Naršymo kelias

menu starting dummy link

Page navigation

menu ending dummy link

Rasti...


Šiame skyriuje pateikiami patarimai, kaip rasti įvairių teisės specialistų.


Rasti...

Jei kilo teisinis ginčas arba jums reikia teisinės konsultacijos, gali tekti kreiptis į advokatą.

Jei reikia garantuoti privataus dokumento teisinį patikimumą ir veiksmingumą, užtikrinti, kad būtų vykdomas dokumentas, rasti arbitrą ginčui išspręsti arba jei paprasčiausiai reikia teisinės konsultacijos, jums gali tekti kreiptis į notarą.

Jei jums reikia

  • suprasti ir būti suprastam teismo posėdyje, vykstančiame kitoje valstybėje narėje,
  • dokumento ar sutarties patvirtinto vertimo raštu,
  • vertimo žodžiu paslaugų teisme, policijos nuovadoje ar administracinėje institucijoje, gali tekti kreiptis į teisės srities vertėją raštu arba žodžiu.

Jei nuspręsite naudotis tarpininkavimo paslaugomis, jums reikės susitikti su tarpininku, galinčiu padėti apsvarstyti visus klausimus ir pasiekti susitarimą.

Jei reikia, kad objektą arba situaciją ištirtų atitinkamos srities specialistas, galite prašyti teismo eksperto paslaugų.


Šį puslapį tvarko Europos Komisija. Šiame tinklalapyje pateikta informacija nebūtinai atitinka Europos Komisijos oficialią poziciją. Europos Komisija neprisiima atsakomybės ar įsipareigojimų už šiame dokumente pateiktą informaciją arba duomenis. Informacija apie ES tinklalapių autorių teises pateikiama teisiniame pranešime.

Paskutinis naujinimas: 20/05/2019