Uždaryti

JAU VEIKIA PORTALO BETA VERSIJA!

Apsilankykite beta versijos Europos e. teisingumo portale ir išsakykite, ką apie jį manote!

 
 

Naršymo kelias

menu starting dummy link

Page navigation

menu ending dummy link

Jeigu mano prašymas turi būti siunčiamas iš šios šalies į kitą ES šalį - Slovakija


Kuri institucija padės man išsiųsti prašymą į kitą ES šalį?

Slovakijos Respublikos Teisingumo ministerijos Reabilitacijos ir kompensavimo skyrius

Telefonas: +421288891225
Faksas: +4212888 91 579

E. paštas: Nuspaudus nuorodą bus atidarytas naujas langasvictims@justice.sk
Interneto svetainė: Nuspaudus nuorodą bus atidarytas naujas langashttp://www.justice.gov.sk/

Koks yra padedančiosios institucijos vaidmuo?

Slovakijos Respublikos Teisingumo ministerija teikia nukentėjusiesiems informaciją apie kompensacijos gavimo sąlygas, galiojančias valstybėje narėje, kurioje buvo įvykdytas nusikaltimas, kuriuo buvo padarytas kūno sužalojimas, pateikia prašymo formas, reikalingas siekiant prašyti minėtos kompensacijos, taip pat, paprašius, padeda šias formas užpildyti. Prašymus pristato Slovakijos Respublikos Teisingumo ministerija.

Ar ši institucija išvers patvirtinamuosius dokumentus, jei tai būtina prašymui išsiųsti? Jei taip, kas už tai sumokės?

Reikiamų dokumentų Slovakijos Respublikos Teisingumo ministerija neverčia. Už vertimą sumoka ir atitinkamas išlaidas padengia nusikaltimo auka.

Ar reikia mokėti administracinius ar kitus mokesčius, kai prašymas siunčiamas į užsienį?

Ne.


Šio puslapio turinį nacionaline kalba tvarko atitinkamos valstybės narės. Vertimus atliko Europos Komisijos tarnyba. Į kompetentingos nacionalinės institucijos originale įvestus pakeitimus vertimuose gali būti neatsižvelgta. Europos Komisija neprisiima jokios atsakomybės ar teisinių įsipareigojimų už šiame dokumente pateiktą ar nurodomą informaciją ar duomenis. Daugiau informacijos apie už šį puslapį atsakingos valstybės narės autorių teisių taisykles rasite puslapyje „Teisinė informacija“.
Šiuo metu valstybės narės, atsakingos už svetainės puslapių, kuriuose pateikiamas nacionalinis turinys, administravimą, atnaujina šios svetainės turinį, atsižvelgdamos į planuojamą Jungtinės Karalystės išstojimą iš Europos Sąjungos. Jeigu svetainės turinys dar neatspindi Jungtinės Karalystės išstojimo fakto, toks neatitikimas yra netyčinis ir bus ištaisytas.

Paskutinis naujinimas: 28/01/2020