Uždaryti

JAU VEIKIA PORTALO BETA VERSIJA!

Apsilankykite beta versijos Europos e. teisingumo portale ir išsakykite, ką apie jį manote!

 
 

menu starting dummy link

Page navigation

menu ending dummy link

Europos mokėjimo įsakymas - Slovėnija


KOMPETENTINGŲ TEISMŲ IR INSTITUCIJŲ PAIEŠKA

Ši paieškos priemonė jums padės nustatyti, į kokių teismų arba institucijų kompetencijos sritį patenka konkretus Europos teisės aktas. Atkreipiame jūsų dėmesį į tai, kad nors buvo padaryta viskas stengiantis užtikrinti rezultatų tikslumą, vis dėlto gali pasitaikyti išimtinių atvejų, kai kompetencijos nustatyti nepavyks.

Slovėnija

Europos tarpvalstybinės procedūros. Europos mokėjimo įsakymas


29 straipsnio 1 dalies a punkto - Įsakymo išdavimo jurisdikciją turintys teismai

29 straipsnio 1 dalies b punkto - Peržiūros tvarka

29 straipsnio 1 dalies c punkto - Ryšių priemonės

29 straipsnio 1 dalies d punkto - Priimtinos kalbos

29 straipsnio 1 dalies a punkto - Įsakymo išdavimo jurisdikciją turintys teismai

Kompetentingi apylinkės teismai (okrajna sodišča) ir apygardos teismai (okrožna sodišča).

29 straipsnio 1 dalies b punkto - Peržiūros tvarka

Atlikti peržiūrą ir taikyti reglamento 20 straipsnį kompetentingi apylinkės ir apygardos teismai.

29 straipsnio 1 dalies c punkto - Ryšių priemonės

Ryšiai su teismu palaikomi paštu, elektroninėmis priemonėmis, naudojantis ryšių technologija, pristatant tiesiai į teismą arba pristatant per asmenį, kuris verčiasi profesionalia prašymų teikimo veikla (komercinis paslaugos teikėjas) (Civilinio proceso kodekso (toliau – ZPP) 105 straipsnio b punktas), Uradni List RS (UL RS; Slovėnijos Respublikos oficialusis leidinys), Nr. 73/07 – oficiali konsoliduota versija, 45/08 – Arbitražo įstatymas (ZArbit), 45/08, 111/08 – Konstitucinio Teismo sprendimas, 57/09 – KT sprendimas, 12/10 – KT sprendimas, 50/10 – KT sprendimas, 107/10 – KT sprendimas, 75/12 – KT sprendimas, 40/13 – KT sprendimas, 92/13 – KT sprendimas, 10/14 – KT sprendimas ir 48/15 – KT sprendimas, 2007.8.13, p. 10425).

29 straipsnio 1 dalies d punkto - Priimtinos kalbos

Oficialiosios kalbos – slovėnų kalba ir dvi nacionalinės mažumų kalbos, kurios yra oficialiai vartojamos teritorijų, kuriose šios mažumos gyvena, teismuose (ZPP 6 ir 104 straipsniai). Nacionalinės mažumų kalbos – italų ir vengrų.

Mišrių tautybių teritorijos yra apibrėžtos Savivaldybių ir savivaldybių ribų nustatymo įstatyme (UL RS, Nr. 108/06 – oficiali konsoliduota versija ir 9/11; toliau – ZUODNO). ZUODNO 5 straipsnyje nurodyta: „Remiantis šiuo įstatymu mišrių tautybių teritorijos yra teritorijos, apibrėžtos galiojančiuose Lendavos, HodošŠalovci, Moravske Toplicės, Koperio, Izolos ir Pirano savivaldybių įstatuose“.


Šio puslapio turinį nacionaline kalba tvarko atitinkamos valstybės narės. Vertimus atliko Europos Komisijos tarnyba. Į kompetentingos nacionalinės institucijos originale įvestus pakeitimus vertimuose gali būti neatsižvelgta. Europos Komisija neprisiima jokios atsakomybės ar teisinių įsipareigojimų už šiame dokumente pateiktą ar nurodomą informaciją ar duomenis. Daugiau informacijos apie už šį puslapį atsakingos valstybės narės autorių teisių taisykles rasite puslapyje „Teisinė informacija“.
Šiuo metu valstybės narės, atsakingos už svetainės puslapių, kuriuose pateikiamas nacionalinis turinys, administravimą, atnaujina šios svetainės turinį, atsižvelgdamos į planuojamą Jungtinės Karalystės išstojimą iš Europos Sąjungos. Jeigu svetainės turinys dar neatspindi Jungtinės Karalystės išstojimo fakto, toks neatitikimas yra netyčinis ir bus ištaisytas.

Paskutinis naujinimas: 27/03/2017