Zatvori

BETA VERZIJA PORTALA SADA JE DOSTUPNA!

Posjetite BETA verziju europskog portala e-pravosuđe i pošaljite nam povratne informacije!

 
 

Navigacijski put

menu starting dummy link

Page navigation

menu ending dummy link

Zakon primjenjiv na razvod i zakonsku rastavu - Belgija


Članak 7. stavci 2. do 4. – formalni uvjeti koji se primjenjuju na sporazume o odabiru primjenjivog prava

Članak 5. stavak 3. — mogućnost određivanja primjenjivog prava tijekom postupka

Članak 7. stavci 2. do 4. – formalni uvjeti koji se primjenjuju na sporazume o odabiru primjenjivog prava

Belgijsko zakonodavstvo ne predviđa posebne formalne zahtjeve za sporazume o izboru primjenjivog prava u skladu s člankom 7. stavcima 2. – 4. Uredbe (EU) br. 1259/2010.

Članak 5. stavak 3. — mogućnost određivanja primjenjivog prava tijekom postupka

U pogledu pravila o izboru primjenjivog prava, člankom 55. stavkom 2. trećim podstavkom Belgijskog Zakona o privatnom međunarodnom pravu (Wetboek van internationaal privaatrecht/Code de droit international privé) predviđa se da se taj izbor mora prijaviti na prvom ročištu (Zakon o privatnom međunarodnom pravu od 16. srpnja 2004., Belgisch Staatsblad/Moniteur belge od 27. srpnja 2004. koji je stupio na snagu 1. listopada 2004.).


Verziju ove stranice na nacionalnom jeziku održava odgovarajuća država članica. Prijevode je napravila služba Europske komisije. Moguće promjene u originalu koje su unijela nadležna nacionalna tijela možda još nisu vidljive u drugim jezičnim verzijama. Europska komisija ne preuzima nikakvu odgovornost za informacije ili podatke sadržane ili navedene u ovom dokumentu. Pogledajte pravnu obavijest kako biste vidjeli propise o autorskim pravima države članice odgovorne za ovu stranicu.

Posljednji put ažurirano: 28/07/2017