Zatvori

BETA VERZIJA PORTALA SADA JE DOSTUPNA!

Posjetite BETA verziju europskog portala e-pravosuđe i pošaljite nam povratne informacije!

 
 

Navigacijski put

menu starting dummy link

Page navigation

menu ending dummy link

Retsafgifter i forbindelse med den europæiske småkravsprocedure - Ungarn

Ova je stranica strojno prevedena i njezina kvaliteta nije zajamčena.

Kvaliteta ovog prijevoda ocijenjena je kao: nepouzdana

Smatrate li ovaj prijevod korisnim?


Indledning

Hvilke gebyrer er gældende?

Hvor meget skal jeg betale?

Hvad sker der, hvis jeg ikke betaler retsgebyrer til tiden?

Hvordan kan jeg betale retsafgifterne?

Hvad skal jeg gøre, når jeg har betalt afgiften?

Indledning

Reglerne om retsafgifter for fuldbyrdelse af en mindre fordring i henhold til Europa-Parlamentets og Rådets forordning (EF) nr. 861/2007 af 11. juli 2007 om indførelse af en europæisk småkravsprocedure findes i lov XCIII af 1990 om told. Ifølge disse regler skal der ved indledningen af proceduren betales et gebyr, der svarer til 6 % af kravets værdi, ved at købe frimærker eller betale skat til statskassen. Det er også økonomisk overkommeligt for staten ved overførsel.

Hvilke gebyrer er gældende?

Der betales et retsgebyr på tidspunktet for insolvensbehandlingens indledning.

Hvor meget skal jeg betale?

Hvis der er tale om et pengekrav, et fordringsbeløb, efter fradrag af bidrag (renter, udgifter), for et ikke-pengekrav, svarende til 6 % af den anslåede værdi af fordringen, dog ikke under 15,000 HUF. Hvis der er tale om et pengekrav med en anden valuta end HUF, betales fordringen for forinten til betaling af den centrale bankkurs på den dag, hvor anmodningsformularen blev indgivet.

Hvad sker der, hvis jeg ikke betaler retsgebyrer til tiden?

Betaler sagsøger ikke gebyret på tidspunktet for insolvensbehandlingens indledning, anmoder retten om betaling af gebyret. Overholder ansøgeren ikke denne frist, afviser retten ansøgningen.

Hvordan kan jeg betale retsafgifterne?

  1. Stempelafgiften kan betales af sagsøgeren. Stempelafgiften kan købes på postkontorerne. I tilfælde af betaling af stempelafgiften rundes retsafgiftens størrelse op på en sådan måde, at resten af HUF 50 udgår, og beløbet på 50 HUF og derover beregnes som HUF 100.
  2. Sagsøgeren kan også betale retsafgifterne på grundlag af en afgift pålagt af de statslige skattemyndigheder. I dette tilfælde sendes ansøgningen til den statslige skatteforvaltning med kopi af ansøgningen og om muligt ved hjælp af den ordre om kontant overførsel, som statsskattemyndigheden har stillet til rådighed, eller ved overførsel til det kontonummer, der er fastlagt af den statslige skattemyndighed, eller, hvis det er muligt, af et betalingskort. For at pålægge et retsgebyr kan ansøgningsskemaet indgives til et amt (hovedstad), der hører under told- og skatteforvaltningen.

Hvad skal jeg gøre, når jeg har betalt afgiften?

  1. Ved betaling af stempelafgift anbringes stempelafgiften på ansøgningen, og ansøgningen forelægges retten. Stempelafgiften på ansøgningen stemples eller påføres ikke af kunden.
  2. Hvis der betales et gebyr i form af en afgift, skal den statslige skattemyndighed attestere den skattemæssige anvendelse af afgiften ved indgivelse af ansøgningen og derefter indgive stævningen til retten.

Dette er en maskinoversat udgave af indholdet. Indehaveren af siden påtager sig intet som helst ansvar for kvaliteten af den maskinoversatte tekst.

Sidste opdatering: 18/09/2019