PaństwoBułgaria

InstrumentPrzeprowadzanie dowodu

Typ kompetencjiWłaściwy organ

Podane informacje mogą okazać się nieaktualne. Państwo członkowskie, które dostarczyło dane (Bułgaria), obecnie przygotowuje ich aktualizację.

Na podstawie podanych informacji znaleziono więcej niż jeden sąd/urząd mający kompetencje w odniesieniu do tego instrumentu prawnego. Są to: