Zatvori

BETA VERZIJA PORTALA SADA JE DOSTUPNA!

Posjetite BETA verziju europskog portala e-pravosuđe i pošaljite nam povratne informacije!

 
 

Navigacijski put

menu starting dummy link

Page navigation

menu ending dummy link

Sudska praksa država članica - Rumunjska

Izvorna jezična inačica ove stranice rumunjski nedavno je izmijenjena. Naši prevoditelji trenutačno pripremaju jezičnu inačicu koju vidite.

Na ovoj stranici nalazi se pregled sudske prakse u Rumunjskoj.


Sudska praksa dostupna na mreži

Rumunjska sudska praksa dostupna je na web-mjestu Poveznica se otvara u novom prozoruVrhovnog suda (Visoki kasacijski sud).

Prikaz presuda / naslovi

Dvije vrsta odluka objavljuju se na web-mjestu Visokog kasacijskog suda pravde:

1. Poveznica se otvara u novom prozorusažeci presuda i njihovi naslovi. Predložak sadržava sljedeće informacije:

 • ključne riječi;
 • sažetak pravnih područja;
 • abecedni popis;
 • zakonodavstvo primijenjeno pri izricanju presude (broj i godina akta, članci);
 • sažetak presude (osobni podaci nisu dostupni: imena i osobni podaci stranaka ne prikazuju se i ne navode se imena sudaca).

2. presude učinjene anonimnima, bez naslova (različite od sažetaka presuda). S pomoću Poveznica se otvara u novom prozorusučelja za pretraživanje moguća su pretraživanja na temelju sedam različitih kriterija:

 • pojedinačne ključne riječi;
 • izraz;
 • odjel;
 • broj presude;
 • godina presude;
 • broj predmeta;
 • godina predmeta.

Naslovi u Građanskom odjelu

U nastavku je primjer naslova iz Poveznica se otvara u novom prozoruGrađanskog odjela:

 • oduzimanje prava uporabe zaštitnog znaka. Izračun razdoblja od pet godina za neuporabu zaštitnog znaka. Prigovor u vezi s prijevremenom primjenom ove mjere;
 • sadržaj po područjima: građansko pravo; pravo intelektualnog vlasništva; zaštitni znakovi;
 • abecedni popis: oduzimanje prava uporabe zaštitnog znaka;
 • Rok za oduzimanje;
 • Prijevremeno oduzimanje;
 • Zakon br. 84/1998: članak 45. stavak 1. točka (a).

Naslovi u Kaznenom odjelu

U nastavku je naslov iz Poveznica se otvara u novom prozoruKaznenog odjela:

 • nadležnost Visokog kasacijskog suda; nadležnost na temelju statusa osobe; nadležnost u slučaju promjene statusa optuženika;
 • sadržaj po područjima: kazneno postupovno pravo; opći dio; nadležnost; nadležnost na temelju predmetne stvari i statusa osobe;
 • abecedni popis; kazneno postupovno pravo;
 • nadležnost Visokog kasacijskog suda;
 • nadležnost u slučaju promjene statusa optuženika;
 • Zakon o kaznenom postupku, članak 29. stavak 1. i članak 40.

Naslovi na sudskom portalu

U nastavku je naslov s rumunjskog Poveznica se otvara u novom prozorusudskog portala:

 • naslov: Pritvor. Zakonsko ukidanje pritvora za optuženika;
 • vrsta predmeta: Presuda;
 • broj predmeta: 55;
 • datum predmeta: 1.7.2004.;
 • povezano područje: kazneni i građanski postupak (žalbe, nadležnost, itd.);
 • institucija (posebni sud): Žalbeni sud Alba Iulia - Kazneni odjel.

Formati

Dokumenti Visokog kasacijskog suda i drugih sudova dostupni su u html formatu.

Predmetni sudovi

Predmetni sudovi obuhvaćaju Visoki kasacijski sud i redovne sudove.

Naknadni sudski postupak


Vrhovni sudovi

Ostali sudovi

Jesu li dostupne informacije o: žalbama?

-

Da

predmetima u tijeku?

-

Da

ishodima žalbi?

-

Posredno. Potrebno je pretraživanje po predmetu uz navođenje vrste faze sudskog postupka na koji se „žali”.

neopozivosti presude?

jesu li dostupne informacije o: neopozivosti presuda Visokog kasacijskog suda pravde?

Da

naknadnom postupku pred:

drugim nacionalnim sudovima (Ustavni sud, itd.)?

Sudom Europske unije?

Europskim sudom za ljudska prava?

-

Da

U slučaju redovnih sudova informacije o predmetima dostupne su na Poveznica se otvara u novom prozorusudskom portalu, upućivanjem na predmete (spise): postupovna faza (temeljna, žalba, itd.), stranke, ročišta, podnesene žalbe i objavljene sudske pozive (ovo je novo dodana funkcija). Predmetu se može pristupiti pomoću općeg pretraživača na sudskom portalu (ovo je novaododana funkcija). Objavljeni sažeci presuda mogu sadržavati informacije u vezi s neopozivošću presude i naknadnim sudskim postupkom pred drugim nacionalnim sudovima (Ustavni sud).

Pravila objavljivanja

Visoki kasacijski sud

S obzirom na značenje i posebnu prirodu predmeta i odgovarajućih presuda, objavljuje se samo odabrani dio sudske prakse rumunjskog Visokog kasacijskog suda.

Publikacije Visokog kasacijskog suda ažuriraju se na mjesečnoj osnovi i raspoložive su od 2002. nadalje.

Ostali rumunjski sudovi

U slučaju ostalih rumunjskih sudova, objavljuju se samo odabrane presude, ovisno o značenju i jedinstvenoj prirodi dotičnih predmeta. Svaki pojedinačni sud vrši svoj odabir.

Publikacije ostalih rumunjskih sudova ažuriraju se na mjesečnoj osnovi i raspoložive su od 2004. nadalje.


Verziju ove stranice na nacionalnom jeziku održava odgovarajuća država članica. Prijevode je napravila služba Europske komisije. Moguće promjene u originalu koje su unijela nadležna nacionalna tijela možda još nisu vidljive u drugim jezičnim verzijama. Europska komisija ne preuzima nikakvu odgovornost za informacije ili podatke sadržane ili navedene u ovom dokumentu. Pogledajte pravnu obavijest kako biste vidjeli propise o autorskim pravima države članice odgovorne za ovu stranicu.

Posljednji put ažurirano: 18/12/2013