Uždaryti

JAU VEIKIA PORTALO BETA VERSIJA!

Apsilankykite beta versijos Europos e. teisingumo portale ir išsakykite, ką apie jį manote!

 
 

menu starting dummy link

Page navigation

menu ending dummy link

Europos mokėjimo įsakymas - Ispanija


KOMPETENTINGŲ TEISMŲ IR INSTITUCIJŲ PAIEŠKA

Ši paieškos priemonė jums padės nustatyti, į kokių teismų arba institucijų kompetencijos sritį patenka konkretus Europos teisės aktas. Atkreipiame jūsų dėmesį į tai, kad nors buvo padaryta viskas stengiantis užtikrinti rezultatų tikslumą, vis dėlto gali pasitaikyti išimtinių atvejų, kai kompetencijos nustatyti nepavyks.

Ispanija

Europos tarpvalstybinės procedūros. Europos mokėjimo įsakymas


29 straipsnio 1 dalies a punkto - Įsakymo išdavimo jurisdikciją turintys teismai

29 straipsnio 1 dalies b punkto - Peržiūros tvarka

29 straipsnio 1 dalies c punkto - Ryšių priemonės

29 straipsnio 1 dalies d punkto - Priimtinos kalbos

29 straipsnio 1 dalies a punkto - Įsakymo išdavimo jurisdikciją turintys teismai

Pirmosios instancijos teismai.

29 straipsnio 1 dalies b punkto - Peržiūros tvarka

Reglamento 20 straipsnio 1 dalyje numatyta peržiūra atliekama taikant galutinių sprendimų panaikinimo procedūrą sprendimą užginčijusios šalies prašymu (Civilinio proceso kodekso 501 straipsnis et seq, 2000 m. sausio 7 d. įstatymas Nr. 1/2000). 20 straipsnio 2 dalyje numatyta peržiūra atliekama taikant teismo sprendimų panaikinimo procedūrą (Pagrindinio įstatymo dėl teismų sistemos 238 straipsnis et seq, 1985 m. liepos 1 d. įstatymas Nr. 6/1985). Abiem atvejais jurisdikciją turi pirmosios instancijos teismai.

29 straipsnio 1 dalies c punkto - Ryšių priemonės

Reikalavimo formą galima pateikti tiesiogiai, paštu arba faksu.

29 straipsnio 1 dalies d punkto - Priimtinos kalbos

Ispanų.


Šio puslapio turinį nacionaline kalba tvarko atitinkamos valstybės narės. Vertimus atliko Europos Komisijos tarnyba. Į kompetentingos nacionalinės institucijos originale įvestus pakeitimus vertimuose gali būti neatsižvelgta. Europos Komisija neprisiima jokios atsakomybės ar teisinių įsipareigojimų už šiame dokumente pateiktą ar nurodomą informaciją ar duomenis. Daugiau informacijos apie už šį puslapį atsakingos valstybės narės autorių teisių taisykles rasite puslapyje „Teisinė informacija“.
Šiuo metu valstybės narės, atsakingos už svetainės puslapių, kuriuose pateikiamas nacionalinis turinys, administravimą, atnaujina šios svetainės turinį, atsižvelgdamos į planuojamą Jungtinės Karalystės išstojimą iš Europos Sąjungos. Jeigu svetainės turinys dar neatspindi Jungtinės Karalystės išstojimo fakto, toks neatitikimas yra netyčinis ir bus ištaisytas.

Paskutinis naujinimas: 25/05/2020