80 GBP

III) Více než 1,000 GBP, avšak nepřesahuje 1,500 GBP

115 GBP

IV) Více než 1,500 GBP, avšak nepřesahuje 3,000 GBP

170 GBP

Pokud chcete pohledávku vymáhat, je třeba zaplatit další poplatek.

Při podání návrhu musíte zaplatit soudní poplatek, a dále zaplatit další soudní poplatky v různých fázích soudního řízení. Můžete mít nárok na prominutí poplatku (záleží na Vaší osobní situaci), což znamená, že nebudete muset platit soudní poplatek, či pouze určitou část. Je nutné však zažádat samostatně o prominutí každého jednotlivého poplatku, který je splatný během soudního řízení. Pokud si tedy například zažádáte o prominutí poplatku při prvním podání, poplatek Vám bude prominut pouze v rozsahu prvního, úvodního poplatku. Důvodem je to, že Vaše osobní situace se může během řízení změnit a vy již nadále nebudete mít nárok na prominutí poplatku. Nebo v opačném případě může dojít k tomu, že během soudního řízení získáte nárok na prominutí poplatku.

Co se stane, pokud nezaplatí soudní poplatky včas?

Pokud žalující strana řádně nevyplní příslušné údaje kreditní karty nebo pokud platba z nějakého důvodu selže, zašle příslušný soud formulář B „Žádost soudu o doplnění a /nebo opravu žalobního formuláře“ žadateli, v němž požaduje, aby byly poskytnuty údaje o platném kreditní kartě, aby bylo možné uhradit soudní poplatky. Žádost se nebude dále používat v případě, že nebude provedena řádná platba.

Jak mohu zaplatit soudní poplatky?

Soudní poplatek se zaplatí tím, že soudu budou poskytnuty správné platební údaje. Nejprve by se mělo postupovat tak, že se poskytnou příslušné podrobnosti v „evropském řízení o drobných nárocích, dodatku k formuláři A“.

Platba se provádí debetní nebo kreditní kartou. Ne všechny způsoby platby ve formuláři A mohou být k dispozici u soudu, kterému je žádost podávána. Žadatel by měl kontaktovat soud a ověřit, který způsob platby lze použít.

Může být rovněž možné zaplatit kreditní kartu po telefonu. Mnoho soudů má v tomto ohledu zařízení pro přijímání plateb kartou, ale příslušný soud by měl být nejprve kontaktován, aby potvrdil, že platbu lze provést tímto způsobem.

Elektronickou platbu lze podat pouze na osobu se sídlem ve Spojeném království.

Co mám dělat po platbě?

Pokud byla žádost podána správně, soud doručí žalobu (spolu s přiloženými dokumenty) spolu s evropským řízením o drobných nárocích (formulář C) o žalované straně. Oznámení o vydání bude zasláno současně žadateli spolu s obdržením platební transakce.

Stvrzenka obvykle činí 8 x 12 cm a v horní části má jméno soudu s jeho poštovní adresou a částku zaplacenou spolu s datem a časem platby ve spodní části.

Více informací najdete v Odkaz se otevře v novém okně.přeshraničních nárocích Evropské unie.


Toto je strojový překlad. Provozovatel těchto stránek odmítá právní odpovědnost za kvalitu tohoto strojového překladu.

Poslední aktualizace: 18/09/2019