Zatvori

BETA VERZIJA PORTALA SADA JE DOSTUPNA!

Posjetite BETA verziju europskog portala e-pravosuđe i pošaljite nam povratne informacije!

 
 

Navigacijski put

menu starting dummy link

Page navigation

menu ending dummy link

Insolvenční rejstříky - Portugalsko

Tato stránka podává stručný přehled o portugalském insolvenčním rejstříku.


Insolvenční rejstříky

Co insolvenční rejstřík obsahuje?

Elektronický Odkaz se otevře v novém okně.insolvenční rejstřík obsahuje tyto informace:

  • číslo jednací insolvenčního řízení
  • označení soudu, u něhož insolvenční řízení je nebo bylo projednáváno
  • totožnost osoby v platební neschopnosti
  • totožnost insolvenčního správce
  • lhůtu pro přihlášení pohledávek
  • datum prohlášení platební neschopnosti

Elektronický rejstřík poskytuje podrobné informace o insolvenčních řízeních (viz níže).

Hradí se za nahlížení do portugalského insolvenčního rejstříku nějaký poplatek?

Nikoli, nahlížení do insolvenčního rejstříku je zdarma.

Právní předpisy o insolvenčním rejstříku

Portugalský insolvenční rejstřík je upraven v článku 38 zákona o platební neschopnosti a revitalizaci podniků (Código da Insolvência e da Recuperação de Empresas), který byl přijat legislativním nařízením č. 53/2004 ze dne 18. března 2004 v platném znění.


Originální verzi stránky (v jazyce příslušného členského státu) provozuje daný členský stát. Překlad pořídily útvary Evropské komise. Je možné, že změny, které v originální verzi případně provedly orgány daného členského státu, nebyly ještě do překladů zapracovány. Evropská komise vylučuje jakoukoli odpovědnost za jakékoli informace nebo údaje obsažené nebo uvedené v tomto dokumentu. Předpisy v oblasti autorských práv členských států odpovědných za tuto stránku naleznete v právním oznámení.
V souvislosti s vystoupením Spojeného království z Evropské unie provádějí v současné době členské státy odpovědné za správu stránek obsahujících informace o vnitrostátních záležitostech aktualizaci obsahu. S ohledem na vystoupení Spojeného království z Evropské unie probíhá aktualizace těchto internetových stránek. Pokud zde najdete obsah, který zatím neodráží vystoupení Spojeného království z EU, není to záměr. Tato situace bude v dohledné době napravena.

Poslední aktualizace: 10/07/2020