Ścieżka nawigacji

menu starting dummy link

Page navigation

menu ending dummy link

Systemy sądowe

Pełna wersja Drukuj

System sądownictwa lub inaczej wymiar sprawiedliwości to całość sądów i organów wymiaru sprawiedliwości w danym państwie lub innej suwerennej organizacji, jak np. Unia Europejska (UE). Głównym zadaniem sądów jest rozstrzyganie sporów prawnych oraz zapewnienie prawidłowego i spójnego stosowania prawa.


Systemy sądowe

Wszystkie państwa członkowskie UE, a także Unia Europejska, posiadają własne systemy prawne. Na następujących stronach:

znajdują się informacje na temat organizacji sądów i odnośnych procedur. W razie konieczności wstąpienia na drogę sądową można uzyskać informację, jaki sąd rozpatrywać będzie daną sprawę.

Z odpowiedzialnością sądów za stosowanie prawa wiąże się konieczność dokonywania jego wykładni. Poprzez nową wykładnię prawa sądy tworzą również orzecznictwo.

Chociaż systemy sądownictwa państw członkowskich różnią się w wielu szczegółach, istnieje zbiór wspólnych zasad, które mają zastosowanie do wszystkich tych systemów, a także do samej UE. Jedną z tych wspólnych zasad jest bezstronność i niezawisłość sądu od rządu oraz prawodawcy (tj. instytucji stanowiących prawo). Owa zasada niezawisłości sądownictwa jest jedną z wartości, na których opiera się UE: rządów prawa i poszanowania wolności, równości oraz praw podstawowych. Wyraźnie stanowi o tym art. 47 Link otworzy się w nowym oknieKarty praw podstawowych UE i art. 6 Link otworzy się w nowym oknieeuropejskiej konwencji praw człowieka.


Šį puslapį tvarko Europos Komisija. Šiame tinklalapyje pateikta informacija nebūtinai atitinka Europos Komisijos oficialią poziciją. Europos Komisija neprisiima atsakomybės ar įsipareigojimų už šiame dokumente pateiktą informaciją arba duomenis. Informacija apie ES tinklalapių autorių teises pateikiama teisiniame pranešime.

Ostatnia aktualizacja: 26/01/2015