Zatvori

BETA VERZIJA PORTALA SADA JE DOSTUPNA!

Posjetite BETA verziju europskog portala e-pravosuđe i pošaljite nam povratne informacije!

 
 

Navigacijski put

menu starting dummy link

Page navigation

menu ending dummy link

Sudska praksa država članica - Rumunjska

Izvorna jezična inačica ove stranice rumunjski nedavno je izmijenjena. Naši prevoditelji trenutačno pripremaju jezičnu inačicu koju vidite.

Na ovoj stranici nalazi se pregled sudske prakse u Rumunjskoj.


Sudska praksa dostupna na mreži

Rumunjska sudska praksa dostupna je na web-mjestu Poveznica se otvara u novom prozoruVrhovnog suda (Visoki kasacijski sud).

Prikaz presuda / naslovi

Dvije vrsta odluka objavljuju se na web-mjestu Visokog kasacijskog suda pravde:

1. Poveznica se otvara u novom prozorusažeci presuda i njihovi naslovi. Predložak sadržava sljedeće informacije:

 • ključne riječi;
 • sažetak pravnih područja;
 • abecedni popis;
 • zakonodavstvo primijenjeno pri izricanju presude (broj i godina akta, članci);
 • sažetak presude (osobni podaci nisu dostupni: imena i osobni podaci stranaka ne prikazuju se i ne navode se imena sudaca).

2. presude učinjene anonimnima, bez naslova (različite od sažetaka presuda). S pomoću Poveznica se otvara u novom prozorusučelja za pretraživanje moguća su pretraživanja na temelju sedam različitih kriterija:

 • pojedinačne ključne riječi;
 • izraz;
 • odjel;
 • broj presude;
 • godina presude;
 • broj predmeta;
 • godina predmeta.

Naslovi u Građanskom odjelu

U nastavku je primjer naslova iz Poveznica se otvara u novom prozoruGrađanskog odjela:

 • oduzimanje prava uporabe zaštitnog znaka. Izračun razdoblja od pet godina za neuporabu zaštitnog znaka. Prigovor u vezi s prijevremenom primjenom ove mjere;
 • sadržaj po područjima: građansko pravo; pravo intelektualnog vlasništva; zaštitni znakovi;
 • abecedni popis: oduzimanje prava uporabe zaštitnog znaka;
 • Rok za oduzimanje;
 • Prijevremeno oduzimanje;
 • Zakon br. 84/1998: članak 45. stavak 1. točka (a).

Naslovi u Kaznenom odjelu

U nastavku je naslov iz Poveznica se otvara u novom prozoruKaznenog odjela:

 • nadležnost Visokog kasacijskog suda; nadležnost na temelju statusa osobe; nadležnost u slučaju promjene statusa optuženika;
 • sadržaj po područjima: kazneno postupovno pravo; opći dio; nadležnost; nadležnost na temelju predmetne stvari i statusa osobe;
 • abecedni popis; kazneno postupovno pravo;
 • nadležnost Visokog kasacijskog suda;
 • nadležnost u slučaju promjene statusa optuženika;
 • Zakon o kaznenom postupku, članak 29. stavak 1. i članak 40.

Naslovi na sudskom portalu

U nastavku je naslov s rumunjskog Poveznica se otvara u novom prozorusudskog portala:

 • naslov: Pritvor. Zakonsko ukidanje pritvora za optuženika;
 • vrsta predmeta: Presuda;
 • broj predmeta: 55;
 • datum predmeta: 1.7.2004.;
 • povezano područje: kazneni i građanski postupak (žalbe, nadležnost, itd.);
 • institucija (posebni sud): Žalbeni sud Alba Iulia - Kazneni odjel.

Formati

Dokumenti Visokog kasacijskog suda i drugih sudova dostupni su u html formatu.

Predmetni sudovi

Predmetni sudovi obuhvaćaju Visoki kasacijski sud i redovne sudove.

Naknadni sudski postupak


Vrhovni sudovi

Ostali sudovi

Jesu li dostupne informacije o: žalbama?

-

Da

predmetima u tijeku?

-

Da

ishodima žalbi?

-

Posredno. Potrebno je pretraživanje po predmetu uz navođenje vrste faze sudskog postupka na koji se „žali”.

neopozivosti presude?

jesu li dostupne informacije o: neopozivosti presuda Visokog kasacijskog suda pravde?

Da

naknadnom postupku pred:

drugim nacionalnim sudovima (Ustavni sud, itd.)?

Sudom Europske unije?

Europskim sudom za ljudska prava?

-

Da

U slučaju redovnih sudova informacije o predmetima dostupne su na Poveznica se otvara u novom prozorusudskom portalu, upućivanjem na predmete (spise): postupovna faza (temeljna, žalba, itd.), stranke, ročišta, podnesene žalbe i objavljene sudske pozive (ovo je novo dodana funkcija). Predmetu se može pristupiti pomoću općeg pretraživača na sudskom portalu (ovo je novaododana funkcija). Objavljeni sažeci presuda mogu sadržavati informacije u vezi s neopozivošću presude i naknadnim sudskim postupkom pred drugim nacionalnim sudovima (Ustavni sud).

Pravila objavljivanja

Visoki kasacijski sud

S obzirom na značenje i posebnu prirodu predmeta i odgovarajućih presuda, objavljuje se samo odabrani dio sudske prakse rumunjskog Visokog kasacijskog suda.

Publikacije Visokog kasacijskog suda ažuriraju se na mjesečnoj osnovi i raspoložive su od 2002. nadalje.

Ostali rumunjski sudovi

U slučaju ostalih rumunjskih sudova, objavljuju se samo odabrane presude, ovisno o značenju i jedinstvenoj prirodi dotičnih predmeta. Svaki pojedinačni sud vrši svoj odabir.

Publikacije ostalih rumunjskih sudova ažuriraju se na mjesečnoj osnovi i raspoložive su od 2004. nadalje.


Verziju ove stranice na nacionalnom jeziku održava odgovarajuća država članica. Prijevode je napravila služba Europske komisije. Moguće promjene u originalu koje su unijela nadležna nacionalna tijela možda još nisu vidljive u drugim jezičnim verzijama. Europska komisija ne preuzima nikakvu odgovornost za informacije ili podatke sadržane ili navedene u ovom dokumentu. Pogledajte pravnu obavijest kako biste vidjeli propise o autorskim pravima države članice odgovorne za ovu stranicu.
Zbog povlačenja Ujedinjene Kraljevine iz Europske unije države članice trenutačno ažuriraju dio nacionalnih sadržaja na ovim internetskim stranicama. Ako još uvijek ima sadržaja koji ne odražava povlačenje Ujedinjene Kraljevine, to je nenamjerno te će biti izmijenjeno.

Posljednji put ažurirano: 18/12/2013