Uždaryti

JAU VEIKIA PORTALO BETA VERSIJA!

Apsilankykite beta versijos Europos e. teisingumo portale ir išsakykite, ką apie jį manote!

 
 

Naršymo kelias

menu starting dummy link

Page navigation

menu ending dummy link

L-ispiża tal-proċedimenti - Portugall

Šis puslapis išverstas mašininio vertimo priemone ir jo kokybė negali būti užtikrinta.

Šio vertimo kokybė: vidutinė

Ar šis vertimas Jums naudingas?

Din il-paġna tipprovdilek informazzjoni dwar l-ispejjeż legali fil-Portugall.


L-ispiża tal-proċedimenti

Għal analiżi aktar fil-fond tal-ispejjeż legali, ikkonsulta l-istudji tal-każijiet li ġejjin:

Il-link jinfetaħ f'tieqa ġdidaIl-liġi tal-familja — id-divorzju

Il-link jinfetaħ f'tieqa ġdidaLiġi tal-Familja — kustodja tat-tfal

Il-link jinfetaħ f'tieqa ġdidaIl-liġi tal-Familja — Il-Manteniment

Il-link jinfetaħ f'tieqa ġdidaLiġi Kummerċjali — Kuntratt

Il-link jinfetaħ f'tieqa ġdidaLiġi kummerċjali — responsabbiltà

Qafas regolatorju li jirregola d-drittijiet tal-professjonijiet legali

1. Konsulenti legali

Fil-Portugall, it-tariffi tal-avukati, bħala bailiffs, huma rregolati bl-Ordni Nru 282/2013 tal-29 ta’ Awwissu, kif emendata (l-Artikoli 43 sa 51).

2. Konsulenti legali

Fil-Portugall, it-tariffi għall-konsulenti legali (consultores jurídicos) mhumiex regolati.

3. Avukati

Fil-Portugall, it-tariffi għall-avukati (advogados) mhumiex regolati.

4. Il-bailiffs

L-ispejjeż tal-involviment tal-marixxalli tal-qorti fil-proċedimenti ta’ eżekuzzjoni huma rregolati mill-Artikolu 9e t-Tabella II tar-Regolament dwar l-Ispejjeż Proċedurali, approvati mid-Digriet-Liġi Nru 34/2008 tat-26 ta’ Frar, kif emendat, u l-Ordni Ministerjali ta’ Implimentazzjoni Nru 282/2013 tat-29 ta’ Awwissu, kif emendata (l-Artikoli 43 sa 51 applikabbli bis-saħħa tal-Artikolu 59(1)).

5. Avukati li jipprovdu għajnuna legali

It-tariffi tal-avukati għas-servizzi li jipprovdu fil-qasam tal-protezzjoni legali huma rregolati mill-Ordni ta’ Implimentazzjoni Ministerjali Nru 1386/2004 tal-10 ta’ Novembru 2009 u l-Ordni ta’ Implimentazzjoni Ministerjali Nru 161/2020 tal-30 ta’ Ġunju 2009, kif emendata.

Spejjeż fissi

Spejjeż fissi fi proċedimenti ċivili

Spejjeż fissi fi għall-partijiet fil-kawża fi proċedimenti ċivili

L-ispejjeż fissi li għandhom jitħallsu mill-partijiet fil-kawża ċivili huma stabbiliti fl-Artikoli 5 sa 7 u fit-Tabelli I u II annessi mar-Regoli tal-Proċedura approvati bid-Digriet-Liġi Nru 34/2008 tat-26 ta’ Frar, kif emendat.

Stadju fi proċedimenti ċivili meta jridu jitħallsu l-ispejjeż fissi għall-partijiet

Bħala regola, it-tariffi tal-qorti jitħallsu fil-bidu tal-proċedimenti u meta tiġi stabbilita d-data għal seduta tal-qorti. Bħala regola, iż-żmien tal-ħlas lill-esperti u lill-marixxalli jsir qabel l-involviment tagħhom fil-proċedimenti.

L-ispejjeż fissi fi proċedimenti kriminali

Spejjeż fissi għall-partijiet fil-kawża fi proċedimenti kriminali

L-ispejjeż fissi li għandhom jitħallsu mill-partijiet fi proċedimenti kriminali huma stabbiliti fl-Artikolu 8e tat-Tabella III annessa mar-Regolament dwar l-Ispejjeż Proċedurali approvat bid-Digriet-Liġi Nru 34/2008 tat-26 ta’ Frar 2006, kif emendat.

Stadju fi proċedimenti kriminali meta jridu jitħallsu l-ispejjeż fissi għall-partijiet

L-istadju tal-proċeduri kriminali li fih għandhom jitħallsu l-ispejjeż fissi jiddependi mill-pożizzjoni tal-intervenjent fil-proċedimenti u mill-att li għandu jittieħed. L-uniċi każijiet ta’ ħlas ta’ tariffa tal-qorti fiż-żmien tal-att huma l-istabbiliment ta’ assistent u l-ftuħ ta’ investigazzjoni mill-assistent. Fil-każijiet l-oħra kollha, jiġifieri l-każijiet kollha li jinvolvu l-persuna akkużata, u f’każijiet oħra li jinvolvu l-assistent, it-tariffa tal-qorti titħallas fi tmiem l-istadju tal-proċedimenti li jsib ruħu fihom (qabel il-proċess, proċess jew appell), skont id-deċiżjoni tal-imħallef.

L-ispejjeż fissi fi proċedimenti kostituzzjonali

Spejjeż fissi għall-partijiet fil-kawża fi proċedimenti kostituzzjonali

L-ispejjeż fissi li għandhom jitħallsu mill-partijiet fil-proċedimenti quddiem il-Qorti Kostituzzjonali huma rregolati mill-Artikoli 6 sa 9 tad-Digriet-Liġi Nru 303/98 tat-7 ta’ Ottubru, kif emendat, u mill-Artikolu 84 tal-Liġi Nru 28/82 tat-15 ta’ Novembru, kif emendata).

Stadju tal-proċess ta’ kostituzzjonalità li fih għandhom jitħallsu l-ispejjeż fissi

L-ispejjeż fissi ma għandhomx jitħallsu qabel tmiem il-proċedimenti.

Informazzjoni minn qabel li għandha tingħata mir-rappreżentanti legali

Drittijiet u obbligi TAL-PARTIJIET

Ir-rappreżentanti legali huma etiċi u legalment obbligati li jipprovdu l-informazzjoni kollha dwar id-drittijiet u l-obbligi tal-partijiet sa fejn ikollhom għarfien raġonevoli tal-possibbiltajiet ta’ suċċess u l-ispejjeż involuti.

Is-sorsi tal-ispejjeż

Fejn nista’ nsib informazzjoni dwar is-sorsi tal-ispejjeż fil-Portugall?

Aktar informazzjoni dwar is-sistema tal-ispejjeż fil-Portugall tista’ tinstab fuq Il-link jinfetaħ f'tieqa ġdidahttps://justica.gov.pt/Servicos/Custas-processuais.

B’liema lingwi nista’ nikseb informazzjoni dwar is-sorsi tal-ispejjeż fil-Portugall?

L-informazzjoni dwar is-sorsi tal-ispejjeż fil-Portugall hija disponibbli biss bil-Portugiż.

Minn fejn nista’ nikseb informazzjoni dwar il-medjazzjoni?

Informazzjoni dwar il-medjazzjoni, b’mod partikolari dwar is-sistemi pubbliċi ċivili, tal-familja, tax-xogħol u tal-medjazzjoni kriminali, tista’ tinstab fuq Il-link jinfetaħ f'tieqa ġdidahttps://dgpj.justica.gov.pt/English/Alternative-Dispute-Resolution.

Fejn nista’ nsib informazzjoni dwar it-tul ta’ żmien medju li jieħdu l-proċeduri differenti?

Informazzjoni dwar it-tul medju ta’ proċedura ġudizzjarja tista’ tinstab fuq Il-link jinfetaħ f'tieqa ġdidahttps://estatisticas.justica.gov.pt/sites/siej/en-us/pages/default.aspx.

Minn fejn nista’ nikseb informazzjoni dwar l-ispiża medja għal proċedura partikolari?

Din l-informazzjoni mhijiex disponibbli u tista’ tintlaħaq biss billi jiġu kkonsultati d-diversi skali jew tabelli tat-tariffi.

Madankollu, fuq Il-link jinfetaħ f'tieqa ġdidail-link https://justica.gov.pt/Servicos/Simulador-Taxas-de-Justica issib simulatur tat-tariffi tal-qorti li jkollok tħallas meta tibda proċedimenti legali, li jagħtik idea tal-ispejjeż li jridu jintefqu.

Taxxa fuq il-valur miżjud: kif tingħata din l-informazzjoni?

L-ispejjeż ġudizzjarji mhumiex soġġetti għall-VAT. It-tariffi pagabbli lill-professjonisti huma soġġetti għall-VAT, iżda l-informazzjoni dwar l-ispejjeż li hija pprovduta mil-liġi ma tinkludix il-VAT.

X’inhuma r-rati applikabbli?

Ma hemm l-ebda informazzjoni disponibbli dwar ir-rati tal-VAT applikabbli.

Għajnuna legali

Limitu ta’ dħul applikabbli għall-konvenuti fi proċeduri ċivili

Il-formula għall-kalkolu tal-limitu tad-dħul għal għajnuna legali fi proċeduri ċivili hija disponibbli fl-Anness għal-Liġi Nru 34/2004 tal-29 ta’ Lulju 2006, kif emendata.

Limitu ta’ dħul applikabbli għall-akkużati fi proċedimenti kriminali

Il-formula għall-kalkolu tal-limitu tad-dħul għal għajnuna legali fi proċedimenti kriminali hija disponibbli fl-Anness għal-Liġi Nru 34/2004 tal-29 ta’ Lulju 2006, kif emendata.

Limitu ta’ dħul applikabbli għall-vittmi fi proċedimenti kriminali

Ma hemm l-ebda limitu ta’ dħul mill-għajnuna legali għall-vittmi fir-rigward tal-proċedimenti kriminali.

Kundizzjonijiet oħra marbuta mal-għoti tal-għajnuna legali lill-vittmi

Kundizzjonijiet oħra huma marbuta mal-għoti ta’ għajnuna legali għall-vittmi. Fil-każ ta’ rikonoxximent tal-istatus ta’ vittma tar-reat ta’ vjolenza domestika previst fl-Artikolu 152 tal-Kodiċi Kriminali, skont il-Liġi Nru 112/2009 tal-16 ta’ Settembru 2009, il-vittma għandha tiġi preżunta li hija finanzjarjament insuffiċjenti fin-nuqqas ta’ prova kuntrarja.

Kundizzjonijiet oħra relatati mal-għoti ta’ għajnuna legali lill-konvenuti

Hemm kundizzjonijiet oħra għall-għoti tal-għajnuna legali lill-akkużat, li jirrigwardaw is-sitwazzjoni ekonomika tagħhom u huma kkalkolati fuq il-bażi ta’ mudell imfassal skont l-Artikolu 39 tal-Liġi Nru 34/2004 tat-29 ta’ Lulju 2006, kif emendata.

Proċedimenti tal-qorti mingħajr ħlas

Il-proċedimenti tal-qorti jistgħu jkunu ħielsa għal waħda mill-partijiet jew għat-tnejn li huma abbażi ta’ eżenzjoni mill-ispejjeż ġudizzjarji jew l-għoti ta’ għajnuna legali.

L-Artikolu 4 tar-Regolament dwar l-Ispejjeż Proċedurali jipprovdi għal għadd ta’ sitwazzjonijiet li fihom hemm eżenzjoni mill-ispejjeż. L-eżenzjonijiet jaqgħu f’żewġ kategoriji:

  • L-eżenzjonijiet suġġettivi jew personali fl-Artikolu 4e(1) huma bbażati fuq l-istatus partikolari tal-partijiet jew tal-partijiet fil-proċedimenti; u
  • L-eżenzjonijiet oġġettivi jew proċedurali fl-Artikolu 4(2), li jikkonċernaw it-tip ta’ proċedura.

Xi eżenzjonijiet huma, madankollu, kondizzjonali fuq il-kontenut tad-deċiżjoni finali fil-proċedimenti, kif previst fl-Artikolu 4e(3), (4), (5), (6) u (7), u bħala konsegwenza, tali eżenzjonijiet jistgħu jkunu mingħajr effett fir-rigward ta’ spejjeż jew spejjeż biss imġarrba fil-proċedimenti.

Dwar l-għajnuna legali, tista’ ssib aktar informazzjoni dettaljata fuq Il-link jinfetaħ f'tieqa ġdidahttps://justica.gov.pt/Guias/como-pedir-apoio-judiciario.

Il-parti li titlef il-kawża meta għandha tħallas l-ispejjeż tal-parti rebbieħa?

Bħala regola ġenerali, il-parti rebbieħa hija intitolata għal kumpens għall-ispejjeż li tkun ħallset mill-parti telliefa fil-proporzjon stabbilit mill-qorti u skont is-sentenza finali. L-intitolament tal-parti rebbieħa għal kumpens jiġi annullat jekk il-parti telliefa tibbenefika minn għajnuna legali u għalhekk tkun eżentata milli tħallas kwalunkwe tariffa ġudizzjarja.

Drittijiet tal-esperti

Normalment il-parti jkollha tħallas it-tariffi tal-esperti. Jekk, madankollu, ikunu rċevew għajnuna legali, il-miżati tal-esperti għandhom jitħallsu mill-Istitut għall-Ġestjoni Finanzjarja u t-Tagħmir tal-Ġustizzja.

Drittijiet tat-tradutturi u tal-interpreti

Normalment it-tariffi tat-tradutturi u l-esperti jridu jitħallsu mill-parti kkonċernata. Jekk, madankollu, ikun irċieva għajnuna legali, it-tariffi tat-tradutturi u l-interpreti għandhom jitħallsu mill-Istitut għall-Ġestjoni Finanzjarja u t-Tagħmir tal-Ġustizzja.

Dokumenti Ewlenin

Rapport mill-Portugall dwar l-istudju dwar it-trasparenza tal-ispejjeżPDF(781 Kb)MT


Din hija verżjoni tradotta awtomatikament tal-kontenut. Is-sid ta’ din il-paġna ma jaċċetta ebda responsabbiltà jew obbligazzjoni fir-rigward tal-kwalità ta’ dan it-test tradott b'mod awtomatiku.

L-aħħar aġġornament: 01/12/2020