Publikacije Europske pravosudne mreže

Dokumenti i vodiči za građane i pravne stručnjake iz EU-a koje priprema Europska pravosudna mreža

Europska pravosudna mreža izradila je raznovrsne vodiče za građane i pravne stručnjake, kao i neke promidžbene materijale (plakati i letci). U vodičima koji su dostupni na svim jezicima EU-a pronaći ćete korisne informacije o primjeni određenih uredbi radi boljeg rješavanja prekograničnih predmeta. Mogu se preuzeti s pomoću poveznica u nastavku, a tiskani primjerci mogu se naručiti na internetskim stranicama Ureda za publikacije EU-a.

Vodiči za pravne stručnjake

  • Obiteljske stvari

Bruxelles II.b: Praktični vodič za primjenu nove Uredbe Bruxelles II.b (2022.)

Bruxelles II.a: Praktični vodič za primjenu nove Uredbe Bruxelles II.a (2014.)  PDF (2985 Kb) en

Obveze uzdržavanja: Upute za uporabu priloga Uredbi Vijeća (EZ) br. 4/2009 o nadležnosti, mjerodavnom pravu, priznavanju i izvršenju sudskih odluka te suradnji u stvarima koje se odnose na obvezu uzdržavanja

Praktični vodič o primjeni Uredbe br. 4/2009 o obvezama uzdržavanja

  • Europski postupci

Sporovi male vrijednosti: Praktični vodič za primjenu europskog postupka za sporove male vrijednosti (2019.)  PDF (2237 Kb) en

Europski platni nalog: Praktični vodič za primjenu Uredbe o postupku za europski platni nalog (2012.)  PDF (5809 Kb) en

Napominjemo da u vodiču nije odražena izmjena koja je stupila na snagu 14. srpnja 2017., a kojom se u slučaju ulaganja prigovora omogućuje nastavljanje postupka u skladu s pravilima Uredbe (EZ) 861/2007 o uvođenju europskog postupka za sporove male vrijednosti kad je riječ o tražbinama do iznosa od 5 000 EUR.

Dodatne informacije o tome dostupne su u novom tekstu članka 17. Uredbe i članka 2. Uredbe (EZ) 861/2007, kako je izmijenjena Uredbom (EU) 2015/2421.

Nalog za izvršenje za nesporne tražbine (europski nalog za izvršenje): Praktični vodič za primjenu Uredbe o postupku za europski platni nalog (2009.)  PDF (1310 Kb) en

  • Izvođenje dokaza u inozemstvu

Praktični vodič o izvođenju dokaza u građanskim i trgovačkim stvarima primjenom videokonferencija (2009.)  PDF (724 Kb) en

Praktični vodič za primjenu Uredbe o izvođenju dokaza (2011.)  PDF (74 Kb) en

  • Prekogranično radno pravo

Praktični vodič – Nadležnost i mjerodavno pravo u međunarodnim sporovima zaposlenika i poslodavaca (2020.)

  • Prikupljanje podataka o prekograničnim predmetima u građanskim stvarima

Primjeri dobre prakse Europske pravosudne mreže u prikupljanju podataka (2021.)  PDF (619 Kb) EN

Vodiči za građane

Zbirka zakonodavstva EU-a u području prekogranične pravosudne suradnje

Kompendij zakona Europske unije o pravosudnoj suradnji u građanskim i trgovačkim stvarima – izdanje iz 2018.

Ključni dokumenti Europske pravosudne mreže (EJN)

Odluka Vijeća od 28. svibnja 2001. o uspostavi Europske pravosudne mreže u građanskim i trgovačkim stvarima (2001/470/EZ) (konsolidirana verzija)

Izvješće Komisije od 10. ožujka 2016. o aktivnostima Europske pravosudne mreže u građanskim i trgovačkim stvarima (COM(2016) 129 final)

Studija iz 2014.: Evaluacija aktivnosti Europske pravosudne mreže u građanskim i kaznenim stvarima

Zaključci Vijeća iz 2016. o Europskoj pravosudnoj mreži u građanskim i kaznenim stvarima

Promotivni materijal

Plakat Europske pravosudne mreže  PDF (162 Kb) en (dostupan za širenje)

Letak – Treba li vam pomoć u prekograničnom predmetu?  PDF (740 Kb) EN

Arhiv: Starije/zastarjele publikacije Europske pravosudne mreže

Posljednji put ažurirano: 23/01/2024

Stranicu održava Europska komisija. Informacije na ovoj stranici ne odražavaju nužno službeno stajalište Europske komisije. Europska komisija ne preuzima nikakvu odgovornost za informacije ili podatke sadržane ili navedene u ovom dokumentu. Pogledajte pravnu obavijest koja se odnosi na propise za autorska prava za europske stranice.