Uždaryti

JAU VEIKIA PORTALO BETA VERSIJA!

Apsilankykite beta versijos Europos e. teisingumo portale ir išsakykite, ką apie jį manote!

 
 

menu starting dummy link

Page navigation

menu ending dummy link

Išlaikymo prievolės - Vengrija


KOMPETENTINGŲ TEISMŲ IR INSTITUCIJŲ PAIEŠKA

Ši paieškos priemonė jums padės nustatyti, į kokių teismų arba institucijų kompetencijos sritį patenka konkretus Europos teisės aktas. Atkreipiame jūsų dėmesį į tai, kad nors buvo padaryta viskas stengiantis užtikrinti rezultatų tikslumą, vis dėlto gali pasitaikyti išimtinių atvejų, kai kompetencijos nustatyti nepavyks.

Vengrija

Šeimos teisė. Išlaikymo prievolės.


71 straipsnis 1 dalies a punktas. Teismai, kompetentingi nagrinėti prašymus dėl teismo sprendimo paskelbimo vykdytinu, ir teismai, kompetentingi nagrinėti skundus dėl tokių prašymų atžvilgiu priimtų teismo sprendimų

71 straipsnis 1 dalies b punktas. Sprendimo dėl skundo peržiūrėjimo procedūra

71 straipsnis 1 dalies c punktas. Peržiūros procedūra

71 straipsnis 1 dalies d punktas. Centrinės institucijos

71 straipsnis 1 dalies f punktas. Kompetentingos vykdymo institucijos

71 straipsnis 1 dalies g punktas. Priimtinos dokumentų vertimo kalbos

71 straipsnis 1 dalies h punktas. Centrinėms institucijoms priimtinos ryšių palaikymo su kitomis centrinėmis institucijomis kalbos

71 straipsnis 1 dalies a punktas. Teismai, kompetentingi nagrinėti prašymus dėl teismo sprendimo paskelbimo vykdytinu, ir teismai, kompetentingi nagrinėti skundus dėl tokių prašymų atžvilgiu priimtų teismo sprendimų

Apylinkės teismai (járásbíróság), veikiantys apygardos teismo (törvényszék) teritorijoje, o Budapešte – Budos centrinis apylinkės teismas (Budai Központi Kerületi Bíróság); skundus dėl šių teismų sprendimų nagrinėja apygardos teismai (törvényszékek), o Budapešte – Sostinės apygardos teismas (Fővárosi Törvényszék).

71 straipsnis 1 dalies b punktas. Sprendimo dėl skundo peržiūrėjimo procedūra

Aukščiausiasis Teismas, prašymą pateikus apylinkės teismui (járásbíróság), priėmusiam sprendimą pirmąja instancija.

71 straipsnis 1 dalies c punktas. Peržiūros procedūra

Pagal pakartotinio bylos nagrinėjimo tvarką (1952 m. III įstatymo dėl Civilinio proceso kodekso XIII skyriaus 260–269 straipsniai) 19 straipsnyje nurodytą prašymą peržiūrėti teismo sprendimo reikia pateikti apylinkės teismui (járásbíróság), nagrinėjusiam bylą pirmąja instancija.

71 straipsnis 1 dalies d punktas. Centrinės institucijos

Vengrijos Respublikos teisingumo ministerija

1054 Budapest,

Kossuth tér 2-4,

Tel. (36) 1 795 4846,

Faks. (36) 1 795 0463,

E. paštas nmfo@im.gov.hu

71 straipsnis 1 dalies f punktas. Kompetentingos vykdymo institucijos

21 straipsnio 2 dalyje nurodytais atvejais kompetentingi apylinkės teismai (járásbíróság), veikiantys apygardos teismo (törvényszék) teritorijoje, o Budapešte – Budos centrinis apylinkės teismas (Budai Központi Kerületi Bíróság). 21 straipsnio 3 dalyje nurodytais atvejais – apylinkės teismai (járásbíróság), kompetentingi teismo antstolio, atsakingo už vykdymo procedūrą, buveinės vietoje.

71 straipsnis 1 dalies g punktas. Priimtinos dokumentų vertimo kalbos

Vengrų k.

71 straipsnis 1 dalies h punktas. Centrinėms institucijoms priimtinos ryšių palaikymo su kitomis centrinėmis institucijomis kalbos

(a) Ieškinio formai – vengrų k.

(b) Prašymo formai – vengrų, anglų arba vokiečių k.

(c) Susirašinėjant kitais klausimais centrinė institucija paprašyta gali leisti pateikti dokumentus ne tik vengrų, bet ir anglų arba vokiečių kalbomis.


Šio puslapio turinį nacionaline kalba tvarko atitinkamos valstybės narės. Vertimus atliko Europos Komisijos tarnyba. Į kompetentingos nacionalinės institucijos originale įvestus pakeitimus vertimuose gali būti neatsižvelgta. Europos Komisija neprisiima jokios atsakomybės ar teisinių įsipareigojimų už šiame dokumente pateiktą ar nurodomą informaciją ar duomenis. Daugiau informacijos apie už šį puslapį atsakingos valstybės narės autorių teisių taisykles rasite puslapyje „Teisinė informacija“.

Paskutinis naujinimas: 25/09/2018