Zatvori

BETA VERZIJA PORTALA SADA JE DOSTUPNA!

Posjetite BETA verziju europskog portala e-pravosuđe i pošaljite nam povratne informacije!

 
 

Navigacijski put

menu starting dummy link

Page navigation

menu ending dummy link

Tiltaltes rettigheder i straffesager - Østrig

Naši prevoditelji trenutačno pripremaju jezičnu inačicu koju vidite.
Sljedeći jezici: njemački već su prevedeni.

Disse faktablade fortæller, hvad der sker, når en person er mistænkt eller tiltalt for et strafbart forhold, der skal behandles i retten.

Ifølge østrigsk lovgivning begår du kun en lovovertrædelse, hvis du overtræder en bestemt lovbestemmelse, som var i kraft på det tidspunkt, hvor lovovertrædelsen blev begået. Retten til at rejse tiltale ligger hos staten. Anklagemyndighederne, der leder politiefterforskningen, samt domstolene skal fastlægge kendsgerningerne og afklare alle vigtige omstændigheder i forbindelse med vurderingen af kendsgerningerne.

I de følgende faktablade kan du finde oplysninger om dine rettigheder som tiltalt i en straffesag i Østrig. Du har forskellige rettigheder i de forskellige procestrin. De vigtigste procestrin gennemgås kort, så du hurtigt kan få adgang til de oplysninger, du har brug for.


Kort gennemgang af straffeprocessen

I princippet består den østrigske straffeproces af tre trin:

  • indledende procedure
  • retssag
  • appel.

Faktabladene indeholder oplysninger om alle disse procestrin og om dine rettigheder. Oplysningerne erstatter ikke juridisk rådgivning og er kun vejledende.

For oplysninger om mindre alvorlige forseelser som f.eks. overtrædelser af færdselsloven, der normalt straffes med en bøde, se Link åbner i nyt vinduefaktablad 5.

Hvis du selv har været udsat for en strafbar handling, kan du finde detaljerede oplysninger om dine rettigheder her.

Europa-Kommissionens rolle

Bemærk, at Europa-Kommissionen ikke involverer sig i straffesager i de enkelte medlemsstater og ikke kan hjælpe dig, hvis du ønsker at klage. Faktabladene indeholder oplysninger om, hvordan og til hvem du kan klage.

Klik på linkene nedenfor for at finde de oplysninger, du har brug for

Link åbner i nyt vindue1 – Juridisk bistand

Link åbner i nyt vindue2 – Mine rettigheder i forbindelse med en politiefterforskning

  • Efterforskning og indsamling af beviser
  • Anholdelse og varetægtsfængsling (herunder den europæiske arrestordre)
  • Tiltale
  • Forsvarets forberedelse af retssagen

Link åbner i nyt vindue3 – Mine rettigheder under retssagen

Link åbner i nyt vindue4 – Mine rettigheder efter retssagen

Link åbner i nyt vindue5 – Overtrædelse af færdselsloven og andre mindre alvorlige forseelser


De nationale sprogudgaver af denne side vedligeholdes af de respektive EU-lande. Oversættelserne er lavet af Europa-Kommissionen. Eventuelle ændringer af originalen, som de kompetente nationale myndigheder har lavet, er muligvis ikke gengivet i oversættelserne. Europa-Kommissionen påtager sig ingen form for ansvar for oplysninger eller data, der optræder i nærværende dokument, eller hvortil der henvises heri. Med hensyn til de ophavsretlige regler i den medlemsstat, der er ansvarlig for nærværende side, henvises der til den juridiske meddelelse.

Sidste opdatering: 22/06/2018