Zatvori

BETA VERZIJA PORTALA SADA JE DOSTUPNA!

Posjetite BETA verziju europskog portala e-pravosuđe i pošaljite nam povratne informacije!

 
 

menu starting dummy link

Page navigation

menu ending dummy link

Offentliga auktioner - Grekland

Ova je stranica strojno prevedena i njezina kvaliteta nije zajamčena.

Kvaliteta ovog prijevoda ocijenjena je kao: nepouzdana

Smatrate li ovaj prijevod korisnim?


1 Offentliggörande och prissättning vid försäljning av beslagtagna tillgångar

Utmätning verkställs genom att varorna tas bort (artikel 954 i civilprocesslagen) eller genom utmätning av egendom som tillhör gäldenären eller en sakrätt som gäldenären har med fast egendom (artikel 992 i civilprocesslagen) och en rapport upprättas framför en vuxen vittne. Stämningsmannen eller den expert som exekutionstjänstemannen har anlitat för detta ändamål ska bedömas av stämningsmannen. När det gäller en oberoende expert ska den fasta egendomens kommersiella värde fastställas av en oberoende expert.

Intyget om beslag ska innehålla A) En exakt beskrivning av den egendom som beslagtagits på ett sådant sätt att det inte finns något tvivel om hans eller hennes identitet, b) bedömningen av den egendom som har beslagtagits av en exekutionstjänsteman eller en sakkunnig, c) priset för det första budet som för fast egendom ska vara egendomens kommersiella värde, d) en hänvisning till exekutionstiteln som verkställigheten grundar sig på, det beslut som delges gäldenären och det belopp för vilket kvarstadsbeslutet fattas, e) uppgift om auktionsdagen, som ska vara sju (7) månader från den dag då beslaget upphörde och inte, efter åtta (8) månader från den dagen, platsen för auktionen och namnet på auktionsförrättaren.

Utdrag ur intyget om beslag med namn på innehavaren och svaranden, en kort beskrivning av den beslagtagna egendomen, auktionsförrättarens första pris, auktionsförrättarens namn och exakta adress samt plats, datum och tidpunkt för auktionen, tio (10) ska offentliggöras från beslutet om kvarstad på webbplatsen för the Bulletin for Judicial Publications Advokaters of the National Self-Employed Persons Fund.

Auktionen kan inte genomföras utan att iaktta dessa formaliteter, annars är den ogiltig.

2 Tredje man som kan genomföra försäljningen

Beslagtagen egendom ska säljas offentligt via en elektronisk plattform hos en notarius publicus i distriktet på den plats där egendomen beslagtogs, utnämnd för auktionen (artikel 959 i civilprocesslagen), medan den utmätta fastigheten också auktioneras ut inför en notarie i det distrikt där egendomen fanns, utsedd för auktionen (artikel 998 i civilprocesslagen).

Auktionen ska ske i form av ett elektroniskt bud, efter det att de utvalda anbudsgivarna har ställt säkerhet och certifierats i de elektroniska systemen i enlighet med artikel 959 i civilprocesslagen. Auktionerna ska äga rum i lokaler tillhörande den domstol för småmål där auktionen ägde rum, arbetsdagar, onsdag, torsdag eller fredag.

3 Typer av auktioner för vilka reglerna eventuellt inte är fullt tillämpliga

Beslagtagande av särskilda tillgångar (artiklarna 1022–1033 i civilprocesslagen):

Beslag kan också göras av gäldenärens förmögenhetsförhållanden, som inte kan tas i beslag i enlighet med det förfarande som föreskrivs i artiklarna 953 (1) och (2), 982 och 992 i civilprocesslagen, särskilt när det gäller upphovsrätt, patent, utnyttjande av biofilmer, anspråk mot tredje man som är föremål för behandling, förutsatt att de materiella bestämmelserna medger överlåtelse av sådana rättigheter (artikel 1022 i civilprocesslagen).

Om auktionen av den bifogade rättigheten har beslutats på auktion ska domstolen för småmål förordna auktionsförrättaren (artikel 1026) och de bestämmelser som är tillämpliga på auktionen av lös egendom.

4 Information om nationella register över tillgångar

Det finns inga nationella register över tillgångar

5 Information om borgenärens databaser för att identifiera gäldenärens tillgångar eller fordringar

Det finns inga databaser som kan användas för att identifiera gäldenärens tillgångar eller fordringar. Det finns endast ett centralt system som upprätthålls av IAPR och som de särskilda myndigheterna (åklagarmyndigheten, skattekontoret, myndigheten för penningtvätt, penningtvätt osv.) har tillgång till och som visar vilka bankkonton som innehas hos grekiska banker.

6 Information om onlineförsäljning

Sedan början av 2018 sker alla auktioner elektroniskt via elektronisk Länken öppnas i ett nytt fönster plattform.


Det här är en maskinöversättning. Ägaren av sidan tar inget som helst ansvar för kvaliteten på den maskinöversatta texten.

Senaste uppdatering: 18/05/2020