Zatvori

BETA VERZIJA PORTALA SADA JE DOSTUPNA!

Posjetite BETA verziju europskog portala e-pravosuđe i pošaljite nam povratne informacije!

 
 

Navigacijski put

menu starting dummy link

Page navigation

menu ending dummy link

Bračni sporovi i predmeti povezani s roditeljskom odgovornošću - Hrvatska


PRONALAŽENJE NADLEŽNIH SUDOVA/TIJELA

Alat za pretraživanje služi za pronalaženje suda/tijela nadležnog za određeni europski pravni instrument. Napominjemo da unatoč nastojanjima da se osigura točnost rezultata, mogu postojati iznimke u pogledu određivanja nadležnosti koje nisu nužno obuhvaćene.

Hrvatska

Obiteljsko pravo — bračni sporovi i stvari povezane s roditeljskom odgovornošću


Članak 67. točka (a)

Članak 67. točka (b)

Članak 67. točka (c)

Članci 21. i 29.

Članak 33.

Članak 34.

Članak 67. točka (a)

Nazivi, adrese i sredstva za komunikaciju središnjih tijela iz članka 53.:

Ministarstvo za demografiju, obitelj, mlade i socijalnu politiku

Trg Nevenke Topalušić 1

10000 Zagreb

Web: Poveznica se otvara u novom prozoruhttp://www.mdomsp.hr/

E-mail: Poveznica se otvara u novom prozoruministarstvo@mdomsp.hr

Telefon: +385 1 555 7111

Fax: +385 1 555 7222

Članak 67. točka (b)

Jezici koji su prihvatljivi za komuniciranje sa središnjim tijelima iz članka 57. stavka 2.:

a) za komunikaciju sa središnjim tijelima prihvaća se hrvatski ili engleski jezik;

b) za zahtjeve se prihvaća hrvatski jezik;

Članak 67. točka (c)

Jezici koji su prihvatljivi za potvrdu o pravu na kontakt s djetetom, u skladu s člankom 45. stavkom 2.:

Hrvatski jezik.

Članci 21. i 29.

Zahtjevi iz članaka 21. i 29. podnose se sljedećim sudovima:

Za primanje zahtjeva za izdavanje potvrda o ovršnosti i odlučivanje o njima nadležni su općinski sudovi.

Kliknite na poveznicu u nastavku za pregled svih nadležnih tijela povezanih s ovim člankom.
Popis nadležnih tijela

Članak 33.

Pravni lijek iz članka 33. ulaže se pred sljedećim sudovima:

Pravni se lijekovi podnose drugostupanjskim sudovima (županijski sudovi) preko prvostupanjskog suda koji je donio odluku (općinski sudovi).

Kliknite na poveznicu u nastavku za pregled svih nadležnih tijela povezanih s ovim člankom.
Popis nadležnih tijela

Članak 34.

Pravni lijekovi sukladno članku 34.:

Odluka o pravnom lijeku može se osporiti prijedlogom stranke za ponavljanje postupka  (članci 421.-428. Zakona o parničnom postupku). Prijedlog za ponavljanje postupka podnosi se sudu koji je donio odluku u prvom stupnju (općinski sudovi).

Kliknite na poveznicu u nastavku za pregled svih nadležnih tijela povezanih s ovim člankom.
Popis nadležnih tijela


Verziju ove stranice na nacionalnom jeziku održava odgovarajuća država članica. Prijevode je napravila služba Europske komisije. Moguće promjene u originalu koje su unijela nadležna nacionalna tijela možda još nisu vidljive u drugim jezičnim verzijama. Europska komisija ne preuzima nikakvu odgovornost za informacije ili podatke sadržane ili navedene u ovom dokumentu. Pogledajte pravnu obavijest kako biste vidjeli propise o autorskim pravima države članice odgovorne za ovu stranicu.
Zbog povlačenja Ujedinjene Kraljevine iz Europske unije države članice trenutačno ažuriraju dio nacionalnih sadržaja na ovim internetskim stranicama. Ako još uvijek ima sadržaja koji ne odražava povlačenje Ujedinjene Kraljevine, to je nenamjerno te će biti izmijenjeno.

Posljednji put ažurirano: 05/07/2018