Zatvori

BETA VERZIJA PORTALA SADA JE DOSTUPNA!

Posjetite BETA verziju europskog portala e-pravosuđe i pošaljite nam povratne informacije!

 
 

menu starting dummy link

Page navigation

menu ending dummy link

Právnické profesie - Škótsko

Ova je zemlja u postupku povlačenja iz EU-a.

Ova je stranica strojno prevedena i njezina kvaliteta nije zajamčena.

Kvaliteta ovog prijevoda ocijenjena je kao: nepouzdana

Smatrate li ovaj prijevod korisnim?

Na tejto stránke nájdete prehľad hlavných právnických povolaní v škótskej jurisdikcii Spojeného kráľovstva. Obsahuje informácie o sudcoch, prokurátoroch a právnikoch.


Právnické profesie

Sudcovia

V Škótsku neexistuje samostatné povolanie sudcov ako také. Iba skúsení solicitors, solicitor-advokáti a advokátisa môžu stať sudcami. Pozície sudcov v rámci škótskej jurisdikcie zahŕňajú:

  • Predseda Najvyššieho súdu
  • The Lord Justice Clerk
  • Šerifi, ktorí predsedajú jednému zo šiestich šerifov v Škótsku
  • Keď sa sedia na Court of Session, sú sudcovia známi ako Snemovňa lordov Rady a plenárne zasadnutie
  • Pri zasadaní Najvyššieho trestného súdu sú sudcovia známi ako lordi komisári súdnictva (Lords Commissioners of Justiciary),
  • Šerifi & Súhrnné šerify
  • Šerifovia na čiastočný úväzok predstavujú náhradu za šerifov na plný úväzok,
  • Zmierovací sudcovia sú osoby, ktoré sedia samostatne alebo v troch funkciách s právnikom alebo právnym hodnotiteľom na súdoch JP.

Ďalšími držiteľmi súdnych funkcií sú predseda Odkaz sa zobrazí v novom okne škótskeho krajinského súdu, ktorý sa zaoberá vecami týkajúcimi sa vlastníctva v súlade s nájomným alebo poľnohospodárskym nájomným, a vecí, ktoré predsedali mnohým správnym tribunálom v Škótsku.

Ďalšie informácie o škótskom súde sa nachádzajú na internetovej stránke Odkaz sa zobrazí v novom okne Súdnictvo Škótska.

Prokurátori

Organizácia

Za všetky trestné stíhania v Škótsku je zodpovedná Odkaz sa zobrazí v novom okneKancelária koruny a Prokurátorská fiskálna služba ( Crown Office and Procurator Fiscal Service). Na čele služby stojí lord advokát, ktorý je aj ministrom škótskej vlády a jeho zástupcom je štátny prokurátor (Solicitor General).

Kancelária koruny a Prokurátorská fiskálna služba (COPFS) je zodpovedná výlučne za stíhanie trestných činov, vyšetrovanie náhlych alebo podozrivých úmrtí a sťažností na políciu.

Zákon o Škótsku z roku 1998 (oddiel 48) stanovuje, že lord advokát (v rámci svojej právomoci ako hlava systému trestného stíhania a vyšetrovania úmrtí v Škótsku) prijíma akékoľvek rozhodnutie nezávisle od akejkoľvek inej osoby.

Len kvalifikovaní právni zástupcovia (solicitors) alebo advokáti (advocate) sa môžu stať prokurátormi.

Úloha a povinnosti

Prvé vyšetrovanie trestného činu vykonáva a správu miestnemu prokurátorovi podáva polícia (alebo iné odborné spravodajské orgány ako napríklad daňový a colný úrad). Prokurátor posúdi túto správu a rozhodne, či bude konať vo verejnom záujme. Pri rozhodovaní prokurátor zváži, či má dostatok dôkazov, a ak áno, aké opatrenie bude vhodné. to znamená stíhanie, využitie priameho opatrenia (akým je napríklad finančná pokuta) alebo neuplatnenie žiadneho opatrenia. V prípadoch, ktoré má porota posúdiť, prokurátor pozve svedkov na vypočúvanie a zhromaždí a preskúma forenzné a iné dôkazy pred podaním správy pre vyšších právnikov, ktorí budú rozhodovať o trestnom stíhaní.

Organizácia právnickej profesie: Právnici

Advokáti

Advokáti sú členmi Škótskej advokátskej komory ( Scottish Bar). Majú právo vystupovať na všetkých škótskych súdoch, aj keď väčšinu svojej práce vykonávajú na súdoch vyššej inštancie (Najvyšší civilný súd a Najvyšší trestný súd) a poskytovať odborné rady v právnych veciach. Skúsení advokáti sú známi ako poradcovia koruny (Queen’s Counsel). Všetci advokáti sú členmi advokátskej komory ( Odkaz sa zobrazí v novom okneFaculty of Advocates).

Právni poradcovia (Solicitors)

Právni poradcovia tvoria najpočetnejšiu skupinu právnych odborníkov. Môžu poskytovať rady vo všetkých právnych veciach a zastupovať klientov na súde. Solicitors sú všetci členovia Odkaz sa zobrazí v novom oknePrávnickej spoločnosti Škótska, ktorá podporuje záujmy advokátskeho povolania a verejnosti vo vzťahu k povolaniu advokátov.

Existujú aj právni poradcovia – advokáti (solicitor – advocates), ktorí sú tiež členmi Právnickej spoločnosti Škótska. Ako advokáti (pozri vyššie), aj právni poradcovia – advokáti môžu vystupovať na Najvyššom civilnom súde a Najvyššom trestnom súde.

Notári

Verejní notári sú právni poradcovia, ktorí zaznamenávajú určité právne úkony a podpisujú osobitné právne dokumenty. Nejde o samostatné právnické povolanie.

Patentové a ochranné známky

Patentoví zástupcovia a zástupcovia ochranných známok sú odborní poradcovia v oblasti duševného vlastníctva. Klientom poskytujú právne poradenstvo v tejto oblasti, najmä čo sa týka registrácie patentov alebo s nimi spojenými žalobami, ochranných známok, vzorov a tiež ďalších aspektov práv duševného vlastníctva vrátane ochrany autorských práv

Iné právnické povolania

Šerifskí dôstojníci a členovia súdnych vykonávateľov sú úradníci súdu, ktorí sú zodpovední za doručovanie písomností a výkon súdnych rozhodnutí v Škótsku. Šerifskí tajomníci a kuriéri sú zamestnaní v súkromných firmách a poplatky, ktoré účtujú, sú upravené sekundárnymi právnymi predpismi.

Úradníci a iní súdni zamestnanci v Škótsku nemusia byť právne vyškolení. Sú štátnymi úradníkmi, ktorí sa zaoberajú administratívnymi vecami a pomáhajú sudcom. Nemôžu poskytovať právne poradenstvo. Zamestnanci súdov sú zamestnancami služby Odkaz sa zobrazí v novom okne škótskych súdov a tribunálov. Viac informácií o kategóriách súdov nájdete tuPDF (4293 Kb),EN ale vezmite prosím na vedomie zmenu názvu zo škótskej súdnej služby na Službu škótskych súdov a tribunálov.

Súvisiace odkazy

Odkaz sa zobrazí v novom okneCrown Office and Procurator Fiscal Service Factory
Odkaz sa zobrazí v novom okne of Advocates LawOdkaz sa zobrazí v novom okne Society of Scotland Association of
LawOdkaz sa zobrazí v novom okne Centres of Scotland Association of
Law Centels of Patent Institute of Patent Attorney Attorneys
Odkaz sa zobrazí v novom okne Institute of Patent Attorney Attorneys RegulationOdkaz sa zobrazí v novom okne Board (Rada
Odkaz sa zobrazí v novom okne pre reguláciu zástupcov ochranných známok zástupcov Rady
pre
reguláciu ochranných známok prokurátorov)


Toto je strojový preklad obsahu. Vlastník tejto webovej lokality nenesie žiadnu zodpovednosť ani inak neručí za kvalitu strojového prekladu.

Posledná aktualizácia: 17/12/2019